Text Size

Current Position:HOMEỨng dụng Sổ tiết kiệm

日本語

English

簡体字

Tagalog

Português

Español

ภาษาไทย

Tiếng Việt

Bahasa Indonesia

Ứng dụng Sổ tiết kiệm

Cách tải ứng dụng

Download on the App Store

GET IT ON Google play

Cách thực hiện cài đặt ban đầu

Chức năng chính

 • Đăng nhập đơn giản ngân hàng qua mạng
 • Truy vấn số dư tài khoản
 • Truy vấn lịch sử sử dụng
 • Chức năng ghi chú,thiết lập biểu tượng
 • Số dư theo tháng

Truy vấn số dư tài khoản

Sau khi đăng nhập vào ứng dụng, số dư tiền gửi thông thường và tiền gửi có kỳ hạn của Tài khoản Seven Bank cũng như bất kỳ khoản nợ trong các khoản vay trên thẻ tín dụng sẽ được hiển thị.

Truy vấn lịch sử sử dụng

Bạn có thể kiểm tra lịch sử sử dụng của tài khoản tiền gửi thông thường và có kỳ hạn cho tài khoản của bạn cũng như các khoản vay trên thẻ tín dụng.

Đặc điểm

 • (1)Khi sử dụng Dịch vụ thẻ ghi nợ, ngay cả cửa hàng bạn mua sắm cũng được hiển thị.
 • (2)Khi bạn xem lịch sử sử dụng, nó được lưu lại trong điện thoại thông minh của bạn, do đó bạn có thể xem lại bất kỳ lúc nào bạn muốn.
 • (3)Bạn có thể đăng ghi chú và thiết lập biểu tượng cho mỗi giao dịch.

Số dư theo tháng

Hiển thị tổng số tiền như số dư theo tháng,số tiền sử dụng thẻ debit theo từng biểu tượng được thiết đặt qua chi tiết giao dịch.

Đăng nhập đơn giản ngân hàng qua mạng

Dễ dàng đăng nhập vào dịch vụ ngân hàng qua mạng qua ứng dụng.
Truy cập dễ dàng khi cần sử dụng giao dịch từ dịch vụ ngân hàng qua mạng.

Đăng ký Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến

Bạn có thể sử dụng ứng dụng này để đăng ký các mục cần thiết để sử dụng Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến.

 • Để sử dụng ứng dụng này, khách hàng được yêu cầu hoàn tất đăng ký Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến. Khách hàng có thể đăng ký Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến trên ứng dụng này hay trên trang chủ của Seven Bank.

Truy vấn lịch sử giao dịch và số dư nanaco

Bạn có thể kiểm tra số dư và lịch sử giao dịch của số nanaco (tiền và điểm) được đăng ký với Dịch vụ tích lũy điểm Tài khoản Seven Bank.

 • "nanaco" là tiền điện tử do Dịch vụ Seven Card phát hành.

Phiên bản phù hợpDetail

iPhone

iOS 9.0 - 13.0

Android

AndroidOS 5.0 - 9.0

 • Tùy thuộc vào tình trạng thiết bị của quý khách mà có trường hợp không thể sử dụng được mặc dù là phiên bản phù hợp được nêu trên.

 • Không thể nâng cấp và tải trên các thiết bị nhỏ hơn iOS 9.0 hoặc nhỏ hơn Android 5.0.

Khi sử dụng ứng dụng nàyDetail

 • Quản lý chặt chẽ thiết bị của bạn và chú ý không để làm mất thiết bị hay để thiết bị bị đánh cắp.
 • Nếu bạn xóa ứng dụng nhưng muốn sử dụng lại hoặc thay đổi thiết bị, bạn phải tải lại ứng dụng.
  Lưu ý rằng khi bạn xóa ứng dụng, không thể phục hồi thông tin đã lưu trong ứng dụng này trước khi nó bị xoá (thông tin đăng nhập và lịch sử sử dụng).

Điều khoản sử dụng đối với "Ứng dụng sổ tiết kiệm của Seven Bank"Detail

Điều khoản sử dụng đối với "Ứng dụng sổ tiết kiệm của Seven Bank" (sau đây gọi là "Điều khoản sử dụng này") xác định các điều kiện sử dụng đối với khách hàng của Ứng dụng của Seven Bank (sau đây gọi là "Dịch vụ này") do Công Ty TNHH Seven Bank (sau đây gọi là "Ngân hàng") cung cấp trong đó có ứng dụng Ứng dụng sổ tiết kiệm của Seven Bank (sau đây gọi là "Ứng dụng này") được tải về điện thoại thông minh của khách hàng (sau đây gọi là "Thiết bị").

Khách hàng có thể tải ứng dụng và sử dụng dịch vụ này chỉ khi đồng ý với Điều khoản sử dụng.

Điều 1 (Phạm vi của Điều khoản sử dụng)

Khi sử dụng Dịch vụ này, các mục được xác định trong Điều khoản sử dụng được ưu tiên so với các Điều khoản sử dụng khác được xác định bởi Ngân hàng ("Điều khoản sử dụng Dịch vụ ngân hàng và Các quy định khác"), ví dụ như Điều khoản và Điều kiện sử dụng Dịch vụ ngân hàng của Seven Bank. Nếu không có ngoại lệ đặc biệt, các mục được xác định trong Điều khoản sử dụng Dịch vụ ngân hàng và Các quy định khác cũng được áp dụng cho dịch vụ này, và Điều khoản sử dụng Dịch vụ ngân hàng và Các quy định khác được áp dụng cho bất kỳ mục nào chưa được xác định trong Điều khoản sử dụng.

Điều 2 (Định nghĩa)

 1. "Mật khẩu ứng dụng" là một số gồm 4 chữ số được chọn và thiết lập bởi người sử dụng ứng dụng này, và được sử dụng để xác thực người sử dụng khi đăng nhập vào ứng dụng này.
 2. "Dịch vụ tích lũy điểm Seven Bank" là dịch vụ tích điểm nanaco vào số nanaco được khách hàng chỉ định theo các chi tiết giao dịch giữa khách hàng và Ngân hàng, và theo các điều kiện thiết lập.
 3. "Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến" là dịch vụ cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch, như truy vấn số dư tài khoản và chuyển khoản, v.v..., cũng như sử dụng các quy trình khác nhau trên laptop, điện thoại thông minh, điện thoại di động, v.v...
 4. "Thông tin đăng nhập" là cách gọi chung cho (i) ID đăng nhập và mật khẩu đăng nhập cần có để đăng nhập vào Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến, (ii) mã số nanaco đăng ký cho Dịch vụ Tích điểm của Seven Bank cần có để đăng nhập vào menu thành viên nanaco và dãy số gồm 7 chữ số ghi trên mặt sau thẻ nanaco hoặc mật khẩu dùng cho menu thành viên, và (iii) ID đăng nhập và mật khẩu đăng nhập cần có để đăng nhập vào menu thành viên トラノコ.
 5. "nanaco" là tiền điện tử "nanaco" được phát hành bởi Công Ty TNHH Seven Card Service (sau đây gọi là "7CE").
 6. "Thẻ nanaco" là phương tiện lưu trữ được tích hợp chip IC để sử dụng và quản lý nanaco, và có biểu tượng nanaco do 7CE quy định.
 7. "Menu thành viên nanaco" là "Menu thành viên nanaco" trên trang web chỉ dành cho các thành viên nanaco do 7CE cung cấp.
 8. "Số nanaco" là số xác định người sử dụng nanaco.
 9. "Điểm nanaco" là điểm được quản lý bởi 7CE và được cấp cho người sử dụng nanaco khi đáp ứng một số điều kiện nhất định.
 10. "MyJCB" là trang web có thể kiểm tra chi tiết các giao dịch bằng thẻ ghi nợ do công ty JCB Co., Ltd. vận hành.
 11. "トラノコ" là dịch vụ cung cấp thông tin giao dịch về thu mua, đổi tiền, v.v... trong ủy thác đầu tư và các thông tin có liên quan do Công ty Cổ phần TORANOTEC Asset Management (sau đây gọi là “TORANOTEC Asset Management”) cung cấp.
 12. "Thông tin thành viên トラノコ" là thông tin cần thiết để phân biệt đâu là người dùng dịch vụ トラノコ (bao gồm ID đăng nhập và mật khẩu đăng nhập cho トラノコ).
 13. "Menu thành viên トラノコ" là menu các hình thức thành viên trên trang web dành riêng cho thành viên トラノコ do TORANOTEC Asset Management cung cấp.

Điều 3 (Chi tiết dịch vụ)

Các chi tiết của dịch vụ này là các chức năng sau đây (sau đây gọi là "Chức năng") với điều kiện ứng dụng này có sử dụng chúng.

 1. Chức năng Truy vấn số dư tài khoản
  Một chức năng cho phép khách hàng là chủ các Tài khoản Seven Bank (sau đây gọi là "Tài khoản") truy vấn số dư tài khoản tiền gửi thông thường và tiền gửi có kỳ hạn, và khoản nợ trong các khoản vay trên thẻ tín dụng.
 2. Chức năng Truy vấn lịch sử sử dụng
  Một chức năng cho phép truy vấn về lịch sử sử dụng của tài khoản tiền gửi thông thường và tiền gửi có kỳ hạn cũng như của các khoản vay trên thẻ tín dụng.
 3. Chức năng Đăng ký Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến
  Một chức năng cho phép đăng ký và thiết lập ID đăng nhập, mật khẩu, và các mục khác được Ngân hàng quy định được yêu cầu để sử dụng Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến.
 4. Chức năng Đăng nhập đơn giản Ngân hàng Trực tuyến
  Một chức năng cho phép sử dụng thông tin đăng nhập của Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến trên ứng dụng đăng ký hiện tại để có thể đăng nhập vào Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến mà không cần phải nhập ID đăng nhập, mật khẩu.
 5. Chức năng Truy vấn số dư nanaco và lịch sử giao dịch
  Một chức năng cho phép truy vấn về nanaco, số dư điểm nanaco và lịch sử giao dịch liên quan đến số nanaco được đăng ký với Dịch vụ tích lũy điểm của Seven Bank.
 6. Chức năng tham khảo Số dư theo tháng
  Một chức năng hiển thị tổng số tiền theo từng biểu tượng được thiết đặt trong chi tiết giao dịch tiền gửi thông thường, số tiền sử dụng thẻ debit, số dư theo tháng.
 7. Chức năng thông báo
  Một chức năng hiển thị các thông báo theo quy định từ trước của ngân hàng đối với tình trạng sử dụng dịch vụ của ngân hàng và các thông tin mà khách hàng gửi đến ngân hàng.
 8. Tính năng truy vấn số dư đầu tư và lịch sử giao dịch トラノコ
  Tính năng truy vấn số dư đầu tư và lịch sử giao dịch đầu tưトラノコ có liên quan đến thông tin thành viên トラノコ đã đăng ký cho dịch vụ này.

Điều 4 (Sử dụng dịch vụ)

 1. Ứng dụng này được sử dụng miễn phí. Tuy nhiên, khách hàng có trách nhiệm trả các khoản phí liên lạc thông tin bất kỳ phát sinh khi tải hay sử dụng ứng dụng này.
 2. Để sử dụng ứng dụng này, khách hàng được yêu cầu phải hoàn tất việc đăng ký Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến. Khách hàng có thể đăng ký Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến trên ứng dụng này hay trên trang chủ của Ngân hàng.
 3. Để sử dụng ứng dụng này lần đầu, khách hàng phải thực hiện quy trình cài đặt ban đầu dưới đây. Nếu khách hàng không thực hiện quy trình cài đặt ban đầu này, một số hay tất cả các chức năng trên ứng dụng này sẽ không hoạt động.
  • (1) Thiết lập thông tin đăng nhập vào Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến, menu thành viên nanaco và menu thành viên トラノコ
  • (2)Thiết lập mật khẩu ứng dụng
 4. Sau khi khách hàng hoàn tất cài đặt ban đầu như đề cập trong mục trước và khởi động ứng dụng, khách hàng sẽ nhập mật khẩu ứng dụng. Nếu Ngân hàng xác nhận mật khẩu do khách hàng nhập khớp với mật khẩu đã thiết lập, khách hàng có thể sử dụng ứng dụng.
 5. Nếu thiết bị của khách hàng có hỗ trợ xác thực vân tay, khách hàng có thể sử dụng xác thực vân tay này để đăng nhập vào ứng dụng. Trong trường hợp này, nếu dấu vân tay được đăng ký trong thiết bị (sau đây gọi là "thông tin dấu vân tay đăng ký") và dấu vân tay khách hàng sử dụng để xác thực khớp nhau, khách hàng có thể sử dụng ứng dụng. Tuy nhiên, ngân hàng không chịu trách nhiệm trong việc đối chiếu thông tin dấu vân tay của từng lần nhập với thông tin dấu vân tay đăng ký. Ngoài ra, trường hợp thiết bị của khách hàng có hỗ trợ xác thực vân tay, nhưng ứng dụng lại không hỗ trợ xác thực vân tay trên thiết bị tương ứng thì cũng không thể sử dụng xác thực vân tay để đăng nhập vào ứng dụng.

Điều 5 (Quản lý thiết bị)

 1. Trách nhiệm của khách hàng là phải quản lý chặt chẽ thiết bị của mình.
 2. Khi khách hàng tạo mật khẩu ứng dụng, tránh sử dụng ngày sinh, số lặp lại, số điện thoại, hay bất kỳ mật khẩu nào khác có thể bị người khác dễ dàng đoán ra. Cần thay đổi mật khẩu theo thủ tục do Ngân hàng quy định và quản lý chặt chẽ thiết bị để người khác không thể tìm ra mật khẩu.
 3. Thông tin dấu vân tay đăng ký sẽ được quản lý trên thiết bị của khách hàng. Ngân hàng không thu thập về thông tin dấu vân tay đăng ký và cũng không có trách nhiệm quản lý thông tin này. Trách nhiệm của khách hàng là phải quản lý chặt chẽ thông tin dấu vân tay đăng ký của mình.

Điều 6 (Giới hạn chức năng)

 1. Các chức năng như Truy vấn số dư tài khoản và Truy vấn lịch sử sử dụng, thông tin tài khoản sẽ được truy xuất và hiển thị từ hệ thống của Seven Bank, thông tin kiểm tra chi tiết các giao dịch bằng thẻ ghi nợ sẽ được truy xuất và hiển thị từ MyJCB thông qua Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến.
  Bên cạnh đó, đối với chức năng Truy vấn số dư nanaco và lịch sử giao dịch trong ứng dụng này thì sẽ được truy xuất và hiển thị thông tin liên quan đến số dư nanaco và số dư Điểm nanaco và lịch sử giao dịch từ Menu thành viên nanaco.
  Trong chức năng này, tính năng truy vấn số dư đầu tư và lịch sử giao dịch トラノコ sẽ thu thập và hiển thị các thông tin liên quan đến số dư đầu tư và lịch sử giao dịch đầu tư トラノコ từ menu thành viên トラノコ.
  Hệ thống của công ty chúng tôi, Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến, MyJCB, menu thành viên nanaco và menu thành viên トラノコ sau đây được gọi chung là “Nơi thu thập dữ liệu”, thông tin có được từ nơi thu thập dữ liệu (bao gồm nhưng không giới hạn thông tin số dư tài khoản và thông tin sử dụng chi tiết, thông tin số dư và lịch sử giao dịch nanaco, thông tin số dư đầu tư và lịch sử giao dịch トラノコ, thông tin mà quý khách hàng cung cấp cho chúng tôi và tình trạng sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi) sau đây được gọi chung là “Thông tin thu thập”.
  Khi sử dụng thông tin truy xuất từ ứng dụng này, khách hàng phải đồng ý với các hạn chế sau:
  • (1)Nếu các quy cách của trang web truy xuất dữ liệu thay đổi, hoặc tùy theo tình trạng hoạt động của hệ thống hay do tình trạng sử dụng của khách hàng, chức năng này có thể không hoạt động.
  • (2)Những thông tin hiển thị trên ứng dụng này là thông tin thu thập đã qua xử lý, biên tập, v.v... Nếu có thắc mắc về thông tin hiển thị trên ứng dụng này hoặc cần xác nhận thông tin mới nhất, vui lòng xác nhận bằng cách truy cập trực tiếp vào Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến, MyJCB, menu thành viên nanaco và menu thành viên トラノコ.
  • (3)Thông tin hiển thị trên ứng dụng này là thông tin được cập nhật khi khách hàng đăng nhập vào ứng dụng và khi khách hàng cập nhật thông tin trên ứng dụng, do đó có thể khác với thông tin mới nhất trên trang web truy xuất dữ liệu.
   Ngoài ra, kể từ khi khách hàng đăng nhập vào ứng dụng hay cập nhật thông tin cho đến khi thông tin được cập nhật, thông tin được hiển thị trước khi cập nhật sẽ được hiển thị trên ứng dụng.
  • (4)Thông tin truy xuất được lưu trên ứng dụng. Tuy nhiên, Ngân hàng không chịu trách nhiệm về thông tin truy xuất bất kỳ được lưu trên ứng dụng mà bị mất và/hoặc bị hỏng.
  • (5)Nếu giao dịch bất kỳ liên quan đến lịch sử được lưu trên ứng dụng bị chỉnh sửa hoặc bị hủy vì bất kỳ lý do gì, khách hàng không thể chỉnh sửa hoặc hủy lịch sử đã được truy xuất bằng ứng dụng này.
  • (6)Nếu khách hàng không thể đăng nhập vào trang web truy xuất dữ liệu bằng thông tin đăng nhập đã đăng ký trên ứng dụng vì khách hàng đã thay đổi thông tin đăng nhập nhưng đã không cập nhật vào thông tin đã đăng ký trên ứng dụng hay vì những nguyên do tương tự, khách hàng sẽ không thể sử dụng trang web truy xuất dữ liệu.
  • (7)Trong các thông tin thu thập, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tính chính xác, tính xác thực của những thông tin thu thập từ menu thành viên nanaco do 7CE cung cấp. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tính chính xác, tính xác thực của những thông tin thu thập từ MyJCB do Công ty Cổ phần JCB cung cấp. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tính chính xác, tính xác thực của những thông tin thu thập từ menu thành viên トラノコ do TORANOTEC Asset Management cung cấp.
 2. Trên ứng dụng này có cung cấp một liên kết đến Menu thành viên nanaco. Nội dung của Menu thành viên nanaco ở cuối liên kết do 7CE xác định và Ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung này.
 3. Ứng dụng này cung cấp đường link đến menu thành viên トラノコ. Nội dung trên menu thành viên トラノコ mà đường link dẫn đến sẽ do TORANOTEC Asset Management quyết định, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về thông tin này.
 4. Các dịch vụ và giao dịch do Ngân hàng cung cấp, bao gồm dịch vụ này, đều được thể hiện bằng tiếng Nhật. Để thuận tiện và hỗ trợ cho khách hàng, nội dung có thể được hiển thị bằng các ngôn ngữ khác. Tuy nhiên, nội dung được hiển thị bằng các ngôn ngữ khác bị hạn chế. Ngoài ra, nếu có bất kỳ sự khác biệt nào trong nội dung dịch thuật, phiên bản tiếng Nhật được ưu tiên sử dụng so với nội dung dịch thuật.
 5. Nếu khách hàng xóa ứng dụng nhưng muốn sử dụng lại hoặc khách hàng thay đổi thiết bị, khách hàng phải tải lại Ứng dụng.
  Bên cạnh đó, nếu ứng dụng không hoạt động đúng, khách hàng phải xóa ứng dụng và tải lại.
  Lưu ý rằng nếu khách hàng xóa ứng dụng, khách hàng sẽ được yêu cầu cài đặt ban đầu, và không thể phục hồi được thông tin lưu trong ứng dụng này trước khi bị xoá (thông tin này bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin đăng nhập, thông tin truy xuất, bản ghi mỗi giao dịch và các biểu tượng).

Điều 7 (Xử lý thông tin)

Ngân hàng xử lý một cách phù hợp thông tin đăng nhập, thông tin truy xuất và các thông tin khác liên quan đến khách hàng dựa trên "Quy định về quyền riêng tư" được đăng trên trang web của Ngân hàng.

Điều 8 (Miễn trừ trách nhiệm)

 1. Ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất bất kỳ gây ra cho khách hàng do trục trặc hay chậm trễ trong việc cung cấp dịch vụ do lỗi thiết bị, thay đổi thiết bị, khởi tạo thiết bị, sử dụng khi nguồn điện cung cấp cho thiết bị bị ngắt hay thiết bị mất tín hiệu, lỗi máy vi tính và lỗi thiết bị thông tin liên lạc, và lỗi đường truyền.
 2. Ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất bất kỳ gây ra cho khách hàng do hay liên quan đến việc mất thông tin được lưu trong ứng dụng hoặc do trục trặc hay chậm trễ trong việc cung cấp dịch vụ do thiên tai, chiến tranh, khủng bố hay các sự cố tương tự mà không do lỗi Ngân hàng, hoặc các sự kiện bất khả kháng, như các biện pháp do các cơ quan nhà nước thi hành, chẳng hạn như tòa án.
 3. Ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất bất kỳ gây ra do rò rỉ hay giả mạo thông tin đăng nhập do sai sót của các đường truyền thông tin, như đường điện thoại công cộng, đường điện thoại dành riêng, Internet và các đường truyền thông tin khác.
 4. Ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất bất kỳ gây ra do việc sử dụng ứng dụng không được phép do thiết bị bị mất, bị đánh cắp hay các sự cố tương tự và bên thứ ba đã đọc được thông tin tài khoản.
 5. Ứng dụng chỉ có thể được sử dụng trên các thiết bị do Ngân hàng chỉ định (sau đây gọi là "Thiết bị khuyên dùng"). Thiết bị khuyên dùng không phải là thiết bị sẽ đảm bảo được hoạt động bình thường của ứng dụng nếu khách hàng sử dụng ứng dụng trên thiết bị đó. Ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất bất kỳ gây ra cho khách hàng nếu xảy ra trường hợp khách hàng không thể sử dụng được ứng dụng trên thiết bị do thay đổi thiết bị khuyên dùng.
 6. Ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất bất kỳ gây ra do trục trặc hay chậm trễ trong việc cung cấp dịch vụ do khách hàng không tải phiên bản mới nhất của ứng dụng này vào thiết bị.

Điều 9 (Quyền sở hữu trí tuệ)

 1. Bản quyền liên quan đến ứng dụng này và quyền sở hữu trí tuệ khác bất kỳ đều thuộc về Ngân hàng.
 2. Khách hàng không được mô phỏng, sao chép, chỉnh sửa, lưu trữ, chuyển tiếp, thay đổi hay giải mã thông tin đi kèm và chương trình ứng dụng của ứng dụng này.
 3. Khách hàng không được thực hiện các hành vi vi phạm các quyền của Ngân hàng liên quan đến ứng dụng này hay thực hiện hành vi khác bất kỳ vi phạm các quyền được đề cập.

Điều 10 (Thay đổi, Bổ sung và Chấm dứt dịch vụ)

Ngân hàng có thể thay đổi nội dung của dịch vụ này (bao gồm cả việc chấm dứt dịch vụ), chẳng hạn như thay đổi các loại chức năng, do tình hình thực tế của Ngân hàng. Trong trường hợp này, việc sử dụng ứng dụng có thể bị gián đoạn tạm thời để thay đổi dịch vụ.

Điều 11 (Thay đổi đối với Điều khoản sử dụng)

 1. Các Điều khoản sử dụng này và các điều kiện khác được phép sửa đổi trong trường hợp xác nhận có biến động tình hình tài chính hoặc các lý do chính đáng khác bằng cách đăng thông tin công khai trên trang web của Ngân hàng hoặc công bố bằng các phương thức tương ứng khác.
 2. Những sửa đổi trong mục trên sẽ có hiệu lực kể từ ngày bắt đầu áp dụng thay đổi được quy định tại thời điểm công bố, v.v…

Điều 12 (Luật điều chỉnh và Quyền tài phán)

 1. Điều khoản sử dụng này và các quy định khác sẽ do luật pháp Nhật Bản điều chỉnh.
 2. Tòa án Quận Tokyo sẽ có thẩm quyền chuyên thuộc đối với tranh tụng bất kỳ phát sinh liên quan đến Điều khoản sử dụng này và các quy định khác.

2020.2.17

 • *Apple, biểu trưng của Apple, iPhone là thương hiệu của Apple Inc. tại Mỹ và các quốc gia và khu vực khác.
 • *Thương hiệu iPhone được sử dụng theo giấy phép của Aiphone Co., Ltd.
 • *App Store là một nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc.
 • *IOS là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Cisco tại Mỹ và các quốc gia khác và được sử dụng theo giấy phép.
 • *Android, Google Play và biểu trưng Google Play là các nhãn hiệu của Google LLC.

Thắc mắc về ứng dụng sổ tiết kiệm

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 9:00~18:00
( Ngoại trừ chủ nhật, ngày lễ , ngày 31/12 đến 3/1)

Tiếng Việt / Gọi miễn phí

0120-750-858

Go to Top of Page