Current Position:HOMEแอพ Bankbook

日本語

English

簡体字

Tagalog

Português

Español

ภาษาไทย

Tiếng Việt

Bahasa Indonesia

แอพ Bankbook

วิธีการดาวน์โหลดแอพ

Download on the App Store

GET IT ON Google play

วิธีการตั้งค่าเริ่มต้น

ฟังก์ชันหลัก

 • เข้าสู่ระบบบริการธนาคารโดยตรงแบบง่าย
 • การสอบถามยอดคงเหลือ
 • การสอบถามประวัติการใช้บริการ
 • การตั้งค่าไอคอนและฟังก์ชันบันทึกย่อ
 • รายรับรายจ่ายของแต่ละเดือน

การเข้าสู่ระบบแอพ

iOS

หลังจากตั้งค่าเริ่มต้นแล้ว คุณสามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างง่ายดายโดยป้อนรหัสผ่านสำหรับแอพ (ตัวเลข 4 หลัก) หรือ Touch ID

Android

หลังจากตั้งค่าเริ่มต้นแล้ว คุณสามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างง่ายดายโดยป้อนรหัสผ่านสำหรับแอพ (ตัวเลข 4 หลัก)

การสอบถามยอดคงเหลือ

หลังจากเข้าสู่ระบบแอพแล้ว ระบบจะแสดงยอดเงินฝากสะสมทรัพย์และเงินฝากประจำในบัญชีธนาคารเซเว่นของคุณ รวมถึงยอดกู้ยืมคงค้างทั้งหมดในบัตรสินเชื่อที่คุณใช้บริการด้วย

การสอบถามประวัติการใช้บริการ

คุณสามารถตรวจสอบประวัติการใช้บริการสำหรับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์และเงินฝากประจำ รวมถึงการใช้บัตรสินเชื่อได้

คุณสมบัติ

 • (1)เมื่อคุณใช้บริการบัตรเดบิต ระบบจะแสดงข้อมูลแม้กระทั่งร้านค้าที่คุณซื้อสินค้าให้เห็นด้วย
 • (2)เมื่อคุณดูประวัติการใช้บริการ ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการเก็บบันทึกไว้ในสมาร์ทโฟนของคุณ คุณจึงสามารถเรียกดูข้อมูลได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
 • (3)คุณสามารถจัดเก็บเป็นบันทึกย่อและตั้งค่าเป็นไอคอนเพื่อความสะดวกในการทำธุรกรรมแต่ละครั้งได้

เข้าสู่ระบบบริการธนาคารโดยตรงแบบง่าย

หากคุณใช้บริการธนาคารโดยตรงผ่านแอพ คุณจะสามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างราบรื่น
เข้าถึงขั้นตอนการทำธุรกรรมได้อย่างง่ายดายโดยผ่านการใช้บริการธนาคารโดยตรง อาทิเช่น การโอนเงิน

รายรับรายจ่ายของแต่ละเดือน

ยอดเงินรวมของแต่ละไอคอนที่มีการตั้งค่าการใช้ประวัติการใช้บริการจะแสดง
ยอดคงเหลือของแต่ละเดือนและจำนวนเงินที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตของคุณ.

การลงทะเบียนใช้บริการธนาคารโดยตรง

คุณสามารถใช้แอพนี้เพื่อลงทะเบียนรายการที่จำเป็นสำหรับการใช้บริการธนาคารโดยตรงได้

 • หากต้องการใช้แอพนี้ ลูกค้าจะต้องกรอกข้อมูลเพื่อการลงทะเบียนใช้บริการธนาคารโดยตรงให้ครบถ้วน โดยสามารถลงทะเบียนได้ในแอพนี้หรือที่หน้าโฮมเพจของธนาคารเซเว่น

การสอบถามยอดคงเหลือของ nanaco และประวัติการทำธุรกรรม

คุณสามารถตรวจสอบยอดคงเหลือและประวัติการทำธุรกรรมของ nanaco (เงินและแต้ม) ที่ลงทะเบียนไว้กับบริการสะสมแต้มของบัญชีธนาคารเซเว่นได้

 • "nanaco" คือเงินอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้การให้บริการของบริษัท เซเว่นการ์ดเซอร์วิส จำกัด

คำแนะนำสภาพการรองรับDetail

iOS

iOS 9.0-11.0

Android

AndroidOS 5.0-7.1
 • คำแนะนำสภาพการรองรับข้างต้น อาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะของเทอร์มินัล (มือถือ แท็ปเล็บ) ของลูกค้าด้วย.

 • เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี 2018 การอัพเดทเวอร์ชันสำหรับอุปกรณ์ที่มีน้อยกว่า iOS9.0 และน้อยกว่า Android 5.0 จะไม่ได้รับการสนับสนุนหรือพร้อมใช้งานอีกต่อไป

เมื่อใช้งานแอพนี้Detail

 • ดูแลรักษาอุปกรณ์ของคุณให้ดีและระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ให้อุปกรณ์สูญหายหรือถูกขโมย
 • หากคุณลบแอพออกแล้ว แต่ต้องการใช้งานอีกหรือในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้งาน คุณต้องดาวน์โหลดแอพนี้อีกครั้ง
  โปรดทราบว่าหากคุณลบแอพออกแล้ว ข้อมูลที่บันทึกไว้ในแอพนี้ก่อนที่แอพจะถูกลบ (ข้อมูลการเข้าสู่ระบบและประวัติการใช้บริการ) จะไม่สามารถกู้คืนได้

ข้อตกลงการใช้งาน App Bankbook ของธนาคารเซเว่นDetail

ข้อกำหนด "บทบัญญัติ" ในการให้บริการแอพพลิเคชั่น การสมัครขอใช้บริการ "ธนาคารเซเว่น App Bankbook" ของบริษัทธนาคารเซเว่น จำกัด (คือ"บริษัทของเรา") หากลูกค้าทำการดาวน์โหลดใช้แอพพลิเคชั่น "ธนาคารเซเว่น App Bankbook" (คือ"Appนี้") ไว้ในสมาร์ทโฟน (compueter terminal) บริษัทของเราได้จัดเตรียมเงื่อนไขการใช้ "บริการธนาคารเซเว่น App Bankbook" (คือ"บริการนี้") ไว้สำหรับลูกค้า.

ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแอพนี้และใช้บริการนี้ได้เมื่อยอมรับ บทบัญญัตินี้ แล้วเท่านั้น

ข้อ 1. ขอบเขตของ บทบัญญัติ

เมื่อใช้บริการนี้ รายการที่กำหนดไว้ใน บทบัญญัติ นี้จะมีลำดับความสำคัญเหนือกว่า บทบัญญัติ อื่นๆ ที่กำหนดโดยธนาคาร ("ข้อตกลงการใช้งานและกฎเกณฑ์อื่นๆ ด้านการธนาคาร") เช่น ข้อตกลงและเงื่อนไขของธนาคารเซเว่น โดยหากไม่มีข้อยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ รายการที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการใช้งานและกฎเกณฑ์อื่นๆ ด้านการธนาคารจะนำมาใช้กับบริการนี้ได้เช่นกัน และข้อกำหนดการใช้งานและกฎเกณฑ์อื่นๆ ด้านการธนาคารยังได้รับการบังคับใช้กับรายการที่ไม่มีระบุไว้ใน บทบัญญัติ นี้ด้วย

ข้อ 2. คำนิยาม

 1. รหัสผ่านสำหรับแอพ หมายถึงตัวเลข 4 หลักที่ผู้ใช้แอพนี้ได้เลือกและตั้งค่าไว้ โดยจะถูกนำไปใช้เพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้เมื่อเข้าสู่ระบบแอพนี้
 2. บริการสะสมแต้มของธนาคารเซเว่น หมายถึงบริการมอบแต้ม nanaco ไปยังหมายเลข nanaco ที่ระบุโดยลูกค้าตามรายละเอียดการทำธุรกรรมระหว่างลูกค้ากับธนาคาร รวมถึงเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 3. บริการธนาคารโดยตรง หมายถึงบริการที่ช่วยให้ลูกค้าทำธุรกรรมต่างๆ เช่น การสอบถามยอดคงเหลือและการโอนเงิน รวมถึงการดำเนินขั้นตอนต่างๆ จากคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อื่นๆ
 4. ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ เป็นคำศัพท์ที่ใช้ทั่วไปสำหรับ (i) ID เข้าสู่ระบบและรหัสผ่านที่ต้องใช้ในการเข้าสู่ระบบบริการ Direct Banking และ (ii) หมายเลข nanaco ที่ลงทะเบียนใช้บริการสะสมแต้มของธนาคารเซเว่น และหมายเลข 7 หลักที่อยู่ด้านหลังบัตร nanaco หรือรหัสผ่านสำหรับสมาชิกของเว็บไซต์ที่ต้องใช้ในการเข้าสู่ระบบเมนูสำหรับสมาชิก nanaco
 5. nanaco หมายถึงเงินอิเล็กทรอนิกส์ของ nanaco ภายใต้การให้บริการของบริษัท เซเว่นการ์ดเซอร์วิส จำกัด ("7CE")
 6. บัตร nanaco หมายถึงสื่อบันทึกข้อมูลที่มีชิพ IC เพื่อใช้และบริหารจัดการระบบ nanaco รวมทั้งมีสัญลักษณ์ nanaco ที่กำหนดโดย 7CE ด้วย
 7. เมนูสำหรับสมาชิก nanaco หมายถึงเมนูสำหรับสมาชิก nanaco บนเว็บไซต์ ซึ่งพร้อมให้บริการเฉพาะสมาชิกของ nanaco ที่ให้บริการโดย 7CE เท่านั้น
 8. หมายเลข nanaco หมายถึงหมายเลขที่ใช้ในการระบุผู้ใช้ nanaco
 9. แต้ม nanaco หมายถึงแต้มที่บริหารจัดการโดย 7CE ที่มอบให้กับผู้ใช้ nanaco เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการ
 10. MyJCB คือเว็บไซต์ที่คุณสามารถตรวจสอบการใช้งานของบัตรเดบิตอย่างละเอียดของบริษัท JCB จำกัด

ข้อ 3. รายละเอียดของบริการนี้

บริการนี้จะใช้แอพนี้เสนอข้อมูลในแต่ละฟังก์ชั่นด้านล่าง(ด้านล่างคือ"ฟังก์ชั่น")ให้กับคุณ

 1. ฟังก์ชั่นการสอบถามยอดคงเหลือ
  สามารถสอบถามยอดคงเหลือของเงินฝากสะสมทรัพย์และเงินฝากประจำ รวมถึงจำนวนยอดกู้ยืมคงค้างจากบัตรสินเชื่อในบัญชีธนาคารเซเว่นของลูกค้าผ่านฟังก์ชั่นนี้ได้ (ด้านล่างคือ"บัญชี")
 2. ฟังก์ชันการสอบถามประวัติการใช้บริการ
  สามารถสอบถามเกี่ยวกับประวัติการใช้งานของบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์และเงินฝากประจำ รวมถึงประวัติการกู้ยืมผ่านฟังก์ชั่นนี้ได้
 3. ฟังก์ชันการลงทะเบียนใช้บริการธนาคารโดยตรง
  ฟังก์ชันนี้ช่วยให้สามารถดำเนินการลงทะเบียนเริ่มต้นโดยใช้ ID เข้าสู่ระบบ, รหัสผ่าน และรายการอื่นๆ ที่ธนาคารระบุให้ใช้สำหรับการใช้บริการธนาคารโดยตรง
 4. ฟังก์ชันการสอบถามยอดคงเหลือของ nanaco และประวัติการทำธุรกรรม
  ฟังก์ชันนี้ช่วยให้สามารถสอบถามเกี่ยวกับ nanaco และยอดคงเหลือของแต้ม nanaco ที่สัมพันธ์กับหมายเลข nanaco ที่ลงทะเบียนไว้กับบริการสะสมแต้มของธนาคารเซเว่น

ข้อ 4. การใช้บริการนี้

 1. แอพนี้สามารถใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าบริการมือถือที่อาจเกิดขึ้นเมื่อดาวน์โหลดและใช้งานแอพนี้
 2. หากต้องการใช้แอพนี้ ลูกค้าจะต้องกรอกข้อมูลเพื่อการลงทะเบียนใช้บริการธนาคารโดยตรงให้ครบถ้วน โดยสามารถลงทะเบียนได้ในแอพนี้หรือที่หน้าโฮมเพจของธนาคาร
 3. ในการใช้งานแอพนี้ครั้งแรก ลูกค้าต้องดำเนินขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้นตามรายละเอียดด้านล่างนี้ หากลูกค้าไม่ดำเนินการดังกล่าว อาจไม่สามารถใช้งานบางฟังก์ชันหรือทุกฟังก์ชันในแอพนี้ได้
  • (1)การตั้งค่าข้อมูลการเข้าสู่ระบบบริการธนาคารโดยตรงและเมนูสำหรับสมาชิก nanaco
  • (2)การตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับแอพ
 4. หลังจากลูกค้าตั้งค่าเริ่มต้นตามที่ระบุไว้ในรายการก่อนหน้านี้และเริ่มต้นการใช้งานแอพแล้ว ลูกค้าจะต้องป้อนรหัสผ่านสำหรับแอพ หากธนาคารยืนยันว่ารหัสผ่านที่ลูกค้าป้อนตรงกับรหัสผ่านที่กำหนดไว้ ลูกค้าก็จะสามารถใช้งานแอพได้
 5. นอกจากรายการก่อนหน้านี้แล้ว หากอุปกรณ์ของลูกค้าสนับสนุนการระบุตัวตนด้วยลายนิ้วมือ ลูกค้าสามารถใช้การระบุตัวตนด้วยลายนิ้วมือเพื่อเข้าสู่ระบบแอพได้ โดยลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนไว้ในอุปกรณ์ดังกล่าวและลายนิ้วมือที่ลูกค้าใช้สำหรับการระบุตัวตนตรงกัน ลูกค้าก็จะสามารถใช้งานแอพได้

ข้อ 5. การจัดการอุปกรณ์

 1. ลูกค้าต้องดำเนินการจัดการอุปกรณ์ของตนอย่างเคร่งครัดภายใต้ความรับผิดชอบของตัวลูกค้าเอง
 2. เมื่อลูกค้าตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับแอพ ให้หลีกเลี่ยงการใช้วันเดือนปีเกิด หมายเลขเดียวกันซ้ำๆ หมายเลขโทรศัพท์ หรือรหัสผ่านอื่นที่บุคคลอื่นสามารถคาดเดาได้โดยง่าย นอกจากนี้ให้เปลี่ยนรหัสผ่านตามขั้นตอนที่ธนาคารกำหนดและต้องดำเนินการจัดการอุปกรณ์ของตนอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้บุคคลอื่นสามารถค้นเจอรหัสผ่านดังกล่าวได้

ข้อ 6. ข้อกำหนดเกี่ยวกับฟังก์ชัน

 1. เกี่ยวกับฟังก์ชั่นการสอบถามยอดเงินและประวัติการใช้งานในฟังก์ชั่นนี้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีถูกนำมาจากระบบของเรา ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานของบัตรเดบิตนั้น เราจะแสดงข้อมูลที่ได้รับมาจาก MyJCB ผ่านบริการ Direct Banking ของเรา.
  นอกจากนี้ ฟังก์ชันการสอบถามยอดคงเหลือของ nanaco และประวัติการทำธุรกรรมก็จะเรียกใช้และแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ nanaco และยอดคงเหลือของแต้ม nanaco รวมถึงประวัติการทำธุรกรรมจากเมนูสำหรับสมาชิก nanaco ด้วย
  ระบบของเราบริการ Direct Banking และ MyJCB และเมนูสมาชิก nanaco ด้านล่างเป็น "การได้รับข้อมูล" และขอรับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลการได้มา" และข้อมูลที่ถูกเรียกใช้จากการเรียกใช้ข้อมูล (รวมถึงยอดคงเหลือในบัญชีและข้อมูลประวัติการใช้บริการ รวมทั้งยอดคงเหลือของ nanaco และประวัติการทำธุรกรรมแต่ไม่จำกัด) จะถูกเรียกโดยย่อว่า "ข้อมูลที่ได้รับ"
  เมื่อมีการเรียกใช้ข้อมูลจากการเรียกใช้ข้อมูล ลูกค้าจะต้องยอมรับในข้อกำหนดดังต่อไปนี้
  • (1)หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของการเรียกใช้ข้อมูล หรือไม่สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้เนื่องจากการดำเนินงานของระบบหรือสถานะการใช้งานของลูกค้า ฟังก์ชันนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้
  • (2)ข้อมูลที่แอพแสดงคือข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลและ หรือแก้ไขโดยพิจารณาจากข้อมูลที่ถูกเรียกใช้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงบนแอพหรือจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลล่าสุด ให้เข้าไปตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้โดยตรงที่เว็บไซต์สำหรับการเรียกใช้ข้อมูล
  • (3)เนื่องจากข้อมูลที่ถูกเรียกใช้จะถูกเรียกใช้จากการเรียกใช้ข้อมูลและจะได้รับการอัพเดตเมื่อลูกค้าเข้าสู่ระบบแอพ และเมื่อลูกค้าอัพเดตข้อมูลในแอพ ข้อมูลที่แสดงบนแอพอาจแตกต่างจากข้อมูลล่าสุดในการเรียกใช้ข้อมูล
   นอกจากนี้ ในช่วงเวลานับตั้งแต่ลูกค้าเข้าสู่ระบบแอพหรืออัพเดตข้อมูลจนกระทั่งอัพเดตข้อมูลแล้ว ข้อมูลที่แสดงก่อนหน้าการอัพเดตดังกล่าวจะยังคงแสดงอยู่บนแอพด้วย
  • (4)ข้อมูลที่ถูกเรียกใช้จะได้รับการบันทึกไว้ในแอพ อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อกรณีที่ข้อมูลที่ถูกเรียกใช้ใดๆ ซึ่งได้รับการบันทึกไว้ในแอพเกิดการสูญหายและ/หรือได้รับความเสียหาย
  • (5)หากมีการแก้ไขหรือยกเลิกธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประวัติซึ่งได้รับการบันทึกไว้ในแอพ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ลูกค้าไม่สามารถแก้ไขหรือยกเลิกประวัติที่มีการเรียกใช้โดยแอพได้
  • (6)หากลูกค้าไม่สามารถเข้าสู่ระบบการเรียกใช้ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบที่ลงทะเบียนไว้ในแอพ เนื่องจากลูกค้าได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลการเข้าสู่ระบบแต่ไม่ได้อัพเดตข้อมูลดังกล่าวที่ลงทะเบียนไว้ในแอพหรือด้วยเหตุผลอื่นใดตามที่คล้ายคลึงกันนี้ ลูกค้าอาจไม่สามารถใช้การเรียกใช้ข้อมูลได้
  • (7)สำหรับข้อมูลที่ถูกเรียกใช้ซึ่งเป็นข้อมูลจากเมนูสำหรับสมาชิก nanaco ภายใต้การให้บริการของ 7CE ธนาคารไม่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้รับจาก MyJCB คือข้อมูลที่ได้มาจากบริษัท JCB จำกัด และบริษัทของเราจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความผิดถูกใด ๆทั้งสิ้น
 2. ในแอพนี้จะมีการจัดเตรียมลิงก์ที่ไปยังเมนูสำหรับสมาชิก nanaco ไว้ให้ ซึ่งเนื้อหาของเมนูสำหรับสมาชิก nanaco ที่ปลายทางของลิงก์จะถูกกำหนดโดย 7CE และธนาคารไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเนื้อหานี้
 3. บริการและธุรกรรมที่ธนาคารได้จัดเตรียมไว้ ซึ่งรวมถึงบริการนี้ด้วย ให้บริการในภาษาญี่ปุ่น แต่เพื่อความสะดวกในการใช้บริการของลูกค้า จึงอาจมีการแสดงเนื้อหาในภาษาอื่นๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม การแสดงเนื้อหาเป็นภาษาอื่นๆ นั้นมีข้อจำกัดบางประการ โดยหากพบว่ามีความไม่สอดคล้องกันในเนื้อหาที่แปลเป็นภาษาอื่น ให้ยึดตามเนื้อหาในภาษาญี่ปุ่นแทนเนื้อหาฉบับแปลดังกล่าว
 4. หากลูกค้าลบแอพออกแล้ว แต่ต้องการใช้งานอีกหรือในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้งาน ลูกค้าต้องดาวน์โหลดแอพนี้อีกครั้ง
  นอกจากนี้ หากแอพทำงานไม่ถูกต้อง ลูกค้าจะต้องลบแอพออกและดาวน์โหลดใหม่อีกครั้ง
  โปรดทราบว่าหากลูกค้าลบแอพออกไปแล้ว จำเป็นต้องตั้งค่าเริ่มต้นใหม่และข้อมูลที่บันทึกไว้ในแอพนี้ก่อนที่แอพจะถูกลบออก (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ, ข้อมูลที่ถูกเรียกใช้, บันทึกย่อที่กำหนดให้กับการทำธุรกรรมแต่ละรายการ และไอคอนต่างๆ) จะไม่สามารถกู้คืนได้

ข้อ 7. การจัดการข้อมูล

ธนาคารจะดำเนินการจัดการข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ข้อมูลที่ถูกเรียกใช้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าอย่างเหมาะสมตามนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่โพสต์บนเว็บไซต์ของธนาคาร

ข้อ 8. การปฏิเสธความรับผิด

 1. ธนาคารไม่ขอรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าซึ่งมีสาเหตุมาจากความผิดพลาดหรือความล่าช้าในการให้บริการนี้ อันเนื่องมาจากความผิดปกติของอุปกรณ์ การเปลี่ยนอุปกรณ์ การเตรียมใช้งานอุปกรณ์ การใช้งานอุปกรณ์ขณะที่ไม่มีพลังงานหรืออุปกรณ์อยู่นอกเขตพื้นที่รับสัญญาณ ความผิดปกติของอุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ รวมถึงความผิดปกติของสายต่อ
 2. ธนาคารไม่ขอรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าซึ่งมีสาเหตุมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการสูญหายของข้อมูลที่บันทึกไว้ในแอพ หรือความผิดพลาดหรือความล่าช้าในการให้บริการนี้ อันเนื่องมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ สงคราม การก่อการร้าย สถานการณ์คล้ายคลึงกันที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยธนาคาร หรือสถานการณ์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อาทิ มาตรการที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ เช่น ศาล
 3. ธนาคารไม่ขอรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการรั่วไหลหรือการดัดแปลงแก้ไขข้อมูลการเข้าสู่ระบบอันเนื่องมาจากข้อบกพร่องของเส้นทางการสื่อสาร เช่น สายโทรศัพท์สาธารณะ สายโทรศัพท์เฉพาะ รวมถึงสายเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและสายรับส่งข้อมูลอื่นๆ
 4. ธนาคารไม่ขอรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานแอพโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเนื่องมาจากอุปกรณ์สูญหาย ถูกขโมย หรือในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงการที่ข้อมูลบัญชีถูกอ่านโดยบุคคลที่สาม
 5. แอพสามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ที่กำหนดโดยธนาคารเท่านั้น
 6. ธนาคารไม่ขอรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ซึ่งมีสาเหตุมาจากความผิดพลาดหรือความล่าช้าในการให้บริการนี้ อันเนื่องมาจากลูกค้าไม่ได้ดาวน์โหลดแอพเวอร์ชันล่าสุดลงในอุปกรณ์

ข้อ 9. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 1. ลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับแอพนี้และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เป็นของธนาคาร
 2. ลูกค้าไม่สามารถทำซ้ำ คัดลอก แก้ไข จัดเก็บ ส่งต่อ เปลี่ยนแปลง หรือวิศวกรรมย้อนรอยการเขียนโปรแกรมของแอพ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแอพได้
 3. ลูกค้าไม่สามารถดำเนินการที่เป็นการละเมิดสิทธิของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับแอพนี้หรือดำเนินการใดๆ ที่อาจละเมิดสิทธิ์ตามที่ระบุไว้ดังกล่าว

ข้อ 10. การเปลี่ยนแปลง การเพิ่ม และการยกเลิกบริการนี้

ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของบริการนี้ (รวมถึงการยกเลิกบริการ) เช่น ประเภทของฟังก์ชัน อันเนื่องมาจากสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ในกรณีนี้อาจมีการระงับการใช้งานแอพนี้เป็นการชั่วคราวเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงบริการดังกล่าว

ข้อ 11. การเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติต่างๆ

ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ บทบัญญัตินี้ และในกรณีนี้ ธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านทางประกาศบนเว็บไซต์ของเราและวิธีการอื่นๆ ที่ธนาคารเป็นผู้กำหนด
หากลูกค้าใช้บริการนี้หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง บทบัญญัตินี้แล้ว ธนาคารจะถือว่าลูกค้ายอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและนำ บทบัญญัติที่เปลี่ยนแปลงนั้นไปใช้

ข้อ 12. กฎหมายที่ควบคุมและเขตอำนาจศาล

 1. บทบัญญัตินี้และกฎเกณฑ์อื่นๆ ได้รับการควบคุมภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
 2. ศาลแห่งกรุงโตเกียวมีเขตอำนาจศาลผูกขาดเฉพาะเหนือการฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ บทบัญญัตินี้และกฎเกณฑ์อื่นๆ

ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2018

สอบถามเกี่ยวกับแอพ Bankbook

10: 00 ~ 20: 00 วันจันทร์ - วันศุกร์
10: 00 ~ 17: 00 น. วันอาทิตย์
(เสาร์, วันหยุด, 1/1 ถึง 1/3 จะปิดลง)

ภาษาไทย /ค่าโทร : ฟรี

0120-720-367

Go to Top of Page