Ang layout ng resibo ay nabago.
Mag ingat sa lugar saan nakasulat ang MTCN (Money Transfer Control Number).

Ang sample ng bagong resibo at lumang resibo

(Setyembre 1, 2013)