SEVEN BANK

การดำเนินการยืนยันมายนัมเบอร์สำหรับท่านที่ใช้บริการโอนเงินต่างประเทศ

มิถุนายน พ.ศ. 2562
ธนาคาร เซเว่น

ตั้งแต่เริ่มต้นใช้ระบบมายนัมเบอร์ เมื่อวันที่ 1มกราคม 2016 ตามกฎหมาย(*) ลูกค้าที่ทำ"สัญญาการโอนเงินระหว่างประเทศ" ก่อนวันที่ 31ธันวาคม 2015 จำเป็นต้องยื่นมายนัมเบอร์ และขอความร่วมมือกรุณาส่งโดยเร็วที่สุด

* กฎหมายเกี่ยวกับการบำรุงรักษากฎหมายความสัมพันธ์โดยการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการใช้หมายเลขเพื่อระบุบุคคลเฉพาะในกระบวนการบริหาร

【วิธีการดำเนินการยืนยัน】

ลูกค้าสามารถยื่นส่งเอกสาร มายนัมเบอร์ผ่านทางแอพโอนเงินระหว่างประเทศได้
หลังจากกดปุ่ม "มายนัมเบอร์" บนหน้าจอ TOP แล้ว กรุณาตรวจสอบสิ่งที่สำคัญและดำเนินการต่อ

* โปรดทราบว่าทางเราไม่สามารถส่งข้อมูลเอกสารใด ๆ ที่ลูกค้าได้ส่งผ่านทางแอพนี้คืนให้กับท่านได้ โปรดทำความเข้าใจไว้ ณ ที่นี้

ศูนย์ติดต่อ (ภาษาไทย / ค่าโทร : ฟรี)0120-720-367
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ 9:00 - 18:00
(เว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ 31ธ.ค. - 3 ม.ค.)