SEVEN BANK

Thay đổi về giấy tờ tùy thân cần nộp khi mở tài khoản

Ngày 16 tháng 3 năm 2020

Cảm ơn quý khách đã sử dụng Dịch vụ chuyển tiền quốc tế của ngân hàng Seven Bank.

Dựa trên phiên bản sửa đổi của Đạo luật ngăn chặn chuyển tiền hoặc tài sản do phạm tội mà có, ngân hàng Seven Bank đã thay đổi giấy tờ tùy thân cần nộp khi mở tài khoản có đăng ký Dịch vụ chuyển tiền quốc tế. Vui lòng xem chi tiết bên dưới.

(1) Đăng ký qua ứng dụng chuyển tiền quốc tế
*Khi đăng ký 「Tính năng mở tải khoản với sự hỗ trợ của tổng đài」

Khách hàng có quốc tịch Nhật Bản xem ở đây

Khách hàng có quốc tịch nước ngoài xem ở đây

(2) Đăng ký qua Internet
*Sau khi nhấn nút 「Mở tài khoản」 trong ứng dụng chuyển tiền quốc tế, bao gồm cả lúc chọn 「Tự đăng ký」

Khách hàng có quốc tịch Nhật Bản xem ở đây

Khách hàng có quốc tịch nước ngoài xem ở đây

Với những điều nêu trên, những quý khách hiện đang trong quá trình làm thủ tục mở tài khoản cũng được yêu cầu nộp những giấy tờ tuân thủ theo quy định mới. Vui lòng lưu ý rằng những giấy tờ này có thể sẽ khác với phần hướng dẫn khi quý khách đăng ký mở tài khoản. Mong quý khách thông cảm.

Trân trọng