SEVEN BANK

Mga Pagbabago sa Kailangang Identity Verification Documents kapag Magbubukas ng Account

March 16, 2020

Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa Seven Bank International Money Transfer Service.

Alinsunod sa mga amyenda sa mga panuntunan sa pagpapatupad ng Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds, inupdate namin ang mga identity verification documents na kailangang isumite kapag magbubukas ng account para sa International Money Transfer Service. Basahin ang nasa ibaba para sa karagdagang impormasyon.

(1) Kapag mag-aapply gamit ang International Money Transfer App
*Kapag pinili ang "Mag-apply habang kausap ang Tagalog Operator"

Para sa mga kustomer na Japanese ang nasyonalidad, click here.

Para sa mga kustomer na ibang bansa ang nasyonalidad, click here.

(2) Kapag mag-apply online
*Kabilang ang mga kaso kung saan pipiliin mo ang "Mag-apply sa App" pagkatapos pindutin ang button na "Open an account" sa money transfer app.

Para sa mga kustomer na Japanese ang nasyonalidad, click here.

Para sa mga kustomer na ibang bansa ang nasyonalidad, click here.

Kaugnay ng nakasaad sa itaas, hinihiling din namin sa mga customers na may pending application na magsumite ng dokumento na naayon sa na-amyendang panuntunan. Ang mga bagong impormasyon ay maaaring may pagkakaiba sa impormasyon dati at hinihiling namin ang inyong pang-unawa. Maraming salamat po.