SEVEN BANK Internasyonal Remittance ServiceInternasyonal Remittance Service

Anumang lugar, saan man lugar ,makakapagpapadala sa minamahal Seven Bank International Money Transfer Service

Maaaring magpadala ng international remittance mula sa Seven Bank ATM sa loob ng 24 oras, 365 na araw sa isang taon.(*1,*11)

Seven Bank International Money Transfer Service

Para sa paggawa at tanong tungkol sa International Money Transfer Service

10:00 - 20:00 Linggo hanggang Biyernes.
Sa labas ng serbisyo holiday at mula sa 31th Disyembre hanggang sa 3rd Enero.

Tagalog

Hapon

Benepisyo ng Service / Singil ng Remittance

Pag Cash pick-up ang gamit na paraan, ilan minuto lang ay tanggap ang padala.
Makakapagpadala sa loob ng 200 na bansa(*1,*4)

Pagdeposit sa Bank account (padala sa China at Philippines)

Para sa paggawa at tanong tungkol sa International Money Transfer Service

10:00 - 20:00 Linggo hanggang Biyernes.
Sa labas ng serbisyo holiday at mula sa 31th Disyembre hanggang sa 3rd Enero.

Tagalog

Hapon

Katanungan tungkol sa pagtanggap ng pera sa internasyonal na serbisyo money transfer

Western Union Call Center
9:00 - 22:00 Lunes-Linggo para sa Chinese at Japanese.
* Ingles at Tagalog Available ang serbisyo ng 24 oras.

Mula sa Japan

0034-800-400-733

Mula sa Labas Japan

+61-2-9226-9554

As of   / 

Simulation sa palitan ng pera

¥10,000

  • *Ang palitan na nakasaad sa iyong aktual na pagsasagawang pagpapadala ay maaaring maiba sa palitan na nakasaad sa simulation.
  • *Ang mga aytem na hindi mapagpipilian sa aktual na pagsasagawa ay kasama sa nakasaad na pagpipiliang tumatanggap na bansa at currencies. Maaari po lamang konpinmahin dito kung ang aytem ay mapagpipilian o hindi para sa aktual na pagsasagawa sa hinaharap.

Ang New remittance service ay malapit na lumabas nitong Summer!

Abiso ng International Money Transfer na mga patutunguhan.
Balita