Current Position :HomeOpen a Seven Bank AccountThẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợCơ bản về Thẻ ghi nợSử dụng tại Nhật Bản

Sử dụng tại Nhật Bản

JCB

Thẻ ghi nợ có thể được sử dụng tại các cửa hàng chấp nhận thẻ JCB có biểu tượng JCB 24 giờ mỗi ngày. Khi sử dụng thẻ ghi nợ, vui lòng báo đơn vị chấp nhận thẻ rằng đây là "JCB card one-time payment (Thanh toán một lần cho thẻ JCB)." Vì số tiền được rút từ tài khoản ngay lập tức, bạn có thể mua hàng như đang thanh toán bằng tiền mặt.
* Thẻ ghi nợ không thể được sử dụng tại một số đơn vị chấp nhận thẻ của JCB. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào đây

Lợi ích khi mua sắm ♪ Tất nhiên là bạn cũng có thể nhận được lợi ích từ việc sử dụng thẻ ghi nợ tại các cửa hàng thuộc Seven & I Group.

SEVEN&i HOLDINGS

Thông thường, bạn tích lũy 0,5% giá trị điểm nanaco trên số tiền thanh toán nhưng tại các cửa hàng thuộc Tập đoàn Seven & i, bạn có thể tích lũy đến 1,5% giá trị điểm nanaco!
Để biết thêm chi tiết về điểm tích lũy khi sử dụng thẻ ghi nợ, nhấp vào đây

Phương thức thanh toán

Về nguyên tắc, bạn có thể sử dụng thẻ ghi nợ trong phạm vi số dư tiền gửi thông thường đối với Tài khoản Seven Bank.
Ngược lại, hạn mức sẽ được thiết lập vì sự an toàn của bạn, nhờ đó, bạn không thể chi tiêu quá hạn mức, dù vẫn thuộc phạm vi số dư tiền gửi thông thường của bạn.
Để biết thêm chi tiết về hạn mức, nhấp vào đây

Tại cửa hàng

Bước 1Khi thanh toán mua hàng, hãy xuất trình Thẻ rút tiền mặt tích hợp Dịch vụ Thẻ ghi nợ của Seven Bank, và báo với đơn vị chấp nhận thẻ rằng đây là "JCB card one-time payment (Thanh toán một lần cho thẻ JCB)."

Bước 2 Nhập mã PIN của thẻ ghi nợ và ký tên để mua hàng.
  • *Tại một số đơn vị chấp nhận thẻ JCB, chẳng hạn cửa hàng tiện lợi và siêu thị, bạn có thể không cần nhập mã PIN thẻ ghi nợ cũng như sử dụng chữ ký để thanh toán.

Bước 3Bạn sẽ nhận được email được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký để thông báo rằng bạn đã sử dụng Dịch vụ Thẻ ghi nợ.

  • Do giao dịch được xử lý bằng hệ thống thẻ tín dụng khi sử dụng Thẻ rút tiền có Dịch vụ Thẻ ghi nợ của Seven Bank, nên trên biên lai giao dịch có thể in dòng chữ "Credit (Tín dụng)".

Thanh toán hàng tháng

Có thể dùng thẻ Debit của Seven Bank để thanh toán tiền điện,ga,nước,điện thoại hay khác hàng tháng. (Rút từ tài khoản)

Bước 1 Đăng ký thẻ Debit của Seven Bank qua Phương thức thanh toán các loại lệ phí.
  • *Xin vui lòng liên hệ đến các công ty cung cấp dịch vụ về cách đăng ký thanh toán.Trường hợp có thể làm thủ tục tại My JCB.
  • *Không thể thanh toán các loại phí tiện ích bằng cách mang đến các cửa hàng có liên kết với JCB (bao gồm Seven Eleven).

Bước 2 Sau khi hoàn tất thủ tục,sẽ có thể dùng thẻ Debit của Seven Bank để thanh toán.
  • *Sau khi Seven Bank nhận được dữ liệu thanh toán sẽ thực hiện thủ tục rút tiền nên trường hợp sẽ có chênh lệch với ngày rút tiền do Công ty điện thoại hay khác thông báo.

  • Trường hợp không thể nào thanh toán bằng thẻ Debit khi trong tài khoản không có đủ tiền đối với docomo, au, Softbank hay khác. Xin vui lòng liên hệ đến các công ty cung cấp dịch vụ về cách thanh toán khác khi không thể thanh toán bằng thẻ Debit của Seven Bank.

Mua hàng qua mạng

Bước 1 Về phương thức thanh toán, chọn Thẻ ghi nợ hoặc Thẻ tín dụng. Nhập số thẻ ghi nợ, ngày hết hạn thẻ, mã bảo mật v.v...
  • *Nếu bạn được yêu cầu nhập loại thẻ, hãy chọn JCB.

Bước 2 Nhấp vào nút để hoàn tất mua hàng.
  • *Một số đơn vị chấp nhận thẻ JCB cũng có thể yêu cầu bạn nhập mật khẩu J/Secure.

Bước 3Bạn sẽ nhận được email được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký để thông báo rằng bạn đã sử dụng Dịch vụ Thẻ ghi nợ.

Độ bảo mật như thế nào? Dịch vụ xác thực danh tính "J/Secure"
  • J/Secure là dịch vụ thực hiện xác thực danh tính bằng cách yêu cầu bạn nhập mật khẩu đã đăng ký trước tại công ty phát hành thẻ bên cạnh thông tin giao dịch thông thường khi mua hàng trên Internet tại đơn vị chấp nhận thẻ J/Secure. Miễn là bên thứ ba không biết mật khẩu MyJCB đã đăng ký trước bởi chủ thẻ, thẻ của khách hàng không thể bị sử dụng trái phép.

Bạn cần tài khoản Seven Bank để đăng ký Dịch vụ Thẻ ghi nợ.

Khách hàng có tài khoản Seven Bank

(Chuyển sang Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ)

Đăng ký qua điện thoại 0120-750-858

Khách hàng không có tài khoản Seven Bank
Đăng ký đồng thời Dịch vụ chuyển tiền quốc tế

Mở tài khoản (Đơn đăng ký đồng thời)

Khách hàng không có tài khoản Seven Bank

Go to Top of Page