Text Size

Current Position :HomeOpen a Seven Bank AccountThẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợTrợ giúpHoàn tiền/Giao dịch không rõ ràng

Hoàn tiền/Giao dịch không rõ ràng

Hoàn tiền trong trường hợp hủy mua sản phẩm

Nếu hủy mua sản phẩm, tài khoản của bạn sẽ được hoàn lại chi phí mua sản phẩm đó.
Sau khi Seven Bank xác nhận việc hủy giao dịch từ đơn vị chấp nhận thẻ JCB, chi phí mua sản phẩm sẽ được hoàn lại vào tài khoản của bạn.

  • *Tủy thuộc số ngày cần thiết để đơn vị chấp nhận thẻ JCB xử lý việc hoàn tiền, thời điểm mà bạn nhận được khoản tiền hoàn lại có thể mất một vài ngày.

Khấu trừ hoặc hoàn lại phần tiền chênh lệch do biến động tỷ giá trong trường hợp bạn sử dụng tại đơn vị chấp nhận thẻ JCB ở nước ngoài.

Nếu sử dụng thẻ ghi nợ ở nước ngoài, số tiền khấu trừ tạm thời sẽ được chuyển đổi thành đồng Yên theo tỷ giá vào thời điểm sử dụng thẻ.
Khi thông tin mua hàng cuối cùng được đơn vị chấp nhận thẻ JCB chuyển đến Seven Bank vào ngày hôm sau, số tiền chênh lệch do biến động tỷ giá kể từ thời điểm sử dụng thẻ sẽ được khấu trừ hoặc hoàn lại dựa theo tỷ giá của JCB được áp dụng vào thời điểm thanh toán tại cửa hàng của đơn vị chấp nhận thẻ JCB.
Ví dụ về số tiền chênh lệch phát sinh

Trong trường hợp số tiền đã hủy không được hoàn lại

Vui lòng lưu ý rằng trong trường hợp giao dịch không được đơn vị chấp nhận thẻ JCB hủy bỏ (thông tin hủy không được chuyển đến Seven Bank) và vượt quá 60 ngày, thì giao dịch trên thẻ ghi nợ bị hủy và tài khoản sẽ được hoàn tiền.

Nếu bạn yêu cầu hoàn tiền nhanh, thì hãy yêu cầu đơn vị chấp nhận thẻ JCB thích hợp hủy giao dịch.

Giao dịch không xác định

Trong các trường hợp dưới đây, số tiền được khấu trừ từ tài khoản của bạn vào thời điểm khác với thời điểm mà bạn sử dụng thẻ.
Vui lòng kiểm tra số tiền xem có đúng hay không.

  • Trường hợp trả tiền điện thoại hay khác hàng tháng
  • Nếu sử dụng thẻ ghi nợ tại nước ngoài, chênh lệch tỷ giá phát sinh từ thời điểm bạn sử dụng thẻ cho đến khi thông tin bán hàng cuối cùng được chuyển đến Seven Bank.
Bạn cần tài khoản Seven Bank để đăng ký Dịch vụ Thẻ ghi nợ.

Khách hàng có tài khoản Seven Bank

(Chuyển sang Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ)

Đăng ký qua điện thoại 0120-750-858

Khách hàng không có tài khoản Seven Bank
Đăng ký đồng thời Dịch vụ chuyển tiền quốc tế

Mở tài khoản (Đơn đăng ký đồng thời)

Khách hàng không có tài khoản Seven Bank

Go to Top of Page