Current Position :HomeOpen a Seven Bank AccountCash Card na may Debit Card ServiceSa unang paggamit ng Debit CardGagamitin sa Japan

Gagamitin sa Japan

JCB

Karaniwang magagamit ang mga debit card sa mga merchant store ng JCB na may mga tatak ng JCB 24 na oras bawat araw.
Kapag ginagamit ang debit card, pakisabi sa merchant ang "JCB card isang-beses na bayad."
Dahil kaagad na nawi-withdraw ang perang pambayad mula sa iyong account, maaari mong bayaran ang mga bagay na para kang nagbabayad ng cash.

Mga pakinabang sa pamimili ♪ Siyempre makikinabang ka rin sa paggamit sa iyong debit card sa mga tindahan ng Seven & i Group.

SEVEN&i HOLDINGS

Karaniwan, makakaipon ka ng 0.5% na halaga ng mga puntos sa nanaco katapat ng halaga ng bayad ngunit sa mga tindahan ng Seven & i Group, makakaipon ka ng hanggang 1.5% na halaga ng mga puntos sa nanaco!
Para sa mga detalye tungkol sa mga puntos sa paggamit ng debit, mag-click dito

Mga paraan ng pagbabayad

Sa karaniwan, magagamit mo ang debit card hanggang sa saklaw ng balanse ng ordinary deposit para sa mga Seven Bank Account.
Sa kabilang dako, itinatakda ang limitasyon para sa iyong kaligtasan, para hindi ka lumampas sa limitasyon, kahit pa ito ay nasa saklaw ng balanse ng iyong ordinary deposit.
Para sa mga detalye tungkol sa limitasyon, mag-click dito

Sa loob ng tindahan

Hakbang 1Kapag binabayaran mo ang mga binili mo, ipakita mo ang iyong Seven Bank Cash Card na may Debit Card Service, at sabihin sa nagtitinda, "JCB card isang-beses na bayad."

Hakbang 2 Ipasok ang iyong debit PIN o lumagda para sa binili.
  • *Sa ilang mga merchant ng JCB, tulad sa mga convenience store at supermarket, maaaring hindi mo kailangang ipasok ang iyong debit PIN o gamitin ang iyong lagda upang magbayad.

Hakbang 3Makakatanggap ka ng email sa nakarehistrong email address mo na nagsasabi sa iyo na ginamit mo ang Debit Card Service.

  • Dahil ang transaksyon ay pinoproseso ng isang sistema ng credit card kapag ginagamit ang Seven Bank Cash Card na may Debit Card Service, maaaring natatakan ng "Credit" ang resibo ng transaksyon.

Buwanang Pagbabayad

Magagamit ang Seven Bank Cash Card na may Debit Card Service para sa buwan-buwan na pagbabayad tulad ng bill ng mobile phone (NTT docomo, au, SoftBank, at Y!mobile lamang).

Hakbang 1 Kailangang irehistro ang Seven Bank Debit Card sa cellphone company upang gamitin na pambayad.
  • *Makipag-ugnay sa bawat kumpanya upang ito ay irehistro.

Hakbang 2 Pagkatapos irehistro ang susunod na cellphone monthly bills ay awtomatikong ibabawas sa inyong account.
  • *Ang cellphone bills ay mababawas sa inyong account depende kung kelan dumating sa aming tanggapan ang impormasyon ng inyong bills mula sa kanya kanyang kumpanya, at kayo ay maaaring makatanggap mula sa cellphone company ng notification bago o pagkatapos na ito ay ma-auto debit sa inyong account.

  • Kung ang balanse ng inyong deposit account ay may kakulangan sa pondo, ang pagbayad sa cellphone bills ay hindi makukumpleto. Makipag-ugnay sa kumpanya ng kanilang inirehistro kung hindi nagtagumpay ang pagbayad sa pamamagitan ng auto debit dahil sa kakulangan ng pondo.

Pamimili sa net

Hakbang 1 Para sa paraan ng pagbabayad, piliin ang Debit Card o Credit Card.
Ipasok ang iyong debit number, petsa ng pagpapaso ng card, security code, at iba pa.
  • *Kung kailangan mong ipasok ang uri ng card, piliin ang JCB.

Hakbang 2 I-click ang button upang tapusin ang iyong pagbili.
  • *Maaari ding hingin ng ilang merchant ng JCB na ipasok mo ang J/Secure password.

Hakbang 3Makakatanggap ka ng email sa nakarehistrong email address mo na nagsasabi sa iyo na ginamit mo ang Debit Card Service.

Paano naman ang seguridad? Serbisyong pagpapatunay ng pagkakakilanlan "J/Secure"
  • Ang J/Secure ay isang serbisyo na nagsasagawa ng pagpapatunay ng pagkakakilanlan sa pamamagitan ng paghingi na ipasok mo ang password na nairehistro sa isang kompanyang nag-issue ng card dagdag pa sa impormasyon ng normal na transaksyon kapag namimili sa Internet sa isang J/Secure merchant. Basta't hindi nalalaman ng ikatlong partido ang MyJCB password na inirehistro ng card holder, hindi magagamit ang card ng customer nang walang pahintulot.

Kailangan mo ng Seven Bank Account upang mag-apply para sa Debit Card Service.

Mga kostumer na may Seven Bank Account

(Palitan ng Cash Card na may Debit Card Service)

Mag-apply sa Telepono 0120-677-874

Mga kostumer na walang Seven Bank Account
Mag-apply para sa International Money Transfer Service nang sabay

Magbukas ng Account (Sabay na Pag-a-apply)

Mga kostumer na walang Seven Bank Account

Go to Top of Page