SEVEN BANK

Về việc xác nhận Mã số cá nhân đối với khách hàng đã khế ước Dịch vụ chuyển tiền quốc tê

Tháng 6 năm 2017
Seven Bank, Ltd.

Dựa trên luật và quy định, quý khách đã khế ước Dịch vụ chuyển tiền quốc tế của Seven Bank trước ngày 31 tháng 12 năm 2015, cần phải thực hiện các thủ tục xác nhận Mã số cá nhân cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Xin quý khách vui lòng nhanh chóng thực hiện thủ tục sau khi nhận được hồ sơ hướng dẫn được ngân hàng gửi tuần tự từ tháng 7 năm 2017.

【Cách làm thủ tục】

Vui lòng làm thủ tục 1 hoặc 2 bên dưới

  1.Cách 1 hoặc 2 trong giấy hướng dẫn

 • (1)Gửi thông tin Mã số cá nhân bằng hình ảnh qua điện thoại di động(hay máy tính bảng)
 • (2)Gửi bản photo thông tin Mã số cá nhân và giấy cung cấp Mã số cá nhân được gửi kèm trong hồ sơ hướng dẫn

【Lưu ý】
Từ ngày 17 tháng 12 năm 2018
1.Không thể gửi hình qua điện thoại (hay máy tính bảng)như mục(1).

(1)Môi trường khuyến khích khi gửi hình ảnh qua điện thoại

 • iPhone
  Hệ điều hành OS
  : trên iOS8
  Trình duyệt
  : Safari
 • Android
  Hệ điều hành OS
  : trường hợp 4.2, trình duyệt Google Chrome
  Hệ điều hành OS
  : trường hợp trên 4.4, trình duyệt Google Chrome / trình duyệt tiêu chuẩn

2.Nộp thông tin mã số cá nhân qua ứng dụng chuyển tiền quốc tế

Có thể tự nộp hồ sơ mã số cá nhân qua ứng dụng chuyển tiền quốc tế.
Ấn nút「Mã số cá nhân」ở màn hình chủ rồi đồng ý điều lệ quan trọng và thực hiện thủ tục.

* Xin vui lòng lưu ý rằng khách hàng sử dụng chức năng này để nộp hồ sơ hay tài liệu đều sẽ không thể gửi trả về.

Xin vui lòng lưu ý rằng, khách hàng không làm thủ tục trước ngày 31 tháng 12 năm 2018, sẽ có thể bị tạm ngưng sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 cho đến khi hoàn tất thủ tục.