SEVEN BANK Dịch vụ Chuyển tiền Quốc tếスDịch vụ Chuyển tiền Quốc tế

Các thắc mắc

Ứng dụng điện thoại

Ứng dụng tiện lợi của Seven Bank!

Ứng dụng chuyển tiền quốc tế

 • Có thể kiểm tra ngay số dư và tỷ giá chuyển tiền!
 • Mô phỏng số tiền trước khi chuyển!
 • Thiết đặt tỷ giá để nhận thông báo chuyển tiền♪
 • Chụp ảnh hoá đơn ATM để dễ dàng quản lý thông tin chuyển tiền!
 • Thông báo thông tin khuyến mãi và các thông tin quan trọng khác
 • Có thể vừa gọi Trung tâm liên lạc vừa đăng ký!

Là ứng dụng không thể thiếu khi sử dụng chuyển tiền quốc tế!

Tải ứng dụng ngay tại đây

 • Download on the App Store
 • GET IT ON Google play

Ứng dụng sổ ngân hàng

 • Xem số dư trong tài khoản và số điểm nanaco đã tích lũy♪
 • Xác nhận nội dung sử dụng thẻ ghi nợ!
 • Đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử đơn giản!

Sử dụng thử "Ứng dụng sổ ngân hàng công nghệ mới"!

Tải ứng dụng ngay tại đây

 • Download on the App Store
 • GET IT ON Google play