SEVEN BANK

【Thông báo】

Về việc nộp hồ sơ liên quan đến Mã số cá nhân(マイナンバー)khi khế ước dịch vụ Chuyển tiền quốc tế

Với mục đích tuân theo Luật và quy định(*) về các điều khoản do văn phòng thủ tục lao động hợp pháp tạo ra liên quan đến giao dịch chuyển tiền quốc tế hay khác, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016、cần phải xác nhận Mã số cá nhân đối với khách hàng sử dụng dịch vụ 「Chuyển tiền quốc tế」.

Như đã nêu trên,khách hàng muốn đăng ký Dịch vụ chuyển tiền quốc tế của Seven Bank thì ngoài hồ sơ cá nhân ra,cần phải nộp hồ sơ liên quan đến Mã số cá nhân(my number)như sau

Xin lưu ý rằng nếu hồ sơ liên quan đến Mã số cá nhân (マイナンバー) vẫn chưa nộp xong,sẽ không thể sử dụng Dịch vụ chuyển tiền quốc tế.

* Ngoài việc không thể sử dụng chuyển tiền quốc tế ra thì vẫn có thể sử dụng cho tiền vào,rút tiền ra,nhận lương hay khác.

* Nếu bạn đăng ký mở tài khoản có tích hợp dịch vụ chuyển tiền quốc tế và chưa hoàn tất việc nộp các giấy tờ liên quan đến mã số cá nhân (My Number), chúng tôi sẽ không chấp nhận đăng ký.

* Xin hãy tham khảo tên của Luật và quy định tại đây (Tiếng Anh)

* Xin lưu ý rằng các hồ sơ sau đây sẽ không thể sử dụng làm hồ sơ xác nhận mã số cá nhân (My Number).

・Thẻ thông báo

・Thư thông báo mã số cá nhân

Hồ sơ Mã số cá nhân (マイナンバー)và hồ sơ xác nhận cá nhân cần nộp

Vui lòng bỏ hồ sơ (1) ~ (3) sau vào phong bì trả lời và cho vào hòm thư bưu điện (không cần dán tem)

 1. (1) Hồ sơ Mã số cá nhân(マイナンバー)

  • Thẻ mã số cá nhân
   Bản sao hai mặt

  • Bản sao giấy cư trú có in Mã số cá nhân
   Bản chính

  • * Từ ngày 21 tháng 6 năm 2021, việc xử lý thẻ thông báo Mã số cá nhân sẽ được bãi bỏ.
  • * Không thể sử dụng thông báo Mã số cá nhân.
 2. (2) Hồ sơ xác nhận cá nhân (giới hạn đối với những hồ sơ trùng khớp họ tên, địa chỉ và ngày tháng năm sinh với nội dung được ghi trong hồ sơ (1))

  • (Khách hàng đã chọn Mã số cá nhân (マイナンバーカード)trong (1)

   • Khách hàng quốc tịch Nhật
    • Bằng lái xe
     Bản sao hai mặt

    • Thẻ bảo hiểm y tế
     Bản sao hai mặt

    • Bản sao giấy cư trú
     Bản chính

   • Khách hàng quốc tịch nước ngoài
    • Thẻ cư trú
     Bản sao hai mặt

    • giấy chứng nhận vĩnh trú đặc biệt
     Bản sao hai mặt

     giấy chứng nhận vĩnh trú đặc biệt giấy chứng nhận vĩnh trú đặc biệt
  • Khách hàng đã chọn bản sao giấy cư trú có in Mã số cá nhân trong (1)

   • Khách hàng quốc tịch Nhật
    • Bằng lái xe
     Bản sao hai mặt

    • Thẻ bảo hiểm y tế
     Bản sao hai mặt

    • Thẻ mã số cá nhân
     Bản sao mặt trước

   • Khách hàng quốc tịch nước ngoài
    • Thẻ cư trú
     Bản sao hai mặt

    • giấy chứng nhận vĩnh trú đặc biệt
     Bản sao hai mặt

     giấy chứng nhận vĩnh trú đặc biệt giấy chứng nhận vĩnh trú đặc biệt
 3. (3) Tờ khai Mã số cá nhân
  (Ngân hàng sẽ gửi qua bưu điện)

Ngoài các vấđề nêu trên,khi muốn đăng ký Dịch vụ chuyển tiền quốc tế của Seven Bank,xin liên hệ
Trung tâm liên lạc(Tiếng Việt)

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 9:00~18:00
( Ngoại trừ chủ nhật, ngày lễ , ngày 31/12 đến 3/1)