SEVEN BANK

Para sa kostumer na gumagamit ng overseas remittance na kailangang isumite ang Individual Number (My Number)

Hunyo 2017
Seven Bank Inc. Ltd.

Batay sa batas at regulasyon, ang kostumer na nagbukas ng account noong Disyembre 31, 2015 na may Overseas Remittance Service, ay kailangan na isumite ang Individual Number (My Number) bago mag Disyembre 31, 2018.

Dahil dito, kami ay magpapadala ng impormasyon ukol dito simula sa Hunyo 2017. Aming ipinakikiusap na ipasa kaagad ang My Number sa oras na natanggap ang sulat.

【Paraan sa pagsumite】

Magrehistro ng My Number alinman sa dalawang paraan ng pagpasa.

  1.Pumili sa alinman na paraan ng pagpasa sa dalawa sa ibaba (1) o (2).

 • (1)Ang picture ng My Number ay ipadala sa mobile phone o ipad.
 • (2)Magpa-photocopy ng My Number, ilagay sa sobre at ipadala muli sa amin sa pamamagitan ng paghulog sa post office.

【Paalala】
Simula sa Dec. 17, 2018 1.(1) Hindi na magagamit ang pagpadala ng image mula sa smartphone o tablet device.

(1)Ang kailangang specs ng mobile phone para sa pagpadala ng litrato.

 • IPHONE
  OS version
  : iOS8 pataas
  Browser
  : Safari
 • ANDROID
  OS version
  : 4.2
  Browser
  : Google Chrome
  OS version
  : 4.4 pataas
  Browser
  : Google Chrome / Standard Browser

2.Tungkol sa pagpasa ng My Number gamit ang Seven Bank Money Transfer App.

Ang My Number ay maaari mo nang ipasa sa Seven Bank Money Transfer App. Matapos pindutin ang 「My Number]button, basahing mabuti ang kasunduan at magpatuloy sa pagpasa.

* Paunawa, ang anumang data na ipinasa gamit ang function na ito ay hindi na maaaring ibalik.

Higit pa, sa mga hindi makakapag-submit ng My Number bago mag Dec. 31, 2018, habang hindi pa tapos ang pagrehistro ng My Number ang International Money Transfer Service ay maaaring huminto simula sa Jan. 1, 2019.