SEVEN BANK Internasyonal Remittance ServiceInternasyonal Remittance Service

Makipag-ugnay

Paraan ng pagremit

 1. Kailangan magbukas ng Seven Bank Account at magrehistro ng kontrata ng Internasyonal Remittance Service upang magamit ang Seven Bank Internasyonal Remittance Service.(*13,*15,*17,*21)
 2. Remittance mula bansang Hapon patungong ibang bansa lamang ang inihahatid na serbisyo, ang remittance mula sa ibang bansa patungong bansang Hapon ay hindi tinatanggap.
 3. "Pagcredit-sa account"
  Kung ang Paraan ng Pag-kredit sa Account ay isasagawa sa Pillipinas, ang numero ng account lang ang suriin upang matiyak na tumutugma ito sa Bank Account ng Tagatanggap na itatakda ng customer, at wala nan mga hakbang na isasagawa upang matiyak na tumutugma ang may-ari ng account sa pangalan ng taga-tanggap. Dahil dito, kapag isasagawa ang Paraan ng Pagke-credit sa Account sa Pilipinas, importante na tiyaking tama ang numero ng Bank Account ng Taga-tanggap. Dahil ditto, hinihikayat na lubos na mag-inat sa pagrehistro sa impormasyon ng taga-tanggap.

Maliban sa halaga ng ireremit, kailangan irehistro muna ang detalye ng remittance; pagkatapos magrehistro ng kontrata ng Internasyonal Remittance Service, irehistro agad ang detalyeng kailangan, at madaling makakapagremit agad sa internet banking , mobile banking , o kaya sa Seven Bank ATM.

 • Step.1

  Magbukas ng Seven Bank Account at magrehistro sa Internasyonal Remittance Service(*13,*17,*21)
  Upang magamit ang Seven Bank Internasyonal Remittance Service, kailangan magbukas ng Seven Bank Account at magrehistro ng Internasyonal Remittance Service. Matapos humingi ng form sa online o sa pagtawag (International Remittance Service Customer Center), kumpletuhin ang proseso ng rehistrasyon .
 • Step.2

  Magdeposit ng pera na nais iremit sa Seven Bank Account(*2,*22)
  Kapag nagpadala ng remittance, ang perang ireremit at ang singil ng remittance ay babawasin sa Seven Bank account . Ideposito ang halaga ng nais iremit sa pamamgitan ng pagdeposit ng pera gamit ang Seven Bank ATM, o bank transfer mula sa ibang bangko.
 • Step.3

  Magremit gamit ang Internet Banking/Mobile Banking o kaya Seven Bank ATM(*1,*14,*11)
  Gamitin ang Internet/Mobile bankingo Seven Bank ATM para magremit. Sa screen ng transaksyon, makikita ninyo ang inirehistrong detalye ng tatanggap ng remittance, piliin sa listahan ang nais pagremitan. Ilagay ang halaga na nasa yen na ireremit at ang transaksyon ay gagawin ayon sa inyong piniling impormasyon.
  • * Kinakailangan kumpirmahin ang account number na nakasulat sa post card (Notipikasyon na na tapos na ang pagrehistro) na ipinadala matapos irehistro ang inpormasyon ng panibagong receiver.
  • * Bago dumating ang post card (Notipikasyon na tapos na ang pagrehistro) at nais magpadala kinakailangan i-kumpirma ang account number ng taga-tanggap sa screen ng ATM o sa Direct banking service.
 • Finish

  Pagkakumpleto ng Remittance(*3)
  (Gamit ang cash pick-up)
  Kailangan ang MTCN (Remittance Control Number) at iba pa detalye upang matanggap ang remittance. Ipaalam sa tatanggap ng remittance ang MTCN (Remittance Control Number) at iba pa, ito ay makikita sa screen o sa detalye ng transaksyon (resibo).
  Mangyaring ingatan na huwag iwala ang iyong resibo. Maaaring magamit para sa Income Tax Return. Sa muling pag-isyu ng resibo, kinakailangan ng bayaran.
  "Deposito sa Bank Account"(*6) bilang paraan upang makatanggap ng mga pondo sa China
  Kailangan ang isang proseso para sa deposito kapag isinasagawa ang unang deposito sa itinalagang account ng bangko ng tagatanggap. Para dito kailangang makipag-ugnayan sa China Hotline (Western union) ang rehistradong tagatanggap sa loob ng 3 araw ng negosyo (kabilang ang araw ng pagpadala ng pera).
  Numero ng Telepono ng China Hotline: 800-820-8050 (Walang bayad) o kaya 021-6866-4622 (May bayad) Oras ng pagtanggap: Mula 8:00 ng umaga hanggang 20:00 ng gabi (365 araw)
  Para sa karagdagan impormasyon, dito
  • * Para sa paraan ng sa account, ang karagdagang bayad sa pagpapabalik ng padala ay 2,000 Yen.
   (Ito ang halaga para sa isang kahilingan sa pagpapabalik. Nagkakaroon ng ganitong bayarin kahit sa mga sitwasyon na hindi naisagawa ang pagpapabalik ng padala.)
  • * Kung naicredit sa maling account sa kadahilanan ang customer ay mali ang nairehistro na numero ng account account at kung hindi pumayag ang taga-tanggap , hindi maaaring maisagawa ang pagpapabalik. Tungkol sa Pagcredit sa halaga sa Bank account para sa Pilipinas, may mga pagkakakataon na hindi makontak ang nagmamay-ari ng account kung saan naisagawa ang pagcredit nasabing destinasyon sa kadahilanan tulad ng hindi pagkontak ng tagatanggap sa tatanggap na bangko at iba pa. Maaaring hindi maigawa ang pagpapabalik dahil sa pagtanggi ng Bangko ng Taga-tanggap o dahil sa anumang mga paghihigpit alinsunod sa mga batas at ordinansa ng nauugnay na bansa. Sa ganoong sitwasyon, hindi mananagot ang Bangko para sa anumang mga pinsala na mangyayari kaugnay nito.