SEVEN BANK

Về việc xác nhận Mã số cá nhân đối với khách hàng đã khế ước Dịch vụ chuyển tiền quốc tê

Tháng 6 năm 2017
Seven Bank, Ltd.

Dựa trên luật và quy định, quý khách đã khế ước Dịch vụ chuyển tiền quốc tế của Seven Bank trước ngày 31 tháng 12 năm 2015, cần phải thực hiện các thủ tục xác nhận Mã số cá nhân cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Xin quý khách vui lòng nhanh chóng thực hiện thủ tục sau khi nhận được hồ sơ hướng dẫn được ngân hàng gửi tuần tự từ tháng 7 năm 2017.

【Cách làm thủ tục】

Xin vui lòng thực hiện theo cách (1) hoặc (2) như đã ghi

 • (1)Gửi thông tin Mã số cá nhân bằng hình ảnh qua điện thoại di động(hay máy tính bảng)
 • (2)Gửi bản photo thông tin Mã số cá nhân và giấy cung cấp Mã số cá nhân được gửi kèm trong hồ sơ hướng dẫn

(1)Môi trường khuyến khích khi gửi hình ảnh qua điện thoại

 • iPhone
  Hệ điều hành OS
  : trên iOS8
  Trình duyệt
  : Safari
 • Android
  Hệ điều hành OS
  : trường hợp 4.2, trình duyệt Google Chrome
  Hệ điều hành OS
  : trường hợp trên 4.4, trình duyệt Google Chrome / trình duyệt tiêu chuẩn

Xin lưu ý, trường hợp nếu không làm thủ tục đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, thì sau ngày 1 tháng 1 năm 2019, ngân hàng sẽ tạm dừng việc sử dụng Dịch vụ Chuyển tiền quốc tế cho đến khi quý khách hoàn tất thủ tục.