4 different ways sa pag-open ng account na may serbisyong overseas remittance

  Kumpletuhin ang application gamit ang App.

  Delivery period ng ATM card:2 linggo

  Hanggang sa makumpleto ang pagrehistro1 linggo.

  Ang application ay pwede gawin sa online lang.

  Ipapadala sa inyong bahay ang application form.

  Delivery period ng ATM card:2 linggo

  Hanggang sa makumpleto ang pagrehistro2 linggo.

  Ipapadala sa inyong bahay ang application form.

  Delivery period ng ATM card:2-3 linggo

  Hanggang sa makumpleto ang pagrehistro2 linggo.

  Tapos kaagad ang application on the spot!

  Delivery period ng ATM card:2 linggo

  Hanggang sa makumpleto ang pagrehistro1 linggo.

Apply via Seven Bank mobile app*13

Mag-open ng account gamit ang App na hindi kailangan pang magpadala ng dokumento at ng hanko!
Maaaring ipasa ang My Number sa App.
* Maaari din mag-apply habang kausap ang Tagalog Operator.

Mag-open ng account gamit ang App na hindi kailangan pang magpadala ng dokumento at ng hanko!
Mag-open ng account habang kausap ang operator.

Paano mag-open ng account

 1. STEP

  I-download ang International Money Transfer App.

 2. STEP

  Litratuhan ang mga requirements, ID at My Number.

  Ihanda ang Residence Card at My number.

 3. STEP

  Ilagay ang iyong personal na detalye at ng beneficiary.

  Pindutin ang "New Account" sa mobile app at tumawag sa free dial ng Contact Center.

 4. STEP

  Pagkatapos, ang ATM card ay ipapadala sa inyong bahay sa loob ng 2 linggo.

  Litratuhan ang requirements, ibigay sa operator ang kailangang detalye at ang application ay kumpleto agad!

* Tumawag sa Contact Center gamit ang Money Transfer App para sa anumang suporta.

SEVEN BANK Money Transfer

Araw at oras sa pag-apply:
Oras ng tanggapan: Lunes hanggang Sabado 9:00~18:00
(Maliban sa Linggo, National Holidays at 12/31~1/3)

Apply via website*11,13

Ito ay inirerekomenda sa nais mag-apply ng ayon sa gusto mong oras.

Paano mag-open ng account

 1. STEP

  Litratuhan ang mga requirements, ID at My Number.

 2. STEP

  Ilagay ang iyong personal na detalye at ng beneficiary.

 3. STEP

  Pagkatapos, ang ATM card ay ipapadala sa inyong bahay sa loob ng 2 linggo.

 • * Hindi maaaring mag-apply ng account kung wala pang mahigit na 6 na buwan na nakatira sa Japan.
 1. STEP

  Mag-login sa Direct Banking Service.

 2. STEP

  Isulat ang kumpletong personal na detalye.

 3. STEP

  Ipapadala sa inyong bahay ang application form.

 4. STEP

  Ibalik sa aming tanggapan na magkasama ang application form at ang mga hinihinging dokumeto.

 • * Tumawag sa customer service para sa mga katanungan tungkol sa pag-login sa Direct Banking Service (online banking).

Apply via phone*13

Walang hassle sa pag-apply habang kausap ang customer operator.

Contact Center (Tagalog / Toll Free)

0120-677-874

Oras ng tanggapan: Lunes hanggang Sabado 9:00~18:00
(Maliban sa Linggo, National Holidays at 12/31~1/3)

Apply via branches*13

Sa nais mag-apply ng face to face sa aming branch staff!

Mas kampante dahil face to face!

Ang aming multilingual staff ay handang sumagot sa inyong mga katanungan tungkol sa aming serbisyo.

Official Social Media Account

Facebook
 • * Para sa magpapadala sa bank account ng China o Pilipinas, suriin ang listahan ng tagatanggap na banko at ihanda ang mga sumusunod 1) Pangalan ng Banko 2) Account Number 3) Numero ng telepono ng beneficiary na nagsisimula sa 1 (for China only).
 • * Ang Apple, Apple logo, iPhone ay mga trademark ng Apple Inc. sa Estados Unidos o ng mga ibang bansa at rehiyon.
 • * Ang trademark ng iPhone ay ginagamit sa ilalim ng lisensya ng Aiphone Co., Ltd.
 • * Ang App Store ay isang service mark ng Apple Inc.
 • * Ang IOS ay isang trademark o rehistradong trademark na nasa ilalim ng lisensya ng Cisco sa Estados Unidos at iba pang mga bansa.
 • * Ang Android, Google Play at ng may logo ng Google Play ay mga trademark ng Google LLC.