Text Size

Current Position :HomeOpen a Seven Bank AccountCash Card na may Debit Card ServiceTulongMga Pagsasauli/Mga Di Kilalang Transaksyon

Mga Pagsasauli/Mga Di Kilalang Transaksyon

Mga pagsasauli kung sakaling kanselahin mo ang pagbili ng isang produkto

Kung kakanselahin mo ang pagbili ng isang produkto, isasauli sa iyong account ang halaga ng produkto.
Matapos kumpirmahin ng Seven Bank ang kasenlasyon mula sa JCB merchant, isasauli sa iyong account ang halaga ng produkto.

  • *Depende kung ilang araw ang kinakailangan para maproseso ng JCB merchant ang pagsasauli, maaaring magtagal nang ilang araw bago mo matanggap ang isasauli.

Mga pagwi-withdraw o pagsasauli ng pagkakaiba sa halaga dahil sa mga pagbabago-bago sa palitan ng pera kung gagamit ka ng JCB merchant sa ibang bansa.

Kung gagamitin mo ang debit card sa ibang bansa, ang perang ipinalit sa yen ay pansamantalang iwi-withdraw sa rate noong ginamit ang card.
Kapag darating ang impormasyon ng pinal na pagbebenta sa Seven Bank sa ibang petsa mula sa JCB merchant, ang pagkakaiba sa halaga na dulot ng mga pagbabago-bago sa palitan ng pera mula noong ginamit ang card ay iwi-withdraw o isasauli batay sa conversion rate na ginamit noong nagbayad sa JCB merchant mula sa JCB.
Halimbawa ng pagkakaiba sa halaga na nangyayari

Kung makansela ang halaga at hindi ito isasauli

Pakitandaan na kung hindi kakanselahin ng JCB merchant ang transaksyon (hindi makakarating sa Seven Bank ang impormasyon ng pagkansela) at lilipas ang 60 araw, makakansela ang transaksyon sa debit card at makakatanggap ng pagsasauli ang iyong account.

Kung kailangan mo ng mabilisang pagsasauli, hingin na kanselahin ng kaukulang JCB merchant ang transaksyon.

Mga Di Kilalang Transaksyon

Sa mga stiwasyon tulad ng nasa ibaba, iwi-withdraw ang pera mula sa iyong account sa petsa na iba sa petsa noong ginamit mo ang card.
Alamin kung tama ang halaga.

  • Para sa buwanang singil (monthly bills) ng cellphone
  • Kung gagamitin mo ang debit card sa ibang bansa, mga pagbabago-bago sa palitan ng pera mula sa oras na ginamit mo ang card hanggang makarating ang impormasyon ng pinal na pagbebenta sa Seven Bank.
Kailangan mo ng Seven Bank Account upang mag-apply para sa Debit Card Service.

Mga kostumer na may Seven Bank Account

(Palitan ng Cash Card na may Debit Card Service)

Mag-apply sa Telepono 0120-677-874

Mga kostumer na walang Seven Bank Account
Mag-apply para sa International Money Transfer Service nang sabay

Magbukas ng Account (Sabay na Pag-a-apply)

Mga kostumer na walang Seven Bank Account

Go to Top of Page