Text Size

Current Position :HomeOpen a Seven Bank AccountCash Card na may Debit Card ServicePaano ito magagamit?

Paano ito magagamit?

JCB

Karaniwang magagamit ang mga debit card sa mga merchant store ng JCB na may mga tatak ng JCB 24 na oras bawat araw.
Kapag ginagamit ang debit card, pakisabi sa merchant ang "JCB card isang-beses na bayad."
Dahil kaagad na nawi-withdraw ang perang pambayad mula sa iyong account, maaari mong bayaran ang mga bagay na para kang nagbabayad ng cash.

Mga pakinabang sa pamimili ♪ Siyempre makikinabang ka rin sa paggamit sa iyong debit card sa mga tindahan ng Seven & i Group.

SEVEN&i HOLDINGS

Karaniwan, makakaipon ka ng 0.5% na halaga ng mga puntos sa nanaco katapat ng halaga ng bayad ngunit sa mga tindahan ng Seven & i Group, makakaipon ka ng hanggang 1.0% na halaga ng mga puntos sa nanaco!
Para sa mga detalye tungkol sa mga puntos sa paggamit ng debit, mag-click dito

Mga paraan ng pagbabayad

Sa karaniwan, magagamit mo ang debit card hanggang sa saklaw ng balanse ng ordinary deposit para sa mga Seven Bank Account.
Sa kabilang dako, itinatakda ang limitasyon para sa iyong kaligtasan, para hindi ka lumampas sa limitasyon, kahit pa ito ay nasa saklaw ng balanse ng iyong ordinary deposit.

Para sa mga detalye tungkol sa limitasyon, mag-click dito

Sa loob ng tindahan

Sa loob ng tindahan
Hakbang 1
Kapag binabayaran mo ang mga binili mo, ipakita mo ang iyong Seven Bank Cash Card na may Debit Card Service, at sabihin sa nagtitinda,"JCB card isang-beses na bayad."
Hakbang 2
Ipasok ang iyong debit PIN o lumagda para sa binili. *Sa ilang mga merchant ng JCB, tulad sa mga convenience store at supermarket, maaaring hindi mo kailangang ipasok ang iyong debit PIN o gamitin ang iyong lagda upang magbayad.
Hakbang 3
Makakatanggap ka ng email sa nakarehistrong email address mo na nagsasabi sa iyo na ginamit mo ang Debit Card Service.
  • Dahil ang transaksyon ay pinoproseso ng isang sistema ng credit card kapag ginagamit ang Seven Bank Cash Card na may Debit Card Service, maaaring natatakan ng "Credit" ang resibo ng transaksyon.

Buwanang Pagbabayad

Magagamit ang Seven Bank Cash Card na may Debit Card Service para sa buwan-buwan na pagbabayad tulad ng bill ng mobile phone (NTT docomo, au, at SoftBank, lamang).

Buwanang Pagbabayad
Hakbang 1
Kailangang irehistro ang Seven Bank Debit Card sa cellphone company upang gamitin na pambayad. *Makipag-ugnay sa bawat kumpanya upang ito ay irehistro.
Hakbang 2
Pagkatapos irehistro ang susunod na cellphone monthly bills ay awtomatikong ibabawas sa inyong account. *Ang cellphone bills ay mababawas sa inyong account depende kung kelan dumating sa aming tanggapan ang impormasyon ng inyong bills mula sa kanya kanyang kumpanya, at kayo ay maaaring makatanggap mula sa cellphone company ng notification bago o pagkatapos na ito ay ma-auto debit sa inyong account.
  • Kung ang balanse ng inyong deposit account ay may kakulangan sa pondo, ang pagbayad sa cellphone bills ay hindi makukumpleto. Makipag-ugnay sa kumpanya ng kanilang inirehistro kung hindi nagtagumpay ang pagbayad sa pamamagitan ng auto debit dahil sa kakulangan ng pondo.

Pamimili sa net

Pamimili sa net
Hakbang 1
Para sa paraan ng pagbabayad, piliin ang Debit Card o Credit Card.
Ipasok ang iyong debit number, petsa ng pagpapaso ng card, security code, at iba pa. *Kung kailangan mong ipasok ang uri ng card, piliin ang JCB.
Hakbang 2
I-click ang button upang tapusin ang iyong pagbili. *Maaari ding hingin ng ilang merchant ng JCB na ipasok mo ang J/Secure password.
Hakbang 3
Makakatanggap ka ng email sa nakarehistrong email address mo na nagsasabi sa iyo na ginamit mo ang Debit Card Service.
Paano naman ang seguridad? Serbisyong pagpapatunay ng pagkakakilanlan "J/Secure"
  • Ang J/Secure ay isang serbisyo na nagsasagawa ng pagpapatunay ng pagkakakilanlan sa pamamagitan ng paghingi na ipasok mo ang password na nairehistro sa isang kompanyang nag-issue ng card dagdag pa sa impormasyon ng normal na transaksyon kapag namimili sa Internet sa isang J/Secure merchant. Basta't hindi nalalaman ng ikatlong partido ang MyJCB password na inirehistro ng card holder, hindi magagamit ang card ng customer nang walang pahintulot.

Mamili gamit ang iyong cash card
Makakaipon ka rin ng mga puntos sa nanaco

Narito na ang isang bagong serbisyo!

Mag-apply Ngayon

Kailangan mo ng Seven Bank Account upang mag-apply para sa Debit Card Service.

Gagamitin sa Ibang Bansa

Mga paraan ng pagbabayad sa pamimili

Bagama't pareho ang paraan ng paggamit sa debit card sa Japan, tandaan ang mga bagay sa ibaba.
Bawat pagbabayad ng card sa ibang currency sa ibang bansa ay ipapalit sa yen gamit ang karaniwang rate na inirerekomenda ng JCB(Hapones)dagdag ang rate na inirerekomenda ng Seven Bank (3.0%).

Para sa mga detalye tungkol sa mga pagwi-withdraw, mag-click dito

Paano magwi-withdraw ng pera sa lokal na currency

JCB Cirrus

Maaari kang mag-withdraw ng lokal na currency mula sa mga ATM at CD na may tatak ng JCB at Cirrus gamit ang iyong Cash Card na may Debit Card Service sa mga pangunahing paliparan, lungsod, mga pinupuntahan ng mga turista, at mga kaparehong lugar sa buong mundo.

Paano magwi-withdraw ng pera sa lokal na currency
Hakbang 1

Mga bagay na tatandaan bago gamitin ang iyong debit card

  • Bawat pagbabayad ng card sa ibang currency ay ipapalit sa yen gamit ang karaniwang rate na inirerekomenda ng JCB dagdag ang rate na inirerekomenda ng Seven Bank (3.0%).
  • Bawat transaksyon ay magkakaroon ng singil para sa serbisyo sa ATM at CD na 108 yen (kabilang ang buwis). *Maaaring hingin ng ilang mga ATM at CD ang karagdagang singil para sa serbisyo na inirerekomenda ng lokal na ahensiyang pampinansiya.
  • Bago bumiyahe sa ibang bansa, siguraduhin ang iyong debit PIN at balanse sa Seven Bank Account ordinary deposit.
Hakbang 2

Paano mag-withdraw ng pera

Ipapakita namin sa iyo kung paano gamitin ang CD/ATM sa ibang bansa.
JCB ATM Simulator (Hapones) *Depende sa bansa/rehiyon at uri ng machine, maaaring magkakaiba ang paraan ng paggamit sa ATM/CD at screen display.

Inirerekomendang tampok ng debit card

Bagong tactile app Bankbook

Bagong tactile app Bankbook

"Hmmm... Magkano ang pera ko sa aking account?" "Naku, masyadong marami akong nagastos ngayong buwan na ito. Kailan ko kaya ginastos ito?" Nababahala ka ba sa mga ganitong tanong? Mabilis mong malulutas ang mga problemang ito sa pagtingin lamang sa iyong balanse at statement sa app Bankbook! At siyempre libre ang pag-download sa app!

Mamili gamit ang iyong cash card
Makakaipon ka rin ng mga puntos sa nanaco

Narito na ang isang bagong serbisyo!

Mag-apply Ngayon

Kailangan mo ng Seven Bank Account upang mag-apply para sa Debit Card Service.

Go to Top of Page