SEVEN BANK

【Thông báo】

Về việc nộp hồ sơ liên quan đến Mã số cá nhân(マイナンバー)khi khế ước dịch vụ Chuyển tiền quốc tế

Với mục đích tuân theo Luật và quy định(*) về các điều khoản do văn phòng thủ tục lao động hợp pháp tạo ra liên quan đến giao dịch chuyển tiền quốc tế hay khác, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016、cần phải xác nhận Mã số cá nhân đối với khách hàng sử dụng dịch vụ 「Chuyển tiền quốc tế」.

Như đã nêu trên,khách hàng muốn đăng ký Dịch vụ chuyển tiền quốc tế của Seven Bank thì ngoài hồ sơ cá nhân ra,cần phải nộp hồ sơ liên quan đến Mã số cá nhân(my number)như sau

Xin lưu ý rằng nếu hồ sơ liên quan đến Mã số cá nhân (マイナンバー) vẫn chưa nộp xong,sẽ không thể sử dụng Dịch vụ chuyển tiền quốc tế.

* Ngoài việc không thể sử dụng chuyển tiền quốc tế ra thì vẫn có thể sử dụng cho tiền vào,rút tiền ra,nhận lương hay khác.

* Sẽ có thể sử dụng Dịch vụ chuyển tiền quốc tế sau 1~2 ngày làm việc sau khi hồ sơ liên quan đến Mã số cá nhân đến ngân hàng.

* Xin hãy tham khảo tên của Luật và quy định tại đây (Tiếng Anh)

Hồ sơ cần nộp liên quan đến Mã số cá nhân(マイナンバー)

1 Bản sao của thẻ thông báo (hai mặt)

1 hoặc 2

2 Bản sao của thẻ Mã số cá nhân (hai mặt)

3Tờ khai Mã số cá nhân (Ngân hàng sẽ gửi qua bưu điện.)

Về việc nhận thẻ thông báo hay phát hành thẻ Mã số cá nhân,xin tham khảo trang WEB tổng hợp về Mã số cá nhân (Tiếng Anh) hay gọi đến Trung tâm Trung tâm liên lạc Mã số cá nhân hay vui lòng xác nhận với các thành phố nơi bạn sinh sống để biết thêm chi tiết.

個人番号カード 総合サイト 地方公共団体情報システム機構

Trung tâm Trung tâm liên lạc Mã số cá nhân (Thẻ thông báo・Hỏi đáp về thẻ Mã số cá nhân)

0120-95-0178 (Tiếng Nhật)

0120-0178-27 (Tiếng Anh・Tiếng Hoa・Tiếng Brazil・Tiếng Tây Ban Nha)

Ngoài các vấđề nêu trên,khi muốn đăng ký Dịch vụ chuyển tiền quốc tế của Seven Bank,xin liên hệ
Trung tâm liên lạc(Tiếng Việt)

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 9:00~18:00
( Ngoại trừ chủ nhật, ngày lễ , ngày 31/12 đến 3/1)