SEVEN BANK

Tiếng Việt

Select Language

【Thông báo quan trọng】Về việc thay đổi phí chuyển tiền của
Dịch vụ chuyển tiền quốc tế về Việt Nam

Ngày 15 tháng 2 năm 2021

Thành thật cám ơn quý khách đã luôn sử dụng Dịch vụ chuyển tiền của Seven Bank.

Từ ngày 1 tháng 4 năm 2021 (dự định), phí chuyển tiền về Việt Nam sẽ được thay đổi như sau.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng nâng cao dịch vụ để làm hài lòng quý khách. Mong quý khách thông cảm.

Số tiền chuyển Phí hiện tại Phí sau khi thay đổi
1 yên ~ 10,000 yên 700 yên 990 yên
10,001 yên ~ 50,000 yên 1,350 yên 1,500 yên
50,001 yên ~ 100,000 yên 1,500 yên 2,000 yên
100,001 yên ~ 250,000 yên 1,600 yên 3,000 yên
250,001 yên ~ 500,000 yên 2,300 yên 5,000 yên
500,001 yên ~ 1,000,000 yên 2,300 yên 6,500 yên

■Mọi chi tiết vui lòng liên hệ
Tiếng Nhật:0088-21-1189
Tiếng Việt :0120-750-858

以上