SEVEN BANK Internasyonal Remittance ServiceInternasyonal Remittance Service

Makipag-ugnay

Kontrata ng Remittance Service Paraan ng Pagrehistro

Mga kailangan impormasyon sa rehistrasyon

 1. Kailangan magbukas ng Seven Bank Account at magrehistro ng kontrata ng Internasyonal Remittance Service upang magamit ang Seven Bank Internasyonal Remittance Service.(*13,*21)
 2. 【Tungkol sa pag Deposito sa Bank Account patungo sa Pilipinas】

  * Kapag magpapadala sa Pilipinas gamit ang "Deposito sa Bank Account". Sa oras ng pagpapadala ng customer sa itinakdang Receiving Bank Account. Ang tanging Bank Account number lang ang kinokumpirma. Ang Bank Name at Beneficiary Name ay hindi na kinokumpirma. Kaya kung magpapadala sa Deposito sa Bank Account sa Pilipinas. Ang receiving Bank Account Number ay napaka importante. Mangyaring tandaan sa oras ng pagpirma sa Application Form mag ingat sa pagrehistro ng Bank Account Number suriin ng maigi.

  * Para sa bahaging remittance sa bangko, kung ang tatanggap na Bank Account ay Passbook Account maaaring hindi ito maiiproceso at ang pera ay ire-refund. Kung ang Receiving Bank Account ay ATM Account posibleng matanggap. Mangyaring suriin DITO ang mga required Bank.

  * Ang Allied Banking Corporation (Allied Bank) at The Philippine National Bank (PNB) ay naging Merger Bank. Kapag ang destinasyon ay ang Old Allied Bank Account., ang pagkukuhanan ay hindi sa PNB,kundi kailangan piliin ang Allied Bank. Para sa detalye, makipag ugnay sa Branches kung saan ng Open ng Bank Account o kaya naman sa mismong Banko.

Sa mga taong walang bank account sa Seven Bank, maaaring magrehistro ng account sabay sa pagrehistro ng kontrata ng Internasyonal Remittance Service. At, ang mga sumusunod na impormasyon ay kailangan sa pagrehistro ng Internasyonal Remittance Service.

Impormasyon ng Aplikante(*15)
 • Pangalan
 • Tirahan
 • Telepono
 • Nasyonalidad
 • Kapanganakan bansa
 • Pinanggalingan o Source ng remittance
Impormasyon ng tatanggap ng remittance(*14,*16)
 • Pangalan
 • Relasyon sa nagpadala
 • Tatanggapin na currency
 • Dalas ng pagremit
 • Tirahan
 • Bansang tatanggap
 • Layunin ng pagremit
 • Halaga ng balak ireremit sa 1 transaksyon(Balak)

Kung magdedeposito direkta sa bank account, ihanda ang mga impormasyon ng receiver tulad ng bank name, bank account number at iba pang detalye (*6)

【Tungkol sa pag Deposito sa Bank Account patungo sa Pilipinas】

* Kapag magpapadala sa Pilipinas gamit ang "Deposito sa Bank Account". Sa oras ng pagpapadala ng customer sa itinakdang Receiving Bank Account. Ang tanging Bank Account number lang ang kinokumpirma. Ang Bank Name at Beneficiary Name ay hindi na kinokumpirma. Kaya kung magpapadala sa Deposito sa Bank Account sa Pilipinas. Ang receiving Bank Account Number ay napaka importante. Mangyaring tandaan sa oras ng pagpirma sa Application Form mag ingat sa pagrehistro ng Bank Account Number suriin ng maigi.

* Para sa bahaging remittance sa bangko, kung ang tatanggap na Bank Account ay Passbook Account maaaring hindi ito maiiproceso at ang pera ay ire-refund. Kung ang Receiving Bank Account ay ATM Account posibleng matanggap. Mangyaring suriin DITO ang mga required Bank.

Hakbang ng pagrehistro

 • Step1

  Humiling ng form.
  Puntahan ang Dedikadong Rehistrasyon Site o tumawag (Internasyonal Remittance Service Customer Center) para humingi ng form. Tungkol sa nabanggit sa taas, kailangan ang detalye ng aplikante at ng tatanggap ng remittance
 • Step2

  Ang pinadalang form ay ipadala muli ito pabalik(*21)
  Ang nakaprint na detalye sa form ay ipapadala sa inyo ng Seven Bank sa pamamagitan ng koreo, kumpirmahin ang nilalaman, punan ang kulang na detalye, isama ang mga dokumento na nagpapatunay ng inyong pagkakakilanlan at ipadala muli sa Seven Bank gamit ang kalakip na sobre.
  "Pagcredit-sa account"
  Kung ang Paraan ng Pag-kredit sa Account ay isasagawa sa Pillipinas, ang numero ng account lang ang suriin upang matiyak na tumutugma ito sa Bank Account ng Tagatanggap na itatakda ng customer, at wala nan mga hakbang na isasagawa upang matiyak na tumutugma ang may-ari ng account sa pangalan ng taga-tanggap. Dahil dito, kapag isasagawa ang Paraan ng Pagke-credit sa Account sa Pilipinas, importante na tiyaking tama ang numero ng Bank Account ng Taga-tanggap. Dahil ditto, hinihikayat na lubos na mag-inat sa pagrehistro sa impormasyon ng taga-tanggap.
 • Finish

  Pagkakumpleto ng rehistrasyon
  Pagkatapos matanggap ang inyong pinadalang form, aabutin ng 1-2 linggo, at ipapadala sa inyong tirahan ang mga dokumento mula sa Seven Bank. Tingnan ang "Manwal ng International Money Transfer Service" ng detalye hinggil sa pagpapadala ng remittance.