SEVENBANK

LibreAng iyong problema
ay resolba agad sa
Visual Menu♪

Gamit ang cellphone
ay may 3 STEPS na Gabay sa Paggami

STEP1 Tumawag sa Contact Center

Sundin ang automatic vocal guidance at pindutin ang no. 1.

STEP2 Pagtanggap ng SMS

Kapag may dumating na SMS, ihinto ang tawag at pindutin ang URL.

STEP3 Pagpili sa Menu

Piliin ang Menu na nais mong gamitin.

Ipinakikilala ang ilan sa mga
convenient na features

Assistant Chat

  • 1Ilagay ang mga tanong at pindutin ang "ipadala".

  • 2Pagkapili ng wika ay awtomatikong ikokonekta sa operator.

  • 3Kapag sumagot ang operator, maaari ka nang makipag-usap.

International Money Trasfer App

Dito para sa Exchange Rate

Pwedeng mag-download ng International Money Transfer App

Remittance Simulation

Malalaman dito ang amount ng remittance na matatanggap at ipapadala.

Matuto nang higit pa tungkol sa VisualMenu.