Text Size

Current Position :HomeOpen a Seven Bank AccountThẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợSử dụng Thẻ ghi nợ không lo nghĩ

Sử dụng Thẻ ghi nợ không lo nghĩ

Hạn chế sử dụng bằng hạn mức

Để khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ghi nợ an toàn, hạn mức sẽ được thiết lập, nhằm hạn chế mọi thiệt hại trong trường hợp bị sử dụng trái phép bởi bên thứ ba.

Hạn mức Thẻ ghi nợ
  Số tiền mặc định Số tiền có thể thiết lập tối đa
Mua sắm Nhật Bản Một lần 500.000 Yên 2 triệu Yên
Một ngày 500.000 Yên 2 triệu Yên
Một tháng 500.000 Yên 2 triệu Yên
Nước ngoài Một lần 500.000 Yên 2 triệu Yên
Một ngày 500.000 Yên 2 triệu Yên
Một tháng 500.000 Yên 2 triệu Yên
Rút tiền địa phương tại máy ATM ở nước ngoài Một lần 100.000 Yên 100.000 Yên
Một ngày 100.000 Yên 100.000 Yên
Một tháng 500.000 Yên 2 triệu Yên

Bạn có thể kiểm tra và thay đổi hạn mức trong MyJCB. Bạn có thể sử dụng MyJCB từ Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến.

Đăng nhập Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến để sử dụng MyJCB

  • *MyJCB hiện hoạt động với ngôn ngữ tiếng Nhật (bao gồm cả email và thông báo).

Dịch vụ J/Secure

J/Secure là dịch vụ thực hiện xác thực danh tính bằng cách yêu cầu bạn nhập mật khẩu đã đăng ký trước tại công ty phát hành thẻ bên cạnh thông tin giao dịch thông thường khi mua hàng trên Internet tại đơn vị chấp nhận thẻ J/Secure. Miễn là bên thứ ba không biết mật khẩu MyJCB đã đăng ký trước bởi chủ thẻ, thẻ của khách hàng không thể bị sử dụng trái phép.
Đăng ký trên MyJCB thông qua Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến.
Để biết thêm chi tiết về J/Secure, vui lòng nhấp vào đây(Tiếng Nhật)

Đăng nhập Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến để sử dụng MyJCB

  • *MyJCB hiện hoạt động với ngôn ngữ tiếng Nhật (bao gồm cả email và thông báo).

Phát hiện dấu hiệu sử dụng trái phép

Dấu hiệu sử dụng trái phép Dịch vụ Thẻ ghi nợ sẽ được hệ thống phát hiện.
Nếu phát hiện dấu hiệu sử dụng trái phép Dịch vụ Thẻ ghi nợ, bạn có thể tạm thời không được sử dụng dịch vụ.

Thiết lập thông báo bằng email

Trong trường hợp phát sinh giao dịch, email sẽ được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của bạn.
Bạn có thể kiểm tra liệu đó là bạn hay bên thứ ba đã thực hiện giao dịch trái phép.
Để thay đổi thiết lập thông báo email, vui lòng truy cập mục Các thủ tục khác trên trang web Ngân hàng Trực tuyến.
Để biết thêm chi tiết về dịch vụ thông báo bằng email, vui lòng nhấp vào đây (Tiếng Nhật)

Đăng nhập để cấu hình thiết lập thông báo bằng email

Bạn cần tài khoản Seven Bank để đăng ký Dịch vụ Thẻ ghi nợ.

Khách hàng có tài khoản Seven Bank

(Chuyển sang Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ)

Đăng ký qua điện thoại 0120-750-858

Khách hàng không có tài khoản Seven Bank
Đăng ký đồng thời Dịch vụ chuyển tiền quốc tế

Mở tài khoản (Đơn đăng ký đồng thời)

Khách hàng không có tài khoản Seven Bank

Go to Top of Page