SEVEN BANK Internasyonal Remittance ServiceInternasyonal Remittance Service

Makipag-ugnay

International Money Transfer Service APP

①Paraan sa pagrehistro (for both services)(※13)

Sa app ay mas pinadali ang pag-open ng account , hindi na kailangan magpasa ng dokumento.
Ihanda ang mga sumusunod.

 • *Habang kausap ang operator ay maaaring magparehistro gamit ang camera ng mobile phone para sa pag-open ng account (Ang kailangang oras sa application ay approx. 15 minuto).
  Bago magparehistro ay ihanda muna ang mga sumusunod sa ibaba.

【Mga dokumentong kailangan ihanda sa pag-open ng account】

 • Identification card (residence card para sa foreign nationals)
  • *Ang kasalukuyang tirahan ay dapat na nakasulat sa id.
 • My Number (Notification card o Individual number card)
 • Impormasyon ng tagatanggap(Buong Pangalan・Tirahan)
  • *Kung bank to bank, ihanda ang detalye ng banko (pangalan ng banko, account number atbp.)

Para sa iba pang paraan sa pag-open ng account

I-download muna ang International Money Transfer App upang magamit ang serbisyong ito

 • I-download sa App Store
  (IPHONE)

  Download on the App Store

 • I-download sa Play Store
  (ANDROID)

  GET IT ON Google Play

Ang proseso sa pag-open ng account

No hanko required and no need to submit requirements! Apply in just 20 mins!! Easy to open a bank account thru Seven Bank International Money Transfer App!

Kapag nakumpleto na ang proseso sa application ng account, ang ATM card ay ide-deliver sa inirehistrong tirahan ng mahigit kumulang 2 linggo (Registered Mail)
Kapag may notice na natanggap galing sa post office, tawagan at ipa-deliver muli o kunin mismo sa post office.

Para sa iba pang paraan sa
pag-open ng account

②Paraan sa Magrehistro sa Direct Banking Service (Online Banking)

Para magamit ang serbisyong ito, kailangang magrehistro sa Direct Banking Service.

③Paraan sa pagpapadala (Mobile Remit sa Pinas)

Para magamit ang serbisyong ito, kailangang magrehistro sa [YouTube] Direct Banking Service (ONLINE BANKING).

 • * Pagkatapos i-download ang International Money Transfer App, para masimulan ang online banking pindutin ang LOGIN button sa screen.

[YouTube] HOW TO REMIT via APP (Seven bank Mobile Remit sa Pinas with BDO Unibank)

PAANO MAGPADALA NG REMITTANCE GAMIT ANG APP

Tungkol sa iba pang useful functions