SEVEN BANK Internasyonal Remittance ServiceInternasyonal Remittance Service

Makipag-ugnay

Paraan ng pagremit

 1. Kailangan magbukas ng Seven Bank Account at magrehistro ng kontrata ng Internasyonal Remittance Service upang magamit ang Seven Bank Internasyonal Remittance Service.
 2. Remittance mula bansang Hapon patungong ibang bansa lamang ang inihahatid na serbisyo, ang remittance mula sa ibang bansa patungong bansang Hapon ay hindi tinatanggap.

Maliban sa halaga ng ireremit, kailangan irehistro muna ang detalye ng remittance; pagkatapos magrehistro ng kontrata ng Internasyonal Remittance Service, irehistro agad ang detalyeng kailangan, at madaling makakapagremit agad sa internet banking *1, mobile banking *1, o kaya sa Seven Bank ATM.

 • Step.1

  Magbukas ng Seven Bank Account at magrehistro sa Internasyonal Remittance Service
  Upang magamit ang Seven Bank Internasyonal Remittance Service, kailangan magbukas ng Seven Bank Account at magrehistro ng Internasyonal Remittance Service. Matapos humingi ng form sa online o sa pagtawag (International Remittance Service Customer Center), kumpletuhin ang proseso ng rehistrasyon *2 .
 • Step.2

  Magdeposit ng pera na nais iremit sa Seven Bank Account
  Kapag nagpadala ng remittance, ang perang ireremit at ang singil ng remittance ay babawasin sa Seven Bank account *3 . Ideposito ang halaga ng nais iremit sa pamamgitan ng pagdeposit ng pera gamit ang Seven Bank ATM, o bank transfer mula sa ibang bangko*4.
  Singil ng Remittance
 • Step.3

  Magremit gamit ang Internet Banking/Mobile Banking o kaya Seven Bank ATM
  Gamitin ang Internet/Mobile banking*1o Seven Bank ATM para magremit. Sa screen ng transaksyon, makikita ninyo ang inirehistrong detalye ng tatanggap ng remittance, piliin sa listahan ang nais pagremitan. Ilagay ang halaga na nasa yen na ireremit at ang transaksyon ay gagawin ayon sa inyong piniling impormasyon *5.
 • Finish

  Pagkakumpleto ng Remittance
  Kailangan ang MTCN (Remittance Control Number) at iba pa *6 detalye upang matanggap ang remittance. Ipaalam sa tatanggap ng remittance ang MTCN (Remittance Control Number) at iba pa *6, ito ay makikita sa screen o sa detalye ng transaksyon (resibo).
  Mangyaring ingatan na huwag iwala ang iyong resibo. Maaaring magamit para sa Income Tax Return. Sa muling pag-isyu ng resibo, kinakailangan ng bayaran.

*Pumunta dito para sa karagdagang impormasyon hinggil sa importanteng puntos sa paggamit ng serbisyong ito.

 • *1 Sa mga gagamit ng internet banking/ mobile banking, kailangan munang magrehistro bago ito magamit.
 • *2 Ang proseso ng rehistrasyon ay hindi natatapos o makukumpleto sa paghingi lamang ng form. Kailangan niyong kumpletuhin at ipadala ang dokumento ng rehistrasyon na ipapadala namin sa inyo. Sa karagdagan, para sa mga magbubukas ng account, kailangan din palitan ang pansamantalang pin code, at kailangan kumpletuhin ang lahat ng tuntunin. Para sa karagdagang impormasyon, tumingin dito. Aming susuriin ang bawat rehistrasyon, at ayon sa resulta ng pagsusuri ay maaari namin kayong tanggihan. Hinihingi po namin ang inyong pang-unawa dahil hindi po namin maibubunyag ang nilalaman ng pagsusuri.
 • *3 Ang pagpapadala ng remittance gamit ang Seven Bank ATM, ay may singil sa paggamit ng ATM (withdraw) depende sa oras na ginamit ito. Kapag natanggap ang aplikasyon ng remittance, ibabawas ang singil ng remittance at singil ng ATM sa Seven Bank Account (ordinary account).
 • *4 Sa Seven Bank ATM, kailangan naka-deposito sa Seven Bank account (ordinary account) ang halaga na nais niyong iremit, hindi pwedeng magremit ng cash gamit ang ATM.
 • *5 Sa oras ng pagrehistro ng tatanggap ng remittance, kailangan isaad ang tatanggap ng remittance, bansa ng pagtanggap at currency na tatanggapin; kapag kayo ay nagremit kailangan niyong italaga kung sino ang tatanggap.
 • *6 Maliban sa Remittance Control Number (MTCN) , may mga bansa (lalo na sa bandang Africa) na nangangailangan ng test question at answer. Ang [test question] ay itatanong sa tatanggap ng remittance upang masigurado na siya nga ang tunay na tatanggap ng remittance, ang [answer] ay sagot sa tanong. Sa pagtanggap namin ng aplikasyon ng remittance, bibigyan namin kayo ng Remittance Control Number (MTCN) at ng test question at answer (kapag kailangan ito ng tatanggap ng remittance), at isusulat namin ito sa screen o sa detalye ng resibo (resibo). Ang impormasyong ito ay kailangan ng tatanggap ng remittance, kaya't siguraduhing ipaalam ito sa kanila, responsibilidad ng kustomer ang pagtago at pangangasiwa nito. Kapag ang impormasyon ay kumalat sa ibang tao maliban sa taga-remit at tatanggap ng remittance, ito ay hindi responsibilidad ng aming kumpanya.
 • * Maaaring mag-apply ng kontrata sa para sa International Remittance Service sa sangay ng Seven Bank na may tauhan ngunit hindi maaaring magpadala ng remittance mula rito.
 • ◇Ang Internasyonal Remitance Service ng Seven Ginko ay serbisyong hinahatid ng Seven Bank. Ito ay iba at hiwalay sa serbisyong hatid ng Western Union. Ang Western Union, gaya ng iba naming kasosyo, ay nagbibigay ng suporta sa amin sa pamamagitan ng pag-alok ng mga lugar ng pagtanggap ng remittance, ang Western Union, ay nagsisilbi bilang lugar ng pagtanggap ng remittance lamang at hindi kayo direktang kustomer nito.
 • ◇Ang serbisyo at transaksyon na aming hinahatid sa inyo, sa karaniwan, ay nasa wikang Hapon. Para sa kapakanan at kaginhawaan ng kustomer, may mga pagkakataon na ipapakita ito sa ibang wika, subalit may limitasyon ang pagpapakita sa ibang wika, at may pagkakataon na magkaiba ang nilalaman o kahulugan sa wikang Hapon, kaya't sumangguni sa wikang Hapon.