Current Position :HomeOpen a Seven Bank AccountCash Card na may Debit Card ServiceMga Pangunahing Impormasyon tungkol sa Debit CardGagamitin sa Japan

Gagamitin sa Japan

JCB

Karaniwang magagamit ang mga debit card sa mga merchant store ng JCB na may mga tatak ng JCB 24 na oras bawat araw.
Kapag ginagamit ang debit card, pakisabi sa merchant ang "JCB card isang-beses na bayad."
Dahil kaagad na nawi-withdraw ang perang pambayad mula sa iyong account, maaari mong bayaran ang mga bagay na para kang nagbabayad ng cash.
*Hindi magagamit ang debit card sa ilang mga JCB merchant. Para sa mga detalye, mag-click dito

Mga pakinabang sa pamimili ♪ Siyempre makikinabang ka rin sa paggamit sa iyong debit card sa mga tindahan ng Seven & i Group.

SEVEN&i HOLDINGS

Karaniwan, makakaipon ka ng 0.5% na halaga ng mga puntos sa nanaco katapat ng halaga ng bayad ngunit sa mga tindahan ng Seven & i Group, makakaipon ka ng hanggang 1.5% na halaga ng mga puntos sa nanaco!
Para sa mga detalye tungkol sa mga puntos sa paggamit ng debit, mag-click dito

Mga paraan ng pagbabayad

Sa karaniwan, magagamit mo ang debit card hanggang sa saklaw ng balanse ng ordinary deposit para sa mga Seven Bank Account.
Sa kabilang dako, itinatakda ang limitasyon para sa iyong kaligtasan, para hindi ka lumampas sa limitasyon, kahit pa ito ay nasa saklaw ng balanse ng iyong ordinary deposit.
Para sa mga detalye tungkol sa limitasyon, mag-click dito

Sa loob ng tindahan

Hakbang 1Kapag binabayaran mo ang mga binili mo, ipakita mo ang iyong Seven Bank Cash Card na may Debit Card Service, at sabihin sa nagtitinda, "JCB card isang-beses na bayad."

Hakbang 2 Ipasok ang iyong debit PIN o lumagda para sa binili.
  • *Sa ilang mga merchant ng JCB, tulad sa mga convenience store at supermarket, maaaring hindi mo kailangang ipasok ang iyong debit PIN o gamitin ang iyong lagda upang magbayad.

Hakbang 3Makakatanggap ka ng email sa nakarehistrong email address mo na nagsasabi sa iyo na ginamit mo ang Debit Card Service.

  • Dahil ang transaksyon ay pinoproseso ng isang sistema ng credit card kapag ginagamit ang Seven Bank Cash Card na may Debit Card Service, maaaring natatakan ng "Credit" ang resibo ng transaksyon.

Buwanang Pagbabayad

Pwedeng ipambayad ang Seven Bank debit card sa buwanang pambayad ng Electricty bill, Gas bill, Water bill at Telephone bill. (AUTO DEBIT PAYMENYt)

Hakbang 1 Kailangang irehistro ang Seven Bank debit card para sa iba't ibang klase ng bill payments.
  • *Sa pagrehistro ng bill payments, kailangan munang sumangguni sa bawat kumpanya nito. Ang ibang proseso ay maaaring gawin mula sainyong "My JCB".
  • *Hindi magagamit ang debit card sa pambayad ng iba't ibang utility bills, kahit na dala mo ang payment slip nito sa mga affiliated stores ng JCB pati na rin sa Seven Eleven.

Hakbang 2 Kapag natapos na ang hakbang sa pagrehistro, maaari mo nang gamitin ang Seven Bank debit card sa pambayad.
  • *Dahil ikakaltas kaagad sa inyong account ang bayad para sa utility bills sa sandali na dumating ang bill payment data sa Seven Bank, may mga pagkakataon na ang petsa ng pagkaltas ay magkaiba sa petsa na ibinahagi ng inyong mobile company o iba pang kumpanya.

  • Kapag hindi ma-debit ang payment para sa docomo, au, softbank (halimbawa: hindi sapat ang pondo sa account at iba pang dahilan) ay maaaring hindi mabayaran ang bill gamit ng debit card. Mangyaring makipag-ugnay sa bawat kumpanya ukol sa payment method sa okasyon na hindi mawithdraw sainyong account ang kaukulang bayad.

Pamimili sa net

Hakbang 1 Para sa paraan ng pagbabayad, piliin ang Debit Card o Credit Card.
Ipasok ang iyong debit number, petsa ng pagpapaso ng card, security code, at iba pa.
  • *Kung kailangan mong ipasok ang uri ng card, piliin ang JCB.

Hakbang 2 I-click ang button upang tapusin ang iyong pagbili.
  • *Maaari ding hingin ng ilang merchant ng JCB na ipasok mo ang J/Secure password.

Hakbang 3Makakatanggap ka ng email sa nakarehistrong email address mo na nagsasabi sa iyo na ginamit mo ang Debit Card Service.

Paano naman ang seguridad? Serbisyong pagpapatunay ng pagkakakilanlan "J/Secure"
  • Ang J/Secure ay isang serbisyo na nagsasagawa ng pagpapatunay ng pagkakakilanlan sa pamamagitan ng paghingi na ipasok mo ang password na nairehistro sa isang kompanyang nag-issue ng card dagdag pa sa impormasyon ng normal na transaksyon kapag namimili sa Internet sa isang J/Secure merchant. Basta't hindi nalalaman ng ikatlong partido ang MyJCB password na inirehistro ng card holder, hindi magagamit ang card ng customer nang walang pahintulot.

Kailangan mo ng Seven Bank Account upang mag-apply para sa Debit Card Service.

Mga kostumer na may Seven Bank Account

(Palitan ng Cash Card na may Debit Card Service)

Mag-apply sa Telepono 0120-677-874

Mga kostumer na walang Seven Bank Account
Mag-apply para sa International Money Transfer Service nang sabay

Magbukas ng Account (Sabay na Pag-a-apply)

Mga kostumer na walang Seven Bank Account

Go to Top of Page