SEVEN BANK

Tiếng Việt

Select Language

Về việc chuyển tiền vào tài khoản trong nước Việt Nam và Thái Lan (*3,*7,*10,*22)

Sau khi chuyển tiền qua dịch vụ chuyển tiền quốc tế của Seven Bank(nhận tiền mặt),khi người nhận làm các thủ tục mà ngân hàng nhận quy định, sẽ có thể chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng trong nước Việt Nam và Thái Lan như sau.

Xin lưu ý là dịch vụ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng trong nước Việt Nam và Thái Lan sẽ do ngân hàng nhận tự cung cấp, mọi thắc mắc,xin hãy liên hệ ngân hàng nhận để biết thêm chi tiết.

【Dịch vụ chuyển tiền vào tài khoản khác】

* Đối với dịch vụ chuyển tiền vào tài khoản của Trung Quốc và Philippines, xin liên hệ tại đây

◆Điều kiện sử dụng

【Người chuyển】

Là khách hàng có khế ước Dịch vụ chuyển tiền quốc tế của Seven Bank và có đăng ký người nhận trước.

【Người nhận】

(1) Có sử dụng tài khoản ngân hàng phía dưới và đã đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển tiền vào tài khoản của Western Union.
* Xin hãy tham khảo cách đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển tiền vào tài khoản qua trang Web hay gọi cho tổng đài của ngân hàng nhận để biết thêm chi tiết.

(2) Sau khi chuyển tiền qua Seven Bank,có thể thực hiện thủ tục theo quy định của các ngân hàng nhận.

Ngày 31 tháng 8 năm 2015,hiện tại

Quốc gia nhận Ngân hàng nhận Cách nhận bằng tài khoản Địa chỉ liên hệ
(Gọi quốc tế từ Nhật Bản)
Thái Lan Ayudhya Bank ATM・WEB・TEL 0-2296-2345
Thanachart Bank ATM・TEL 0-2528-4659
Việt Nam Agri Bank TEL 4 3772 2793/794
Asian Commercial Bank WEB 1900 545 486
8 38 247 247
Maritime Bank WEB 1800 599 999
4 3944 5566
SeA Bank WEB 1800 55 55 87
Techcom Bank WEB 1800 58 88 22
4 3942 7444
Vietin Bank WEB 1900 55 88 68
4 3942 8691
VP Bank WEB 4 3938 7223