Text Size

Current Position :HomeOpen a Seven Bank Accountบัตร ATM พร้อมบริการบัตรเดบิตเราจะตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับบัตรเดบิตของท่าน

เราจะตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับบัตรเดบิตของท่าน

Q

การชำระด้วยบัตรเดบิตต่างกับบัตรเครดิตหรือไม่?

A

ยอดชำระด้วยบัตรเดบิตจะถูกหักจากบัญชีโดยตรงทุกครั้งที่ใช้งาน จึงสามารถควบคุมยอดเงินที่ใช้ได้ ณ เวลาจริง ไม่มีค่าธรรมเนียมหรือดอกเบี้ยใดๆ

ใช้ชำระเงิน 3,000 เยน
หักจากบัญชี 3,000 เยน

หักจากยอดเงินคงเหลือในบัญชี

Q

ควรจะฝากเงินเข้าบัญชีก่อนการใช้บัตรเดบิตใช่ไหม?

A

ยอดเงินจะถูกหักออกจากบัญชีทุกครั้งที่มีการใช้งาน ดังนั้นจึงต้องฝากเงินเข้าบัญชีไว้ล่วงหน้า กรุณาฝากเงินผ่าน ATM ของธนาคารเซเว่นหรือโอนเงินจากธนาคารอื่นๆ
ไม่มีค่าธรรมเนียมตลอด 24 ชม. ทั้ง 365 วัน ในการฝากเงินเข้าบัญชีผ่าน ATM ของธนาคารเซเว่น

Q

ใช้บัตรที่ร้านค้ายังไง?

A

เมื่อชำระเงิน กรุณาบอกพนักงานว่า "JCB Ikkai barai" เหมือนกับเวลาท่านใช้บัตรเครดิต ชำระเงินได้รวดเร็วและไม่ต้องใช้เหรียญ !

Q

มีโอกาสใช้บัตรเดบิตน้อย….

A

สามารถใช้จ่ายเงินที่ถึงแม้จะมียอดน้อยตามร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าในเครือ JCB ได้ ในระยะหลังมีผู้ใช้บัตรเดบิตซื้อของทางอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นด้วย !

Q

การตรวจสอบยอดเงินคงเหลือและประวัติการใช้งานยุ่งยาก…

A

สามารถตรวจสอบประวัติการใช้บัตรเดบิตและยอดเงินคงเหลือ ในบัญชีได้ง่ายผ่านแอพ Bankbook
นอกจากนี้ สบายใจได้ด้วยบริการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล์ทุกครั้งที่ใช้งานบัตร

Q

คุ้ม จริงๆหรือ?

A

ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ ในการสมัครหรือการใช้งานบัตรเดบิตของธนาคารเซเว่น เพิ่มความคุ้มค่าด้วยคะแนน nanaco สะสมทุกครั้งที่ใช้

ได้คะแนนสะสม 1.0% เมื่อใช้ซื้อของที่ 7-Eleven !

ซื้อสินค้าด้วยบัตร ATM ของคุณ♪ และยังได้รับแต้ม nanaco ด้วย

บริการธนาคารรูปแบบใหม่พร้อมให้บริการแล้ว!

สมัครทันที

คุณต้องมีบัญชีธนาคารเซเว่นจึงจะสามารถสมัครใช้บริการบัตรเดบิตได้

Go to Top of Page