SEVENBANK

ภาษาไทย

Select Language

แคมเปญนี้สิ้นสุดแล้ว.

บริการโอนเงินระหว่างประเทศของ Seven Bank และ Western Union บริการโอนเงินระหว่างประเทศของ Seven Bank และ Western Union บริการโอนเงินระหว่างประเทศของ Seven Bank และ Western Union บริการโอนเงินระหว่างประเทศของ Seven Bank และ Western Union

มีเวลาจำกัด!
ส่งเงินกลับไทยผ่านบริการโอนเงินระหว่างประเทศได้
ในราคาที่แสนคุ้มสุดๆ

ระยะเวลา

1กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2023

ประเทศปลายทางที่โอนเงิน

ประเทศไทย

ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

จำนวนเงินที่โอน การรับเงินสด
1 เยน - 10,000 เยน 790 เยน
10,001 เยน -
50,000 เยน
1,190 เยน
50,001 เยน -
100,000 เยน
1,890 เยน
100,001 เยน -
250,000 เยน
1,970 เยน
250,001 เยน -
500,000 เยน
2,470 เยน
500,001 เยน -
1,000,000 เยน
2,470 เยน

หมายเหตุ

  • * คุณต้องมีบัญชีธนาคารเซเว่นและทำสัญญาโอนเงินระหว่างประเทศจึงจะสามารถใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศได้
    ใช้เวลาหลายวันในการเปิดบัญชี ดังนั้นโปรดสมัครโดยเร็วที่สุด
  • * หากมีการฉ้อโกงหรือฝ่าฝืนระเบียบของบริการโอนเงินต่างประเทศ
    ธนาคารจะตัดสินว่าขัดต่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานต่างๆ คุณจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญนี้
  • * โปรดทราบว่าแคมเปญนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยุติโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามเกี่ยวกับบริการโอนเงินระหว่างประเทศ

ศูนย์ติดต่อ (ภาษาไทย / ค่าโทรฟรี)

  • 0120-720-367
    (ไทย)

เวลาทำการวันจันทร์ - วันเสาร์ 9:00 - 18:00
(เว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ 31ธ.ค. - 3 ม.ค.)