SEVEN BANK Dịch vụ Chuyển tiền Quốc tếスDịch vụ Chuyển tiền Quốc tế

Các thắc mắc

Cách thức Nộp đơn xin thực hiện Thỏa thuận Dịch vụ Chuyển tiền

Thông tin cần thiết để đăng ký

 • Để sử dụng dịch vụ chuyển tiền Seven Bank, bạn cần phải mở một tài khoản Seven Bank và nộp đơn xin thực hiện một thỏa thuận dịch vụ chuyển tiền quốc tế.(*13,*21)

Nếu bạn không có một tài khoản Seven Bank, xin hãy nộp đơn đăng ký mở một tài khoản ngân hàng khi bạn nộp đơn xin thực hiện một thỏa thuận dịch vụ chuyển tiền quốc tế. Để nộp đơn xin thực hiện thỏa thuận dịch vụ chuyển tiền quốc tế, bạn cần những thông tin sau.

Thông tin về người đăng ký (*15)
 • Tên
 • Địa chỉ
 • Số điện thoại
 • Quốc tịch
 • Nơi sinh
 • Nguồn tiền gửi
Thông tin về người nhận (*14,*16)
 • Tên
 • Mối quan hệ với người gửi
 • Loại tiền nhận
 • Tần suất gửi tiền
 • Địa chỉ
 • Quốc gia
 • Mục đích
 • Số tiền dự kiến cho mỗi giao dịch

Đối với Trung Quốc và Philippines,cần thông tin số tài khoản và khác của ngân hàng nhận khi muốn đăng ký chuyển tiền vào tài khoản (*6)

Thủ tục đăng ký

 • Bước. 1

  Yêu cầu đơn đăng ký
  Xin vui lòng gửi yêu cầu nhận đơn đăng ký qua trang web chuyên dụng hoặc điện thoại(Trung tâm khách hàng Chuyển tiền quốc tế).
  Cần phải có các thông tin theo quy định về người đăng ký và người nhận nêu trên.
 • Bước. 2

  Gửi lại đơn đăng ký cho Seven Bank(*21)
  Vì các thông tin nhập vào sẽ được in trên đơn đăng ký và gửi từ Seven Bank,nên sau khi xác nhận nội dung và điền vào các điều lệ theo quy định,xin vui lòng cho các hồ sơ cần thiết phải nộp như hồ sơ cá nhân hay khác vào bao thư gửi kèm và gửi trả về Seven Bank.
 • Hoàn thành

  Hoàn thành đơn đăng ký
  Seven Bank sẽ gửi các tài liệu tới địa chỉ đã đăng ký trong vòng một hoặc hai tuần sau khi bạn gửi lại đơn đăng ký.
  Xin hãy tham khảo「Sổ tay hướng dẫn sử dụng Dịch vụ chuyển tiền quốc tế」gửi kèm khi gửi đơn đăng ký ở bước 2 để biết thêm thông tin chi tiết về cách gửi tiền.