Text Size

Current Position :HomeOpen a Seven Bank AccountCash Card na may Debit Card ServiceTulongMga Sitwasyon kung Kailan Hindi Magagamit ang Debit

Mga Sitwasyon kung Kailan Hindi Magagamit ang Debit

Mga merchant na hindi tumatanggap ng debit card

Ang Seven Bank Debit Card ay hindi magagamit sa ilang mga merchant tulad ng mga sumusunod, expressway, gas station, tindahan sa loob ng eroplano, at registered type merchants (Ilang mga merchant kung saan mo inirerehistro ang numero ng iyong card at patuloy na nagbabayad). Bukod sa mga nakalista na kamiyembro na tindahan na nasa ibaba, maaaring hindi pahintulutan ng bangko ang ilang merchant na ialok ang serbisyo depende sa uri ng negosyo at anyo ng paggamit ang ilang merchant shops.

* Pagtitigil ng pagtanggap ng Seven Bank Cash Card na may Debit Card Service sa ilang miyembrong tindahan

2019 / 5 / 15

Elektronikong pera Singil ng Edy
JR West ICOCA (kabilang ang pagbili/paniningil)
Pamimili sa pamamagitan ng koreo at mga katulad nito QVC
Scroll
Duskin
Tsutaya Discas
Wacoal
Co-op Kinki
Mga bayarin sa seguro SBI Insurance
AXA Direct Life Insurance
H.S. Insurance
BNP Paribas Cardif
Houseguard SSI
Mitsui Sumitomo Aioi Life Insurance
Sompo Japan Nipponkoa Himawari Life Insurance
Tokyo Marine Nichido
Paglilibang JRA
Meiho Ski Resort
Izumi Country Club
Mga bill sa kuryente BBIQ Power Company
Mga serbisyo ng telepono
Kyushu Phone
Mga expressway
Mga pagbebenta sa biyahe sa eroplano
Ilang kompanya ng taksi, mga gasolinahan, at golf courses

Ilang mga merchant kung saan mo inirerehistro ang numero ng iyong card at patuloy na nagbabayad.
(Hal. utility bills, newspaper subscription fee, internet fee, cellphone bills, atbp.)

  • *Para sa bill ng cellphone, magagamit ito sa pagbabayad sa ilang kompanya ng cellphone. Pakisuyong tiyakin dito ang espesipikong pangalan ng mga merchant. (Lilipat sa opisyal na website ng JCB.)

Iba pa

Upang magamit ng aming mga kostumer ang Debit Card Service nang mapayapa ang isip, maaaring hindi mo magagamit ang serbisyo sa mga sumusunod na sitwasyon:

Kailangan mo ng Seven Bank Account upang mag-apply para sa Debit Card Service.

Mga kostumer na may Seven Bank Account

(Palitan ng Cash Card na may Debit Card Service)

Mag-apply sa Telepono 0120-677-874

Mga kostumer na walang Seven Bank Account
Mag-apply para sa International Money Transfer Service nang sabay

Magbukas ng Account (Sabay na Pag-a-apply)

Mga kostumer na walang Seven Bank Account

Go to Top of Page