4 different ways sa pag-open ng account na may serbisyong overseas remittance

  Kumpletuhin ang application gamit ang App.

  Delivery period ng ATM card:2 linggo

  Hanggang sa makumpleto ang pagrehistro1 linggo.

  Ipapadala sa inyong bahay ang application form.

  Delivery period ng ATM card:2-3 linggo

  Hanggang sa makumpleto ang pagrehistro2 linggo.

  Ipapadala sa inyong bahay ang application form.

  Delivery period ng ATM card:2-3 linggo

  Hanggang sa makumpleto ang pagrehistro2 linggo.

  Tapos kaagad ang application on the spot!

  Delivery period ng ATM card:2 linggo

  Hanggang sa makumpleto ang pagrehistro1 linggo.

Apply via Seven Bank mobile app*13

Mag-open ng account gamit ang App na hindi kailangan pang magpadala ng dokumento at ng hanko!
Pwede ka mag-open ng account sa phone habang kausap ang operator na walang kahirap-hirap!

Mag-open ng account gamit ang App na hindi kailangan pang magpadala ng dokumento at ng hanko!
Mag-open ng account habang kausap ang operator.

Paano mag-open ng account

 1. STEP

  I-download ang International Money Transfer App.

 2. STEP

  Ihanda ang Residence Card at My number.

 3. STEP

  Tumawag gamit ang app sa customer service operator(free dial).

  Pindutin ang "New Account" sa mobile app at tumawag sa free dial ng Customer Center.

 4. STEP

  Litratuhan ang requirements, ibigay sa operator ang kailangang detalye at ang application ay kumpleto agad!

SEVEN BANK Money Transfer

Araw at oras sa pag-apply:
Weekdays:10:00~20:00
Weekends & National Holidays:10:00~17:00(Sarado mula Enero 1~ Enero 3)

Apply via website*11,13

Ito ay inirerekomenda sa nais mag-apply ng ayon sa gusto mong oras.

Paano mag-open ng account

 1. STEP

  Isulat ang tamang personal na detalye.

 2. STEP

  Ipapadala sa inyong bahay ang application form.

 3. STEP

  Ibalik sa aming tanggapan na magkasama ang application form at ang mga hinihinging dokumeto.

 1. STEP

  Mag-login sa Direct Banking Service.

 2. STEP

  Isulat ang kumpletong personal na detalye.

 3. STEP

  Ipapadala sa inyong bahay ang application form.

 4. STEP

  Ibalik sa aming tanggapan na magkasama ang application form at ang mga hinihinging dokumeto.

 • * Tumawag sa customer service para sa mga katanungan tungkol sa pag-login sa Direct Banking Service (online banking).

Apply via phone*13

Walang hassle sa pag-apply habang kausap ang customer operator.

Customer Center (Tagalog / Toll Free)

0120-677-874

Weekdays:10:00~20:00
Weekends & National Holidays:10:00~17:00
(Sarado mula Enero 1~ Enero 3)

Apply via branches/events*13

Sa nais mag-apply ng face to face sa aming branch staff o sa mga events!

Mas kampante dahil face to face!

Ang aming multilingual staff ay handang sumagot sa inyong mga katanungan tungkol sa aming serbisyo.

Official Social Media Account

Facebook
 • * Para sa magpapadala sa bank account ng China o Pilipinas, suriin ang listahan ng tagatanggap na bangko at ihanda ang mga sumusunod(1)Bank name (2) Account number (3)Telepono ng receiver (para sa china lamang).
 • * Ang "iPhone", "App Store", at "iTunes" ay mga tatak-pangkalakal ng Apple Inc., nakarehistro sa U.S. at ibang mga bansa.
 • * Ang "Android" at "Google Play" ay mga tatak-pangkalakal ng Apple Inc., nakarehistro sa U.S. at ibang mga bansa.
 • * Ang lahat ng nakadisplay sa screen ay mga larawan lamang. Maaaring magbago ang mga ito na walang abiso.