SEVEN BANK

Tiếng Việt

Select Language

Seven Bank Chi nhánh UENO Sẽ được nhân viên chuyên môn hỗ trợ mỗi ngày khi muốn đăng ký Dịch vụ chuyển tiền quốc tế hay khác của Seven Bank!Xin vui lòng liên hệ.

Thông tin về cửa hàng
 • Tên chính thức
  Trụ sở chính Seven Bank Chi nhánh UENO
 • Địa chỉ
  Taitoku Ueno 4-7-8 toà nhà Ameyoko lầu 3
 • Số điện thoại
  0120-199-477
  (Thời gian nhận điện thoại 10:00-18:00)
 • Thời gian làm việc
  10:00~18:00
 • Ngày nghỉ
  Ngày thứ tư của tuần thứ ba mỗi tháng (trừ tháng mười hai)
  Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 3 tháng 1
Truy cập đến cửa hàng

Truy cập đến cửa hàng