SEVEN BANK

[ประกาศสำคัญ] ขอความร่วมมือในการส่งบัตรไซริว 

2021/2/15

Updated 2023/3/27
Updated 2023/9/26

ลูกค้าที่ไม่ได้ถือสัญชาติญี่ปุ่น กรุณาส่งข้อมูลบัตรไซริวหรือสำเนาบัตรไซริว

กรณีที่ท่านเพิกเฉยต่อการส่งข้อมูลบัตรไซริวหรือไม่ส่งข้อมูลก่อนวันหมดอายุของบัตรไซริว ทางเราอาจจำกัดการทำธุรกรรมทางการเงินหรือทำการยกเลิกบัญชีของท่าน

* เราใช้มาตรการนี้ตามมาตรา 22 วรรค 6 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคารเซเว่น

วิธีการส่ง

 1. เว็บไซต์สำหรับการส่งข้อมูลบัตรไซริว(แนะนำ)

  ท่านสามารถดำเนินการส่งข้อมูลบัตรไซริวได้ตามลิงก์ที่แนบไว้ข้างล่างของหน้าเว็บไซต์

  เว็บไซต์สำหรับการส่งข้อมูลบัตรไซริวOpen in new window

  กำหนดการส่งข้อมูลบัตรไซริวในครั้งถัดไปจะแจ้งให้ทราบทางไปรษณีย์

  * อาจจะมีการขอร้องให้ส่งข้อมูลบัตรไซริวต่อไปอีกในอนาคต
 2. 「Seven Bank ATM」

  ท่านสามารถดำเนินการลงทะเบียนบัตรไซริวที่ทำการต่ออายุแล้วผ่านทางตู้เอทีเอ็มได้
  กรุณาตรวจสอบวิธีการดำเนินการตามลิงค์ข้างล่าง

  เว็บไซด์รายละเอียดการดำเนินการทางตู้ATM Open in new window
 3. 「เว็บไซต์(proost*)」

  กำหนดการส่งข้อมูลบัตรไซริวในครั้งถัดไปจะแจ้งให้ทราบทางอีเมล

  เว็บไซต์proostให้บริการโดย บริษัทACSiON(บริษัทในเครือธนาคารเซเว่น)Open in new window

  (ครั้งที่2เป็นต้นไปของการส่งข้อมูลบัตรไซริว สามารถส่งได้ที่นี่)

 4. 「ไปรษณีย์」

  ใช้ระยะเวลาในการยื่นเรื่องไปจนถึงการลงทะเบียนพอประมาณ

  วิธีการส่งข้อมูลบัตรไซริวทาง「เว็บไซต์(proost*)」หรือ「ไปรษณีย์」Open in new window

เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการในการป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนให้ผู้ก่อการร้าย ขอให้ท่านที่ไม่ได้ถือสัญชาติญี่ปุ่น กรุณาส่งข้อมูลบัตรไซริว
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021ได้เริ่มทำการส่งจดหมายแจ้งไปยังคุณลูกค้าที่มีบัญชีธนาคารเซเว่น เพื่อให้ส่งข้อมูลบัตรไซริวทางไปรษณีย์ กรุณาตรวจสอบวิธีการส่งข้อมูลบัตรไซริวตามจดหมายที่ท่านได้รับ
นอกจากนี้หากท่านมีใบรับรองผู้พำนักถาวรพิเศษ โปรดส่งใบรับรองผู้พำนักถาวรพิเศษแทนบัตรไซริว