SEVEN BANK

[Quan trọng] Yêu cầu nộp Thẻ cư trú 

2021/2/15

Updated 2023/3/27
Updated 2023/9/26

Với những khách hàng có quốc tịch nước ngoài, xin vui lòng nộp bản sao thẻ ngoại kiều.

Trong trường hợp khách hàng không nộp bản sao thẻ ngoại kiều , chúng tôi có thể hạn chế giao dịch hoặc nếu cần thiết chúng tôi có thể đóng tài khoản của quý khách

* Dựa theo điều 22 khoản 6 của điều khoản giao dịch của Seven Bank.

Cách nộp hồ sơ

 1. 「Nộp bản sao thẻ ngoại kiều thông qua website 」<khuyến khích>

  Khách hàng có thể nộp bản sao thẻ ngoại kiều thông qua đường link trang web của ngân hàng bên dưới.

  Website nộp bản sao thẻ ngoại kiềuOpen in new window

  Từ lần tiếp theo trở đi việc thông báo nộp bản sao thẻ ngoại kiều sẽ qua đường bưu điện.

  * Ngân hàng sẽ tiếp thục gửi thông báo yêu cầu nộp bản sao thẻ ngoại kiều cho các lần tiếp theo.
 2. 「Máy ATM Ngân hàng Seven」

  Quý khách đã có thể nộp thẻ ngoại kiều mới qua một số máy ATM của Ngân hàng Seven.
  Quý khách có thể xác nhận chi tiết cách làm thủ tục qua đường link dưới đây.

  Trang thủ tục tại ATMOpen in new window
 3. 「WEB (proost*)」

  Khách hàng có thể nhận thông báo yêu cầu nộp bản sao thẻ ngoại kiều cho những lần tiếp theo thông qua email.

  Trang web Proost được cung cấp bởi ACSiON (công ty con của Seven Bank)Open in new window

  (Từ lần nộp thứ 2 trở đi, khách hàng có thể nộp thông qua website này.)

 4. 「đường bưu điện」

  Sẽ hơi mất thời gian cho việc nộp bản sao ngoại kiều tới lúc hạn thẻ được cập nhật trên hệ thống.

  Cách nộp bản sao thẻ ngoại kiều thông qua 「WEB (proost*)」hoặc「đường bưu điện」Open in new window

Ngân hàng có trách nhiệm tham gia vào các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Vì vậy chúng tôi yêu cầu các khách hàng có quốc tịch nước ngoài vui lòng nộp bản sao thẻ ngoại kiều.
Chúng tôi đã bắt đầu gửi thư thông báo tới các khách hàng đang có tài khoản Seven Bank từ tháng 3 năm 2021.
Nếu khách hàng nhận được thông báo ,vui lòng nộp bản sao thẻ ngoại kiều thông qua các cách thức được ghi trong thông báo.
Với những khách hàng có Giấy Xác Nhận Visa Vĩnh Trú Đặc Biệt, vui lòng nộp bản photo giấy này thay cho thẻ ngoại kiều.