Current Position :HomeOpen a Seven Bank AccountCash Card na may Debit Card ServiceSa unang paggamit ng Debit CardGagamitin sa Ibang Bansa

Gagamitin sa Ibang Bansa (Cash Card na may Debit Card Service)

Mga paraan ng pagbabayad sa pamimili

Bagama't pareho ang paraan ng paggamit sa debit card sa Japan, tandaan ang mga bagay sa ibaba.
Bawat pagbabayad ng card sa ibang currency sa ibang bansa ay ipapalit sa yen gamit ang karaniwang rate na inirerekomenda ng JCB(Hapones)dagdag ang rate na inirerekomenda ng Seven Bank (3.0%).

Para sa mga detalye tungkol sa mga pagwi-withdraw, mag-click dito

Paano magwi-withdraw ng pera sa lokal na currency

JCB Cirrus

Maaari kang mag-withdraw ng lokal na currency mula sa mga ATM at CD na may tatak ng JCB at Cirrus gamit ang iyong Cash Card na may Debit Card Service sa mga pangunahing paliparan, lungsod, mga pinupuntahan ng mga turista, at mga kaparehong lugar sa buong mundo.

Hakbang 1Mga bagay na tatandaan bago gamitin ang iyong debit card

  • Bawat pagbabayad ng card sa ibang currency ay ipapalit sa yen gamit ang karaniwang rate na inirerekomenda ng JCB dagdag ang rate na inirerekomenda ng Seven Bank (3.0%).
  • Bawat transaksyon ay magkakaroon ng singil para sa serbisyo sa ATM at CD na 108 yen (kabilang ang buwis).
    *Maaaring hingin ng ilang mga ATM at CD ang karagdagang singil para sa serbisyo na inirerekomenda ng lokal na ahensiyang pampinansiya.
  • Bago bumiyahe sa ibang bansa, siguraduhin ang iyong debit PIN at balanse sa Seven Bank Account ordinary deposit.

Hakbang 2Paano mag-withdraw ng pera

Ipapakita namin sa iyo kung paano gamitin ang CD/ATM sa ibang bansa.

JCB ATM Simulator (Hapones)

  • *Depende sa bansa/rehiyon at uri ng machine, maaaring magkakaiba ang paraan ng paggamit sa ATM/CD at screen display.
  • Ang layunin ng pagwi-withdraw ng mga deposito sa ibang bansa ay limitado sa mga gastusin sa pamumuhay na hindi nangangailangan ng notipikasyon o pag-apruba sa Foreign Exchange and Foreign Trade Act, at mga nauugnay na batas (mga bayad sa lokal na matutuluyan, mga gastos sa pagbibiyahe, mga gastos sa pagkain, mga personal na pag-aari, gastos sa pamimili ng mga souvenir, mga matrikula sa paaralan, mga bayaring medikal, at mga kaparehong gastos).

  • Depende sa uri ng ATM/CD, maaaring magkakaiba ang limitasyon ng isang-beses na pagwi-withdraw.

Inirerekomendang tampok ng debit card

Bagong tactile app Bankbook

Bagong tactile app Bankbook

"Hmmm... Magkano ang pera ko sa aking account?" "Naku, masyadong marami akong nagastos ngayong buwan na ito. Kailan ko kaya ginastos ito?" Nababahala ka ba sa mga ganitong tanong? Mabilis mong malulutas ang mga problemang ito sa pagtingin lamang sa iyong balanse at statement sa app Bankbook! At siyempre libre ang pag-download sa app!

Kailangan mo ng Seven Bank Account upang mag-apply para sa Debit Card Service.

Mga kostumer na may Seven Bank Account

(Palitan ng Cash Card na may Debit Card Service)

Mag-apply sa Telepono 0120-677-874

Mga kostumer na walang Seven Bank Account
Mag-apply para sa International Money Transfer Service nang sabay

Magbukas ng Account (Sabay na Pag-a-apply)

Mga kostumer na walang Seven Bank Account

Go to Top of Page