Current Position :HomeOpen a Seven Bank AccountCash Card na may Debit Card ServiceMga benepisyo ng Seven Bank Debit CardPangasiwaan ang Iyong Pera

Pangasiwaan ang Iyong Pera

"Agad-agad na bayad" kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa bill

Naiiba ang debit card sa "ipinagpalibang pagbabayad" na credit card dahil ito ay isang card ng "agad-agad na bayad".
Ang perang gagastusin mo sa pamimili ay agad na nawi-withdraw mula sa iyong account kaya hindi mo kailangang magbayad ng minsanang malaking halaga sa susunod na buwan.
Hindi ka maaaring gumastos ng perang higit kaysa sa balanse sa iyong account kaya hindi ka gumagastos ng masyadong maraming pera at madaling pangasiwaan ang iyong pera.

Halimbawa ng bayad

Tingnan ang iyong balanse at mga statement gamit ang isang simple at mainam na app Bankbook

Kapag pinangangasiwaan ang iyong pera, napakahalagang "isaisip" mo ang iyong account.
"Magkano ang pera ko sa aking account?" "Naku, masyadong marami akong nagastos ngayong buwan na ito. Kailan ko kaya ginastos ito?"
Sa mga panahong ito mo magagamit ang Seven Bank app Bankbook upang pangasiwaang mabuti ang iyong pera.
Maaari mo ding tingnan kung ilang puntos sa nanaco ang naipon mo.

Para sa mga detalye tungkol sa app Bankbook, mag-click dito

Tingnan ang iyong balanse at mga statement gamit ang isang simple at mainam na app Bankbook

Kailangan mo ng Seven Bank Account upang mag-apply para sa Debit Card Service.

Mga kostumer na may Seven Bank Account

(Palitan ng Cash Card na may Debit Card Service)

Mag-apply sa Telepono 0120-677-874

Mga kostumer na walang Seven Bank Account
Mag-apply para sa International Money Transfer Service nang sabay

Magbukas ng Account (Sabay na Pag-a-apply)

Mga kostumer na walang Seven Bank Account

Go to Top of Page