SEVEN BANK บริการโอนเงิน ระหว่างประเทศบริการโอนเงิน ระหว่างประเทศ

คำถาม (การสอบถาม)

ภาพรวมบริการ

ข้อพึงพิจารณาในการใช้บริการ
 1. โดยทั่วไป บริการและธุรกรรมต่างๆ ของ Seven Bank จะอธิบายเป็นภาษาญี่ปุ่น แต่เพื่ออำนวยความสะดวก เราได้จัดทำเป็นภาษาอื่นด้วย อย่างไรก็ตาม การใช้งานในภาษาอื่นจะอยู่ภายใต้ขอบเขตที่จำกัด และหากมีความขัดแย้งระหว่างฉบับภาษาญี่ปุ่นและภาษาอื่น การตีความตามภาษาญี่ปุ่นจะมีผลบังคับใช้
 2. มื่อคุณใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศของ Seven Bank คุณควรอ่าน ภาพรวมบริการ ถ้อยแถลงที่สำคัญ และ หลักเกณฑ์บริการโอนเงินระหว่างประเทศ เพื่อเข้าใจรายละเอียดของบริการ

1บริการนี้เป็นการโอนเงินจากบุคคล ในญี่ปุ่นไปยังบุคคลอื่นในต่างประเทศ

 • บริการนี้เป็นการโอนเงินจากบุคคลธรรมดา (อายุ 18 ปีขึ้นไป) ในประเทศญี่ปุ่น ไปยังผู้รับเงินที่อยู่ในต่างประเทศ โดยจะไม่โอนเงินไปยังบริษัท
 • บริการนี้ไม่โอนเงินจากต่างประเทศมาที่ประเทศญี่ปุ่น

2บริการนี้จะส่งเงินตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดเท่านั้น

 • บริการนี้จะโอนเงินตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดเท่านั้น *1 และจะไม่โอนเงินเนื่องจากวัตถุประสงค์อื่นใดรวมถึงการชำระเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินค่าสินค้านำเข้า (สำหรับสินค้าและบริการ) และวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์
 • Seven Bank จะไม่ทำการโอนเงินหากการโอนเงินนั้นกำหนดให้ Seven Bank ต้องยืนยันขั้นตอนบางขั้นตอนก่อนการส่งเงิน รวมถึงใบอนุญาตล่วงหน้า การอนุมัติ การแจ้งเตือนและการลงทะเบียนภายใต้กฎหมายแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศและการค้าต่างประเทศ สำหรับข้อมูลที่คุณจำเป็นต้องตรวจสอบก่อนการโอนเงินแต่ละครั้ง โปรดคลิกที่น

3การให้บริการจะอยู่ภายในข้อจำกัดขอบเขตการค้าที่กำหนด

 • Seven Bank ได้จัดทำข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนเงินโอนสูงสุด ประเทศ สกุลเงิน และจำนวนผู้รับเงินที่ลงทะเบียนไว้ Seven Bank จะยอมรับใบสมัครบริการโอนเงินระหว่างประเทศและคำขอโอนเงินภายใต้ข้อจำกัดดังกล่าวเท่านั้น *2
 • เวสเทิร์น ยูเนี่ยนและจุดรับเงินพันธมิตรอาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงื่อนไขของ Seven Bank ซึ่งรวมถึงรูปแบบการชำระเงินและมูลค่าธุรกรรม จำนวนการชำระเงินสูงสุด ข้อจำกัดเรื่องความถี่ในการชำระเงิน ข้อจำกัดเรื่องสกุลเงินที่ใช้ และข้อจำกัดภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่รับเงิน *3
 • การโอนเงินที่ Seven Bank อนุมัติจะต้องเป็นไปตามข้อจำกัดขอบเขตการค้าของเวสเทิร์น ยูเนี่ยนและจุดรับเงิน และการรับเงินจะเป็นไปตามข้อจำกัดดังกล่าวด้วย การรับเงินอาจไม่สามารถดำเนินการได้ที่จุดรับเงินภายใต้ข้อจำกัดดังกล่าว *4
 • อาจมีการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

4ในการใช้บริการ คุณจำเป็นต้องเปิดบัญชี Seven Bank และสมัครใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ

 • Seven Bank จะคัดกรองผู้สมัครและอาจปฏิเสธผู้สมัครบางราย โดย Seven Bank จะไม่เปิดเผยรายละเอียดของการคัดกรอง

5การส่งเงินต้องทำผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ต/ธนาคารบนมือถือ หรือผ่านตู้เอทีเอ็มของ Seven Bank เท่านั้น (ตั้งแต่ กรกฎาคม 2554)

 • คุณสามารถโอนเงินผ่านบัญชี Seven Bank ของคุณ (บัญชีบุคคลธรรมดา) คุณจำเป็นต้องส่งเงินผ่านบัญชีธนาคารของคุณเท่านั้น

6การรับเงินจะทำได้เฉพาะที่จุดรับเงินซึ่งเป็นพันธมิตรกับเวสเทิร์น ยูเนี่ยน

 • การรับเงินจะทำได้เฉพาะที่จุดรับเงินซึ่งเป็นพันธมิตรกับเวสเทิร์น ยูเนี่ยนเท่านั้น การรับเงินจะไม่สามารถทำได้ที่จุดรับเงินในประเทศอื่นๆ ยกเว้นที่ลูกค้าได้ระบุไว้เท่านั้น นอกจากนั้นแล้ว ในกรณีที่ต้องระบุรัฐ・เมืองด้วย นอกเหนือจากระบุประเทศที่จะเป็นจุดรับเงินแล้ว อาจมีกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถรับเงินในจุดรับเงินอื่นที่ตั้งอยู่ภายในรัฐอื่นๆ นอกเหนือจากรัฐที่ลูกค้าระบุหรือรัฐใกล้เคียงกับรัฐนั้นได้
 • การโอนเงินที่ Seven Bank อนุมัติจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยเวสเทิร์น ยูเนี่ยนและจุดรับเงิน ซึ่งเป็นการโอนเงินที่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวเท่านั้น จึงจะดำเนินการได้ ด้วยเหตุนี้ เงินที่รับโดย Seven Bank จึงสามารถถอนได้เฉพาะจากจุดรับเงินบางแห่งเท่านั้น *4
 • Seven Bank จะไม่รับผิดชอบต่อการชำระเงินที่ไม่ถูกต้อง การไม่ชำระเงิน การชำระเงินขาด หรือการชำระเงินล่าช้าที่เกิดจากเวสเทิร์น ยูเนี่ยนหรือจุดรับเงินที่เป็นพันธมิตรกับเวสเทิร์น ยูเนี่ยน*5 อย่างไรก็ตาม หากหลังจากการตรวจสอบจากการสอบถามของลูกค้า Seven Bank และเวสเทิร์น ยูเนี่ยนพบว่าการชำระเงินที่ผิดพลาดหรือการไม่ชำระเงินเกิดจากเวสเทิร์น ยูเนี่ยนหรือจุดรับเงินแล้ว Seven Bank จะดำเนินการตามเหมาะสม เช่น ยกเลิกการโอนเงิน หรือแก้ไขการชำระเงินที่ผิดพลาด ทั้งนี้โดยพิจารณาจากความต้องการของลูกค้า

7โดยทั่วไป ผู้รับเงินจะได้รับเงินสดในสกุลเงินที่ลูกค้าระบุ

 • โดยทั่วไป เงินเยนญี่ปุ่นที่ถอนออกจากบัญชี Seven Bank (บัญชีบุคคลธรรมดา) จะแปลงเป็นสกุลเงินที่ลูกค้ากำหนด โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดโดย Seven Bank เพื่อจ่ายให้ผู้รับเงิน *6
 • แม้ว่า Seven Bank รับเงินจากลูกค้าแล้ว แต่ผู้รับเงินอาจไม่สามารถรับเงินในสกุลเงินที่ลูกค้าเลือกได้ เนื่องจากข้อจำกัดขอบเขตการค้าของเวสเทิร์น ยูเนี่ยนและจุดรับเงิน
 • แม้ว่าจุดรับเงินบางแห่งอาจเป็นธนาคาร แต่โดยทั่วไปแล้ว เงินที่ส่งมาจะไม่สามารถโอนเข้าบัญชีผู้รับเงินได้ ยกเว้นในบางประเทศ เช่น ประเทศจีน *7
 • ในจุดรับเงินบางแห่ง ผู้รับเงินสามารถรับเงินเป็นสกุลเงินที่แตกต่างจากที่ลูกค้ากำหนดได้ หรือรับเงินในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เงินสด ทั้งนี้โดยการทำธุรกรรมต่างหากระหว่างผู้รับเงินและจุดรับเงิน ในกรณีนี้ ผู้รับเงินจะต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมที่เพิ่มเติมนี้ Seven Bank จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียใดๆ ที่เกิดกับผู้รับเงินไม่ว่าสาเหตุของการทำธุรกรรมคืออะไร

8โดยทั่วไป หลังจากมีการอนุมัติเงินโอนแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขการโอนเงินได้

 • หากคุณต้องการแก้ไขรายการใด คุณต้องยกเลิกรายการดังกล่าวก่อนและทำรายการโอนเงินใหม่

9Seven Bank จะอนุมัติการยกเลิกจากลูกค้าเฉพาะกรณีที่ไม่มีผู้รับเงินโอนเท่านั้น*8 โดยทั่วไป หากไม่มีผู้มารับเงินหลังจากมีการอนุมัติการโอนเงินไปแล้ว 30 วัน Seven Bank จะยกเลิกรายการนั้นโดยทันทีและจะคืนเงินกลับไปยังบัญชี Seven Bank (บุคคลธรรมดา) ของลูกค้า

 • โปรดทราบว่าในกรณียกเลิกการโอนเงินหลังจากเราได้รับเงินและอนุมัติการโอนแล้ว จะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมการส่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก่ลูกค้า *4 โดยการคืนเงินอาจใช้เวลาประมาณสี่วันทำการหลังจากมีการยกเลิก
 • ลูกค้าสามารถขอยกเลิกการโอนได้ผ่านศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของ Seven Bank
 • ลูกค้าจะไม่ได้รับแจ้งการยกเลิก หากรายการโอนเงินถูกยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้รับเงินหลังจากรายการโอนเงินได้รับอนุมัติไปแล้ว 30 วัน

10โปรดให้ความสำคัญกับหมายเลขกำกับการโอนเงิน (Money Transfer Control Number) ที่ออกให้เมื่อการโอนเงินได้รับอนุมัติ รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนและจำนวนเงินที่จะได้รับซึ่งแสดงบนหน้าจอธุรกรรม
ใบแจ้งรายการใช้ (ใบเสร็จรับเงิน) กรุณาเก็บไว้อย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้สูญหาย

 • เมื่อการโอนเงินได้รับอนุมัติ Seven Bank จะออกหมายเลขกำกับการโอนเงิน (Money Transfer Control Number) และสำหรับการโอนเงินไปยังบางประเทศและภูมิภาค จะมีคำถามและคำตอบทดสอบ*9 แสดงเพิ่มบนหน้าจอธุรกรรมและใบเสร็จรับเงิน ผู้รับเงินจำเป็นต้องให้หมายเลข MTCN รวมทั้งคำถามและคำตอบทดสอบ (ในบางประเทศ) เพื่อที่จะขอรับเงิน ดังนั้นลูกค้าจะต้องแจ้งข้อมูลเหล่านี้ให้แก่ผู้รับเงิน ซึ่งผู้รับเงินต้องเก็บรักษาและใช้เมื่อติดต่อขอรับเงิน Seven Bank จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลที่สามซึ่งไม่ใช่ลูกค้าหรือผู้รับเงินนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้
 • ในบางประเทศ เงินเยนจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินที่ลูกค้าระบุโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ผู้รับเงินติดต่อรับเงิน และการถอนเงินอาจจำเป็นต้องเสียภาษี หรือ สกุลเงินที่ได้รับอาจถูกแปลงจากสกุลเงินที่จ่ายโดยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่กำหนดโดยบริษัทของเรา ณ เวลาจ่ายเงินหรือ ณ เวลาอื่นๆ ไปเป็นสกุลเงินอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศผู้รับ ในกรณีดังกล่าว "อัตราแลกเปลี่ยน" และ "จำนวนเงินที่จะได้รับ" ที่แสดงบนหน้าจอจะแตกต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนและจำนวนเงินจริง โปรดคลิกที่น ี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ใบแจ้งรายการใช้ (ใบเสร็จรับเงิน) กรุณาเก็บไว้อย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้สูญหาย. จำเป็นต้องใช้ในกรณีของการคืนภาษีดังกล่าว. การออกใบเสร็จใหม่จำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่ม.
 • *1 วัตถุประสงค์ที่กำหนดได้แก่การโอนเงินสำหรับผู้อพยพ ค่าเล่าเรียน ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและของขวัญ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2554)
 • *2 หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อจำกัด กรุณาติดต่อศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของ Seven Bank ที่ 01 20 937-711
 • *3 หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อจำกัด กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเวสเทิร์น ยูเนี่ยนที่ 0034-800-400-733
 • *4 หาก Seven Bank ยอมรับว่าผู้รับเงินไม่สามารถรับเงินได้ที่จุดรับเงินในประเทศที่รับเงินเนื่องจากสาเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้รับเงิน Seven Bank จะยกเลิกการโอนดังกล่าว โดยจะคืนเงินโอนพร้อมค่าบริการทั้งหมดรวมถึงค่าธรรมเนียมการส่งซึ่งได้รับจากลูกค้าเป็นเงินเยน
 • *5 Seven Bank จะไม่รับผิดชอบต่อเวลาทำการและคุณภาพในการให้บริการของจุดรับเงินซึ่งเป็นพันธมิตรกับเวสเทิร์น ยูเนี่ยน
 • *6 ในบางประเทศ อาจมีการหักค่าภาษีอากรและภาษีอื่นๆ จากจำนวนเงินโอนเมื่อมีการถอนเงิน
 • *7 ในบางประเทศ อาจจำเป็นต้องมีธุรกรรมเพิ่มต่างหาก เช่น การโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงิน
 • *8 การโอนเงินจะไม่สามารถยกเลิกได้หากกฎหมายหรือข้อกำหนดไม่อนุญาต หรือหากพันธมิตรทางธุรกิจปฏิเสธไม่ให้ยกเลิก
 • *9 เมื่อโอนเงินไปบางประเทศ หลักๆ ได้แก่ประเทศในทวีปแอฟริกา นอกจากหมายเลข MTCN แล้ว Seven Bank จะออกคำถามและคำตอบทดสอบด้วย ซึ่งผู้รับเงินต้องแสดงคำถามและคำตอบทดสอบนี้เมื่อติดต่อขอรับเงิน
 • * ลูกค้าสามารถสมัครใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ แต่ธุรกรรมโอนเงินไม่สามารถทำได้ที่สาขาย่อยของเรา
 • <>Seven Bank จะเป็นผู้ให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศของ Seven Bank และเวสเทิร์น ยูเนี่ยนจะไม่สามารถให้บริการดังกล่าวตามลำพัง เวสเทิร์น ยูเนี่ยนจะทำหน้าที่สนับสนุน Seven Bank ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจด้านการถอนเงินที่จุดรับเงินต่างๆ เวสเทิร์น ยูเนี่ยนและจุดรับเงินต่างก็ไม่ใช่คู่สัญญาของธุรกรรมนี้
 • <>โดยทั่วไป บริการและธุรกรรมต่างๆ ของ Seven Bank จะอธิบายเป็นภาษาญี่ปุ่น แต่เพื่ออำนวยความสะดวก เราได้จัดทำเป็นภาษาอื่นด้วย อย่างไรก็ตาม การใช้งานในภาษาอื่นจะอยู่ภายใต้ขอบเขตที่จำกัด และหากมีความขัดแย้งระหว่างฉบับภาษาญี่ปุ่นและภาษาอื่น ภาษาญี่ปุ่นจะมีผลบังคับใช้