SEVEN BANK Internasyonal Remittance ServiceInternasyonal Remittance Service

Makipag-ugnay

Smartphone App

Easy to Use na Seven Bank App!

Remittance App

 • Madaling makita agad ang savings deposit balance at foreign exchange rate!
 • Pwede i-simulate ang halaga na ipapadala!
 • Padadalhan ka ng push notification kapag naabot na ang rate na iyong itinakda♪
 • Litratuhan ang ATM receipt at malalaman mo kaagad kung kelan, sino at magkano ang iyong ipinadala.
 • Makikita ang mga bagong impormasyon at promo sa App
 • Habang kausap ang operator, makakapag-apply kana!

Convenient na App at pinadali ang pagpapadala sa ibang bansa!

Mag-download dito

 • Download on the App Store
 • GET IT ON Google play

Bankbook App

 • Madaling makikita ang account balance at nanaco point♪
 • Makikita kung saang tindahan mo ginamit ang iyong debit card!
 • Makakapagrehistro sa Online Banking o Direct Banking Service ng mas madali!

Subukan ang aming "Makabagong Bankbook App"!

Mag-download dito

 • Download on the App Store
 • GET IT ON Google play