SEVENBANK

Tagalog

Select Language

Magsisimula na ang 'Deposit sa bank account' para sa Philippines

10:00 - 20:00 Linggo hanggang Biyernes.
Sa labas ng serbisyo holiday at mula sa 31th Disyembre hanggang sa 3rd Enero.

Kahit anong oras

Mula sa Seven Bank ATM at Internet,
Simulain 24 oras at 365 na araw maaaring makapagpadala ng pera

Maraming pagpipilian na bangko para sa serbisyong "Deposito sa Bangko" sa Pilipinas katulad ng Banco de Oro (BDO), MetroBank, Bank of the Philippines Islands (BPI) at marami pang iba.
*Mga Listahan ng Bankong Tanggapan ay Dito

* Sa isang transaksyon ang limit na padala ay ¥ 1,000,000 (isang daang lapad)

* Deposito sa Bank Account patungo sa Pilipinas ay magiging PESO ang ibabayad.

Sa abot kaya

Kung "Deposito sa Bank Account" o padala patungo sa bank account sa Pilipinas, ang remittance fee ay 2,000 YEN kahit magkanong amount! (*2)

Sa isang padalahan , kahit magkanong halaga ang ipadala pareho pa rin ang Charge

Maginhawa

Dahil Bank Account, Magagamit sa Savings o kaya Domestic Money Transfer
Sa Seven Bank ATM kahit
Sat・Sun at Public Holiday Magmula 7 ng umaga ~7 ng gabi libre ang pagWithdraw
Walang bayad ang pagpapanatili ng Account

Suporta

Maaaring mag Apply sa Internet o kaya sa International Money Transfer Customer Center

Sa International Money Tranfer Customer Center ay may
Tagalog Operator, Para sa ibang Application Support Tumutugon din sa mga tanong

* Sa paggamit ng serbisyo ng Seven Bank's overseas remittance (pandaigdigang remittance) maaaring magbukas ng account sa Seven Bank's at serbisyong pandaigdigang remittance

Application para sa Seven Bank International Money Transfer Service Dito para sa pagdagdag ng receiver

Seven Bank International Money Transfer Service Dito ang mga detalye