SEVEN BANK

[Mahalaga] Kahilingan para Isumite ang Residence Card

2021/2/15

Updated 2023/3/27
Updated 2023/9/26

Ang aming kompanya ay nagrerequest sa lahat ng foreign nationals na magsumite ng kopya ng residence card.

Kung hindi tumugon sa pagsusumite ng residence card, o kung ang panahon ng pananatili (visa/period of stay) ay mag-expire nang walang pagsusumite, maaari naming lagyan ng limitasyon ang mga transaksyon o kanselahin ang account.

* Ito ay batay sa Artikulo 22, Paragraph 6 ng Seven Bank Transaction Regulations.

Paano magsumite

 1. 「Reception site para sa pagsusumite ng residence card 」<rekomendasyon>

  Magagawa ito mula sa link sa ibaba ng aming website.

  Reception site para sa pagsumite ng residence cardOpen in new window

  Magbibigay kami ng abiso sa pamamagitan ng sulat para sa susunod na deadline ng pagsusumite.

  * Maaari kaming magpatuloy na mag-request patungkol sa pagsusumite sa mga susunod na panahon.
 2. 「Seven Bank ATM」

  Maaaring maisumite ang inyong panibagong residence card gamit ang ating mga machine.
  Mag-base tayo sa mga link na nakasaad sa ibaba para sa detalyadong pagtuturo.

  Pagsumite gamit ang ATMOpen in new window
 3. 「WEB (proost*)」

  Magbibigay din kami ng abiso sa pamamagitan ng email para sa susunod na deadline ng pagsusumite.

  ACSiON社 (Seven Bank affiliated company) proost site submissionOpen in new window

  (Maaaring magsumite ng mahigit sa 2 beses dito.)

 4. 「MAIL」

  Aabutin ng ilang araw ang pagrerehistro matapos ang pagsumite.

  Paraan ng pagsusumite sa pamamagitan ng「WEB (proost*)」or「MAIL」 Open in new window

Bilang bahagi ng aming mga hakbang patungkol sa anti-money laundering at anti-terrorist financing, hinihiling namin sa mga customers na may foreign nationality na isumite ang kanilang mga residence card.
Simula Marso 2021, ang lahat ng account holders ng seven bank ay papadalhan ng sulat. Kung ikaw ay nakatanggap nito, pakisuri ang paraan ng pagsusumite at mangyaring isumite ang iyong residence card.
Bilang karagdagan, kung mayroon kang special permanent resident certificate, mangyaring isumite ang special permanent resident certificate sa halip ng iyong residence card.