Text Size

Current Position :HomeOpen a Seven Bank AccountThẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ>Đối với khách hàng hay dùng tiền mặt và thẻ tín dụng

Đối với khách hàng hay dùng tiền mặt và thẻ tín dụng (So sánh Thẻ ghi nợ với Tiền mặt và Thẻ tín dụng)

Bạn có thể sử dụng thẻ ghi nợ theo cách tương tự như sử dụng thẻ tín dụng.
Vì bạn có thể thiết lập hạn mức cho số dư tài khoản và rút tiền từ tài khoản mỗi khi sử dụng thẻ, quản lý chi tiêu dễ dàng là tính năng chính của loại thẻ này.
Nói một cách đơn giản hơn, bạn có thể tận hưởng sự tiện lợi của việc thanh toán bằng thẻ trong khi sử dụng thẻ như tiền mặt.

 

Tiền mặt (Yên Nhật)

Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ Seven Bank

Thẻ tín dụng*1

Thanh toán ngay


Thanh toán tiền mặt

◎*2
Rút tiền từ tài khoản

×

Thanh toán sau

×

×

Điều kiện đăng ký dễ dàng


Việc đăng ký có thể áp dụng cho khách hàng từ 16 tuổi trở lên

×
Khách hàng đăng ký từ 18 tuổi trở lên có thu nhập ổn định Cần phê duyệt của người giám hộ đối với khách hàng đăng ký dưới 20 tuổi

Thẩm định hồ sơ đăng ký


Không

×

Địa điểm chấp nhận thẻ
(Mua sắm tại Nhật Bản)


Được chấp nhận ở mọi nơi


Đơn vị chấp nhận thẻ của JCB tại Nhật Bản


Đơn vị chấp nhận thẻ tại Nhật Bản

Địa điểm chấp nhận thẻ (Mua hàng qua mạng)

×
Không thể sử dụng trực tuyến


Đơn vị chấp nhận thẻ của JCB


Đơn vị chấp nhận thẻ

Địa điểm chấp nhận thẻ
(Mua hàng ở nước ngoài)


Phải đổi sang tiền địa phương


Đơn vị chấp nhận thẻ của JCB ở nước ngoài


Đơn vị chấp nhận thẻ ở nước ngoài

Địa điểm chấp nhận thẻ
(Rút tiền địa phương tại máy ATM ở nước ngoài)


Phải đổi sang tiền địa phương


Máy ATM tại nước ngoài có biểu tượng JCB hoặc Cirrus


Máy ATM tại nước ngoài

Điểm thưởng

×


Tích lũy điểm thưởng nanaco


Nhiều chương trình điểm thưởng

Bảo mật

×


Biện pháp bảo mật đa dạng

  • *1Đây là những đặc điểm chung của thẻ tín dụng. Các chi tiết khác nhau tùy thuộc vào tiêu chuẩn và nội dung sản phẩm của công ty thẻ tín dụng.
  • *2Số tiền giao dịch tại một số cửa hàng thành viên có thể được khấu trừ vào ngày hôm sau.

Tính năng khuyến nghị của Thẻ ghi nợ

Ứng dụng quản lý tiền gửi ngân hàng mới bằng cảm ứng

Ứng dụng quản lý tiền gửi ngân hàng mới bằng cảm ứng

"Hmmm... Tài khoản của tôi có bao nhiêu tiền?" "Tháng này tôi chi nhiều tiền quá! Không biết tôi đã chi tiêu vào lúc nào?" Có bao giờ bạn gặp những mối lo ngại kiểu này chưa? Bạn có thể giải quyết những vấn đề này một cách nhanh chóng bằng cách xem số dư tài khoản và bản sao kê trong ứng dụng theo dõi tiền gửi ngân hàng! Và tất nhiên là ứng dụng tải về hoàn toàn miễn phí!

Bạn cần tài khoản Seven Bank để đăng ký Dịch vụ Thẻ ghi nợ.

Khách hàng có tài khoản Seven Bank

(Chuyển sang Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ)

Đăng ký qua điện thoại 0120-750-858

Khách hàng không có tài khoản Seven Bank
Đăng ký đồng thời Dịch vụ chuyển tiền quốc tế

Mở tài khoản (Đơn đăng ký đồng thời)

Khách hàng không có tài khoản Seven Bank

Go to Top of Page