SEVEN BANK Internasyonal Remittance ServiceInternasyonal Remittance Service

Anumang lugar, saan man lugar ,makakapagpapadala sa minamahal Seven Bank International Money Transfer Service

Maaaring magpadala ng international remittance mula sa Seven Bank ATM sa loob ng 24 oras, 365 na araw sa isang taon.(*1,*11)

Seven Bank International Money Transfer Service

Customer center para sa Internasyonal Money Transfer ay pansamantalang sarado sa kadahilan na pagaayaos ng opisina ng Marso 29 (Linggo)

Para sa paggawa at tanong tungkol sa International Money Transfer Service

10:00 - 20:00 Linggo hanggang Biyernes.
Sa labas ng serbisyo holiday at mula sa 31th Disyembre hanggang sa 3rd Enero.

Tagalog

Seven Bank Telephone Center
8:00 - 21:00 pitong araw sa isang linggo

Hapon

Para sa mga may Seven Bank accounts

0088-21-1189

Para sa mga may Seven Bank accounts

0120-77-1179

Benepisyo ng Service / Singil ng Remittance

Pag Cash pick-up ang gamit na paraan, ilan minuto lang ay tanggap ang padala.
Makakapagpadala sa loob ng 200 na bansa(*1,*4)

Ang promo para sa charge ng padala gamit ang direct sa bank account ng China at Philippines ay on going.

Para sa paggawa at tanong tungkol sa International Money Transfer Service

10:00 - 20:00 Linggo hanggang Biyernes.
Sa labas ng serbisyo holiday at mula sa 31th Disyembre hanggang sa 3rd Enero.

Tagalog

Seven Bank Telephone Center
8:00 - 21:00 pitong araw sa isang linggo

Hapon

Para sa mga may Seven Bank accounts

0088-21-1189

Para sa mga taong hindi magkaroon ng Seven Bank accounts

0120-77-1179

Katanungan tungkol sa pagtanggap ng pera sa internasyonal na serbisyo money transfer

Western Union Call Center
9:00 - 22:00 Lunes-Linggo para sa Chinese at Japanese.
* Ingles at Tagalog Available ang serbisyo ng 24 oras.

Mula sa Japan

0034-800-400-733

Mula sa Labas Japan

+61-2-9226-9554

As of   / 

Simulation sa palitan ng pera

¥10,000

  • *Ang palitan na nakasaad sa iyong aktual na pagsasagawang pagpapadala ay maaaring maiba sa palitan na nakasaad sa simulation.
  • *Ang mga aytem na hindi mapagpipilian sa aktual na pagsasagawa ay kasama sa nakasaad na pagpipiliang tumatanggap na bansa at currencies. Maaari po lamang konpinmahin dito kung ang aytem ay mapagpipilian o hindi para sa aktual na pagsasagawa sa hinaharap.
Internasyonal Remittance Service Ang Deposito sa Bank Account Promo starts Ang Deposito sa Bank Account para sa China at Pilipinas lamang Singil sa padala 1,000 yen! Hanggang sa Setyembre 30, 2015 (Miyerkoles) Ang detalye ay DITO
Abiso ng International Money Transfer na mga patutunguhan.
Balita