Text Size

Current Position:HOMEApp BankbookInitial Setup ng App Bankbook

日本語

English

簡体字

Tagalog

Português

Español

ภาษาไทย

Tiếng Việt

Bahasa Indonesia

Initial Setup ng App Bankbook

 • Mag-click dito kung ginagamit mo na ang Direct Banking Service
  (Para sa mga kostumer na may logon ID)

 • Mag-click dito kung hindi mo pa kailanman ginamit ang Direct Banking Service
  (Para sa mga kostumer na walang logon ID)

Mga kostumer na gumagamit na sa Direct Banking Service
(Para sa mga kostumer na may logon ID)
Detail

Itakda ang app logon information

step01Simulan ang app at sumang-ayon sa mga Tuntunin sa Paggamit.

↓

step02Pindutin ang Ginagamit ko ang Direct Banking Service > Itakda ang Logon Information

↓

step03Ipasok ang iyong Direct Banking logon information

 • Ipasok ang logon ID at password na kasalukuyan mong ginagamit para sa Direct Banking Service.

 • Bago i-save ang mga setting, siguraduhing tama ang iyong logon information.

 • Kung tagumpay ang logon test, pindutin ang I-save ang Logon Information.

↓

 • (*3)Tanging ang mga kostumer na nagpalista sa Seven Bank Point Service ang makakakita sa screen na ito. Ipasok ang iyong nanaco information na nakarehistro sa Seven Bank Point Service. (Maaari mo ring ipasok ang impormasyong ito sa ibang araw)

 • Kung gusto mong ipasok ang iyong nanaco logon information ngayon, pindutin ang button na ito

 • Kung gusto mong ipasok ang iyong nanaco logon information sa ibang pagkakataon, pindutin ang button na ito

↓

step04Itakda ang app passcode.
Ipasok ang alinmang apat na digit at pagkatapos ay muling ipasok ang parehong apat na digit. Kumpleto na ngayon ang initial setup.

Mga kostumer na hind pa kailanman gumamit sa Direct Banking Service
(Para sa mga kostumer na walang logon ID)
Detail

Una, magrehistro para sa Direct Banking Service.

step01Ipasok ang iyong Seven Bank Account information

 • Ipasok ang mga sumusunod na numero sa iyong cash card matapos ang numerong 0034:

  • Numero ng sangay (tatlong digit)
  • Numero ng account (pitong digit)

 • Ipasok ang iyong 7-digit Customer ID na nakasulat sa likod ng iyong cash card o sa iyong Direct Banking card.

 • Ipasok ang numero ng telepono na inirehistro mo sa Seven Bank.

  Siguraduhin na ipapasok mo ang mga numero sa mga angkop na patlang.

 • Ipasok ang mga character na nakikita sa itaas.

 • Sa sandaling naipasok mo na ang lahat ng kinakailangang impormasyon, pindutin ang Logon ID.

↓

step02Irehistro ang iyong logon ID

Siguraduhin na hindi makakalimutan ang logon ID at password na itinakda mo sa screen na ito.

 • Ipasok ang inirehistro mong logon ID.

  • Magpasok ng mga single-byte alphanumeric character na nasa pagitan ng 6 at 32. (Hindi ka maaaring magtakda ng mga numero lamang na logon ID)
 • Pindutin ang button na ito upang siguraduhin na ito ay logon ID na maaari mong gamitin.

  • Hindi ka maaaring magtakda ng logon ID na ginagamit na ng ibang kostumer.

 • Ipasok ang inirehistro mong logon password.

  Magpasok ng mga single-byte alphanumeric character na nasa pagitan ng 6 at 32. (Hindi ka maaaring magtakda ng mga letra-lamang o mga numero-lamang na password.)
  Hindi mo maaaring itakda bilang password mo ang petsa ng kapanganakan mo, ang nakarehistrong numero ng telepono mo, o anumang iba pang password na madaling mahulaan ng ibang tao.

 • Ipasok ang PIN na itinakda mo para sa cash card na ito.

  Kung hindi pa rin napapalitan ang temporaryong PIN, lalabas ang hiwalay na screen para itakda ang PIN.

 • Tingnan ang numero ng kumpirmasyon na nakasulat sa likod ng iyong cash card o ng iyong Direct Banking card at ipasok ang mga numerong tumutugma sa dalawang pulang kuwadrado.

↓

step03Sa sandaling mairehistro mo ang iyong email address, kumpleto na ang pagrerehistro sa Direct Banking Service. (Kung nairehistro mo na ang iyong email address, hindi lalabas ang screen na ito.)

 • Magpasok ng email address upang tumanggap ng email na kumukumpirma sa iyong pagrerehistro.

  Kung nagtakda ka ng mga email filter, itakda ang iyong mga filter upang pahintulutan ang email mula sa @sevenbank.co.jp domain.

 • Matapos mong ipasok ang iyong email address, pindutin ang button na ipadala.
  Makakatanggap ka ng kumpirmasyong email sa ipinasok mong email address.

↓

 • (*3)Tanging ang mga kostumer na nagpalista sa Seven Bank Point Service ang makakakita sa screen na ito. Ipasok ang iyong nanaco information na nakarehistro sa Seven Bank Point Service. (Maaari mo ring ipasok ang impormasyong ito sa ibang araw)

 • Kung gusto mong ipasok ang iyong nanaco logon information ngayon, pindutin ang button na ito

 • Kung gusto mong ipasok ang iyong nanaco logon information sa ibang pagkakataon, pindutin ang button na ito

↓

step04Magpatuloy sa app passcode setup screen.

↓

step05Itakda ang app passcode.
Ipasok ang alinmang apat na digit at pagkatapos ay muling ipasok ang parehong apat na digit. Kumpleto na ngayon ang initial setup.

Go to Top of Page