Text Size

Current Position :HomeOpen a Seven Bank AccountCash Card na may Debit Card ServiceSaan ito magagamit?

Saan ito magagamit?

Gagamitin sa Japan

Gagamitin sa Japan

Ito ay magagamit pang araw-araw sa pambayad, tulad sa convenience store, supermarket at sa mga JCB merchants na ospital o pasyalan.
Ang bilis ng pagbabayad dahil hindi kailangan ng mga barya!
Napakabilis makakapagbayad ng hindi na kailangan ng barya!

Paano ito gamitin

  • Dahil ang transaksyon ay pinoproseso ng isang sistema ng credit card kapag ginagamit ang Seven Bank Cash Card na may Debit Card Service, maaaring natatakan ng "Credit" ang resibo ng transaksyon.
  • Hindi maaaring magbayad ng installment, one time payment lamang ang pinapayagan sa pagbabayad.

Para sa Online Shopping

Para sa Online Shopping

Magagamit ito sa pambayad sa online shopping, basta tumatanggap ng JCB.
Huwag mag-alala sa tubo at bayad sa cash on delivery.

Paano ito gamitin

  • Hindi maaaring magbayad ng installment, one time payment lamang ang pinapayagan sa pagbabayad.

Gagamitin sa Ibang Bansa

Gagamitin sa Ibang Bansa

Maaari kang mag-withdraw ng lokal na currency mula sa mga ATM at CD na may tatak ng JCB at Cirrus gamit ang iyong Cash Card na may Debit Card Service sa mga pangunahing paliparan, lungsod, mga pinupuntahan ng mga turista, at mga kaparehong lugar sa buong mundo.
Magagamit din ito para sa pamimili sa mga JCB merchants!

Paano ito gamitin

  • Bawat pagbabayad ng card sa ibang currency sa ibang bansa ay ipapalit sa yen gamit ang karaniwang rate na inirerekomenda ng JCB dagdag ang rate na inirerekomenda ng Seven Bank (3.0%).
  • Bawat transaksyon ay magkakaroon ng singil para sa serbisyo sa ATM at CD na 108 yen (kabilang ang buwis).
  • Maaaring hingin ng ilang mga ATM at CD ang karagdagang singil para sa serbisyo na inirerekomenda ng lokal na ahensiyang pampinansiyal.

Pagbabayad ng cellphone bills

Pagbabayad ng cellphone bills

Ito ay magagamit sa pambayad ng bill ng cellphone (direktang bawas ng bayad buwan-buwan) ng NTT docomo, au, Softbank laming.
Maiiwasan makaligtaan ang buwanang bayad sa bills!

Paano ito gamitin

  • Ang debit card ay hindi magagamit sa pambayad kung ang balanse ng inyong account ay hindi sapat. Mangyaring magdeposito sa inyong account bago na kayo ay padalahan ng notification sa pagababayad ng phone bills.

Mamili gamit ang iyong cash card
Makakaipon ka rin ng mga puntos sa nanaco

Narito na ang isang bagong serbisyo!

Mag-apply Ngayon

Kailangan mo ng Seven Bank Account upang mag-apply para sa Debit Card Service.

Go to Top of Page