SEVEN BANK

【Thông báo】

Về việc nộp hồ sơ liên quan đến Mã số cá nhân(マイナンバー)khi khế ước dịch vụ Chuyển tiền quốc tế

Những khách hàng đã đăng ký Dịch vụ chuyển tiền quốc tế cần phải đăng ký mã số cá nhân của họ theo Đạo luật về việc sử dụng mã số để nhận dạng một cá nhân cụ thể trong thủ tục hành chính và Đạo luật về việc nộp bản kê khai chuyển tiền ra nước ngoài nhằm mục đích đảm bảo mức thuế nội địa phù hợp.

* Những khách hàng đã đăng ký Dịch vụ chuyển tiền quốc tế trước khi hệ thống mã số cá nhân này bắt đầu hoạt động (trước ngày 31 tháng 12 năm 2015) cũng cần nộp tài liệu liên quan đến mã số cá nhân của mình. Tài liệu về mã số cá nhân có thể được gửi qua Ứng dụng chuyển tiền quốc tế. Xin lưu ý dữ liệu trong tài liệu được gửi qua ứng dụng này sẽ không được trả lại.

* Xin lưu ý rằng các hồ sơ sau đây sẽ không thể sử dụng làm hồ sơ xác nhận mã số cá nhân (My Number).

・Thẻ thông báo

・Thư thông báo mã số cá nhân

Hồ sơ Mã số cá nhân (マイナンバー)và hồ sơ xác nhận cá nhân cần nộp

Vui lòng bỏ hồ sơ (1) ~ (3) sau vào phong bì trả lời và cho vào hòm thư bưu điện (không cần dán tem)

 1. (1) Hồ sơ Mã số cá nhân(マイナンバー)

  • Thẻ mã số cá nhân
   Bản sao hai mặt

  • Bản sao giấy cư trú có in Mã số cá nhân
   Bản chính

 2. (2) Hồ sơ xác nhận cá nhân (giới hạn đối với những hồ sơ trùng khớp họ tên, địa chỉ và ngày tháng năm sinh với nội dung được ghi trong hồ sơ (1))

  • (Khách hàng đã chọn Mã số cá nhân (マイナンバーカード)trong (1)

   • Khách hàng quốc tịch Nhật
    • Bằng lái xe
     Bản sao hai mặt

    • Thẻ bảo hiểm y tế
     Bản sao hai mặt

    • Bản sao giấy cư trú
     Bản chính

   • Khách hàng quốc tịch nước ngoài
    • Thẻ cư trú
     Bản sao hai mặt

    • giấy chứng nhận vĩnh trú đặc biệt
     Bản sao hai mặt

     giấy chứng nhận vĩnh trú đặc biệt giấy chứng nhận vĩnh trú đặc biệt
  • Khách hàng đã chọn bản sao giấy cư trú có in Mã số cá nhân trong (1)

   • Khách hàng quốc tịch Nhật
    • Bằng lái xe
     Bản sao hai mặt

    • Thẻ bảo hiểm y tế
     Bản sao hai mặt

    • Thẻ mã số cá nhân
     Bản sao mặt trước

   • Khách hàng quốc tịch nước ngoài
    • Thẻ cư trú
     Bản sao hai mặt

    • giấy chứng nhận vĩnh trú đặc biệt
     Bản sao hai mặt

     giấy chứng nhận vĩnh trú đặc biệt giấy chứng nhận vĩnh trú đặc biệt
 3. (3) Tờ khai Mã số cá nhân
  (Ngân hàng sẽ gửi qua bưu điện)

Ngoài các vấđề nêu trên,khi muốn đăng ký Dịch vụ chuyển tiền quốc tế của Seven Bank,xin liên hệ
Trung tâm liên lạc(Tiếng Việt)

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 9:00~18:00
( Ngoại trừ chủ nhật, ngày lễ , ngày 31/12 đến 3/1)