SEVEN BANK Internasyonal Remittance ServiceInternasyonal Remittance Service

Makipag-ugnay

Service menu

International Money Transfer Service APP

①Paraan sa pagrehistro (for both services)(※13)

Sa app ay mas pinadali ang pag-open ng account , hindi na kailangan magpasa ng dokumento.
Ihanda ang mga sumusunod.

 • *Habang kausap ang operator ay maaaring magparehistro gamit ang camera ng mobile phone para sa pag-open ng account (Ang kailangang oras sa application ay approx. 15 minuto).
  Bago magparehistro ay ihanda muna ang mga sumusunod sa ibaba.

【Mga dokumentong kailangan ihanda sa pag-open ng account】

 • Identification card (residence card para sa foreign nationals)
  • *Ang kasalukuyang tirahan ay dapat na nakasulat sa id.
 • My Number (My Number card o Residence Certificate * Dapat nakasulat ang numero ng My Number)
 • Impormasyon ng tagatanggap(Buong Pangalan・Tirahan)
  • *Kung bank to bank, ihanda ang detalye ng banko (pangalan ng banko, account number atbp.)

Para sa iba pang paraan sa pag-open ng account

I-download muna ang International Money Transfer App upang magamit ang serbisyong ito

 • I-download sa App Store
  (IPHONE)

  Download on the App Store

 • I-download sa Play Store
  (ANDROID)

  GET IT ON Google Play

Ang proseso sa pag-open ng account

No hanko required and no need to submit requirements! Apply in just 20 mins!! Easy to open a bank account thru Seven Bank International Money Transfer App!

Kapag nakumpleto na ang proseso sa application ng account, ang ATM card ay ide-deliver sa inirehistrong tirahan ng mahigit kumulang 2 linggo (Registered Mail)
Kapag may notice na natanggap galing sa post office, tawagan at ipa-deliver muli o kunin mismo sa post office.

Para sa iba pang paraan sa
pag-open ng account

②Paano i-set up ang international money transfer app at magparehistro para sa direktang serbisyo sa pagbabangko

Para magamit ang serbisyong ito, kailangan mong i-set up ang international money transfer app at magparehistro para simulang gamitin ang direktang serbisyo sa pagbabangko.
I-download ang international money transfer app at i-configure ang mga setting para sa paggamit ng app.Pagkatapos makumpleto ang mga setting ng paggamit, mangyaring magparehistro upang simulan ang paggamit ng Serbisyo ng Direktang Pagbabangko.

Madaling maunawaan na mga video para sa iba't ibang paraan ng pagset ng app

Paraan sa pagset-up ng App *pelikula
Paano magrehistro sa Online Banking gamit ang Money Transfer App (Para sa First Time User) *pelikula

③Paraan sa pagpapadala (Mobile Remit sa Pinas)

Para magamit ang serbisyong ito, kailangang magrehistro sa Direct Banking Service (ONLINE BANKING).

 • * Maaari kang magrehistro mula sa app pagkatapos i-download ang international money transfer app at i-set up ang paggamit ng app.

PAANO MAGPADALA NG REMITTANCE GAMIT ANG APP

Tungkol sa iba pang useful functions