SEVEN BANK

Request na i-update ang International Money Transfer App

Hulyo 6, 2023

Para sa mas ligtas na paggamit ng International Money Transfer App, mangyaring i-update ito sa pinakabagong bersyon.

Mag-log on muli matapos na i-update ang app sa pinakabagong bersyon.

Paano tingnan ang bersyon ng app na iyong ginagamit

1. Pumunta sa MENU.

2. Ang numero sa ibaba ng screen ng MENU ay ang pinakabagong numero ng bersyon.

Paano tingnan ang pinakabagong bersyon ng International money transfer App

■Para sa mga iOS device

1. Pindutin ang "I-download ang pinakabagong bersyon" sa ibaba upang pumunta sa App Store.

2. Ang pinakabagong numero ng bersyon ay nakalista sa tuktok ng "Kasaysayan ng bersyon."

I-download ang pinakabagong bersyon para sa iOSOpen in new window

■Para sa mga android device

1. Pindutin ang "I-download ang pinakabagong bersyon" sa ibaba upang pumunta sa Google Play Store.

2. Ang pinakabagong numero ng bersyon ay nakalista sa "Bersyon" sa ibaba ng "Tungkol sa app na ito."

I-download ang pinakabagong bersyon para sa androidOpen in new window