SEVEN BANK Internasyonal Remittance ServiceInternasyonal Remittance Service

Katanungan tungkol sa mga internasyonal na serbisyo pera paglipat ng Seven Bank

Katanungan tungkol sa mga internasyonal na serbisyo pera paglipat ng Seven Bank

10:00 - 20:00 Linggo hanggang Biyernes.
Sa labas ng serbisyo holiday at mula sa 31th Disyembre hanggang sa 3rd Enero.

Tagalog

0120-677-874

Seven Bank ang partner mo sa Japan. Seven Bank ang partner mo sa Japan.

Mula2015 Mar,16 Mon Magsisimula na ang deposit sa bank account para sa philippines!

As of   / 

Simulation sa palitan ng pera

¥10,000

 • *Ang palitan na nakasaad sa iyong aktual na pagsasagawang pagpapadala ay maaaring maiba sa palitan na nakasaad sa simulation.
 • *Ang mga aytem na hindi mapagpipilian sa aktual na pagsasagawa ay kasama sa nakasaad na pagpipiliang tumatanggap na bansa at currencies. Maaari po lamang konpinmahin dito kung ang aytem ay mapagpipilian o hindi para sa aktual na pagsasagawa sa hinaharap.
 • *Ang simulation mula sa lokal na currency, at para sa iba pang mga detalye ikumpirma dito.

Katanungan tungkol sa mga internasyonal na serbisyo pera paglipat ng Seven Bank Tagalog 0120-677-874 10:00 - 20:00 Linggo hanggang Biyernes. Sa labas ng serbisyo holiday at mula sa 31th Disyembre hanggang sa 3rd Enero. Katanungan tungkol sa mga internasyonal na serbisyo pera paglipat ng Seven Bank Tagalog 0120-677-874 10:00 - 20:00 Linggo hanggang Biyernes. Sa labas ng serbisyo holiday at mula sa 31th Disyembre hanggang sa 3rd Enero.

Maaaring magpadala ng international*1 remittance mula sa Seven Bank ATM sa loob ng 24 oras, 365 na araw sa isang taon.

Sa paggamit ng serbisyo ng Seven Bank's overseas remittance (pandaigdigang remittance) maaaring magbukas ng account sa Seven Bank's at serbisyong pandaigdigang remittance

SEVEN BANK Benepisyo ng Internasyonal Remittance Service

 1. 1

  Sa karaniwan, maaaring magremit sa loob ng 365 na araw 24 na oras *1, mula sa Seven Bank, internet, mobile banking, o sa Seven Bank ATM

 2. 2

  Ang singil ng remittance ay, 990yen hanggang 10,000yen na remittance, 1,500yen hanggang 50,000yen na remittance *2

 3. 3

  Dahil sa tie-up sa Western Union, mayroon mahigit 200 bansa at 510 libong lugar ng pagtanggap*3 ng remittance, hindi na kailangan ng bank account upang tumanggap ng remittance*4! Halimbawa ay sa Pilipino, mga bangko at nasasangla tindahan at iba pa na pwedeng tumanggap ng remittance*4!
  * Mayroon bangong paraan para pagtangap na ngayon sa China. Para sa karagdagang impormasyon, mag-click dito.

 4. 4

  Matapos makumpleto ang transaksyon para sa inyong remittance, maaaring matanggap agad ito sa loob ng ilang minuto *5!

SEVEN BANK Internasyonal Remittance Service
Para sa mga taong nakarehistro na
Abiso ng International Money Transfer na mga patutunguhan.
Balita
Katanungan tungkol sa mga internasyonal na serbisyo pera paglipat ng Seven Bank

10:00 - 20:00 Linggo hanggang Biyernes.
Sa labas ng serbisyo holiday at mula sa 31th Disyembre hanggang sa 3rd Enero.

Tagalog
0120-677-874
Ingles
0120-033-253

Seven Bank Telephone Center
8:00 - 21:00 pitong araw sa isang linggo

Hapon
Para sa mga may Seven Bank accounts
0088-21-1189
Para sa mga taong hindi magkaroon ng Seven Bank accounts
0120-77-1179
Katanungan tungkol sa pagtanggap ng pera *6 sa internasyonal na serbisyo money transfer

Western Union Call Center
9:00 - 22:00 Lunes-Linggo para sa Chinese at Japanese.
* Ingles at Tagalog Available ang serbisyo ng 24 oras.

Mula sa Japan
0034-800-400-733
Mula sa Labas Japan
+61-2-9226-9554
 • *1 May system maintenance ang Seven Bank ATM tuwing ika-3 linggo ng bawat buwan mula 0:30-5:30 ng madaling araw, kaya't hindi ito maaaring gamitin sa nasabing oras. Ang ilan sa mga branch ng Ito Yokado ay may mga Seven Bank ATM, ang araw at oras na pwede itong gamitin ay iba-iba kumpara sa ibang Seven Bank ATM. May mga lugar na hindi maaaring gamitin ang Seven Bank ATM sa loob ng 24 na oras, kahit nakasaad sa Seven Bank ATM na ito ay maaaring gamitin kahit anong oras, kapag ang branch ay sarado, hindi ito maaaring gamitin. Ang internet banking at mobile banking ay may system maintenance tuwing ika-3 linggo ng bawat buwan mula 23:30 ? 5:30 kinabukasan, hindi ito maaaring gamitin sa loob ng nasabing oras.Ang remittance ay maaari lamang tanggapin sa mga oras na bukas ang sangay kung saan kukunin ang remittance.
 • *3 Ang pagpapadala ng remittance sa pamamagitan ng Seven Bank ATM, ay may singil sa paggamit ng ATM (withdraw) depende sa oras na ginamit ito. May mga bansa na nangangaltas ng buwis kapag tumanggap ng remittance at ito ay ibabawas sa halaga ng inyong pinadala. Ang transaksyon sa pagitan ng tatanggap ng remittance at sa lugar ng pagtanggap ng remittance ay posibleng sumingil ng bayad. Ang transaksyong ito ay responsibilidad ng tatanggap ng remittance. Hindi po responsibilidad ng aming kumpanya ang anumang transaksyon o bayad na magaganap sa pagitan ng tatanggap ng pera at sa lugar ng pagtanggap ng remittance.
 • *4 Disyembre 31, 2013 Sa Kasalukuyan.
 • *5 Hindi maaaring tumanggap ng remittance sa mga lugar na walang tie-up sa Western Union. Sa karagdagan, hindi maaaring tanggapin ang pera maliban sa bansang tatanggapan ng remittance na isinaad ng kustomer. Bukod dito, Sa pagtatalaga ng tumatanggap na bansa, kung nais ninyong italaga ang probinsya o lungsod bago ang itinalaga ng tumatanggap na bansa, hindi matatanggap ang pera sa tumatanggap na lokasyon maliban sa inyong nakatalagang probinsya o lungsod o kalapit na probinsya. Kapag ang lugar ng pagtanggap ng remittance ay bangko, maliban sa ilang bahagi ng bansang China, sa prinsipyo ay hindi maaaring ideposito ng diretso ang remittance sa account ng bangko ng tatanggap nito. Ang perang aming tinanggap mula sa inyo na nais ninyong ipadala ay susunod ayon sa tuntunin ng Western Union o sa lugar ng pagtanggap ng remittance. Dahil dito, ang matatanggap naming remittance na nais ninyong ipadala ay may posibilidad na hindi maipadala ng buo o hindi maipadala ng tuluyan depende sa tuntunin ng lugar ng pagtanggap ng remittance. Karagdagang pagsasagawa ay kailangan sa pagtanggap gaya ng patunay na paglalagak ng bayad sa bank account ng tumatanggap o pagpapalit sa ibang currency (kabilang ang palitan ng maliit na halaga ng ibang currency). Bukod dito, depende sa tumatanggap na bansa, ang matatanggap na currency ay matatangap pagkatapos ng palitan ng ibang currency na itinalaga ng kumpanya sa pandaigdigang palitan sa oras ng pagbayad o anumang panahon. Bukod dito, maaaring sumangguni sa pahina kung papaano makakatanggap, sukdulan na halaga ng ipapadalang pera, mga tumatanggap na bansa at nauukol na currencies kung papaano makakatangap ng overseas remittance at tungkol sa tumatanggap na lokasyon.
 • *6 Ayon sa ilalim ng batas at iba pa, may posibilidad na ang pagtanggap ng remittance ay hindi makumpleto sa loob ng ilang minuto matapos itong ipadala.
 • * Maaaring mag-apply ng kontrata sa para sa International Remittance Service sa sangay ng Seven Bank na may tauhan ngunit hindi maaaring magpadala ng remittance mula rito.
 • ◇Ang Internasyonal Remitance Service ng Seven Ginko ay serbisyong hinahatid ng Seven Bank. Ito ay iba at hiwalay sa serbisyong hatid ng Western Union. Ang Western Union, gaya ng iba naming kasosyo, ay nagbibigay ng suporta sa amin sa pamamagitan ng pag-alok ng mga lugar ng pagtanggap ng remittance, ang Western Union, ay nagsisilbi bilang lugar ng pagtanggap ng remittance lamang at hindi kayo direktang kustomer nito.
 • ◇Ang serbisyo at transaksyon na aming hinahatid sa inyo, sa karaniwan, ay nasa wikang Hapon. Para sa kapakanan at kaginhawaan ng kustomer, may mga pagkakataon na ipapakita ito sa ibang wika, subalit may limitasyon ang pagpapakita sa ibang wika, at may pagkakataon na magkaiba ang nilalaman o kahulugan sa wikang Hapon, kaya't sumangguni sa wikang Hapon.