Top

Paraan ng pagwi-withdraw sa ibang bansa

  1. Pansamantalang mag-withdraw ng pera na ipinalit sa yen sa conversion rate sa oras na darating sa Seven Bank ang impormasyon na gagamitin sa Debit Card Service.
  2. Kapag darating ang impormasyon ng pinal na pagbebenta sa Seven Bank sa ibang petsa mula sa tindahan kung saan ka bumili, ang pagkakaiba sa halaga na dulot ng mga pagbabago-bago sa palitan ng pera mula noong ginamit ang card ay iwi-withdraw o isasauli batay sa conversion rate na ginamit noong nagbayad sa tindahan mula sa JCB.

    • *Ipadadala ang isang email sa iyong nakarehistrong email address na nagsasabi sa iyo na nagkaroon ng pagkakaiba sa halaga.

Halimbawa: Kung bumili ka sa ibang bansa ng mga bagay na nagkakahalaga ng $100

Isara