SEVEN BANK Internasyonal Remittance ServiceInternasyonal Remittance Service

Makipag-ugnay

Mag-apply para sa Remittance Service (International Money Transfer Service) (*11,*13,*14)

Impormasyon paraan sa pag apply

Sa Seven Bank International Money Transfer Service inilalarawan sa ibaba ang ilan sa dalawang paraan, ang madali at maginhawang pag-aaply.

  • * Sa pamamagitan ng nilalaman sa aplikasyon at pamamaraan kakailanganing mag kaiba ang paraan ng mailing.
  • * Kung ang nais ay Deposito sa Bank Account patungo sa China at Philippiines (1)Panggalan ng Banko, (2)Account Number, (3)Ihanda ang Telephone Number ng tatanggap (kung sa china)
  • * Sa mga nagnanais mag Deposito sa Bank Account patungo sa China at Philippines , Bago mag apply mangyaring kumpirmahin muna sa Bank List ang bankong padadalhan.

Para sa nais mag-apply sa App

Highly Recommended! PAPERLESS!

Inirerekomenda sa mga ...

●Para sa walang oras na magpadala ng dokumento sa mail

●Para sa mga mahilig gumamit ng smartphone

Para sa mayroon ng account at wala pang account:
Pwede ka mg-apply sa APP ng seven bank para sa iba't ibang serbisyo nito.

Araw at oras sa pag-apply: 10:00 - 20:00 Linggo hanggang Biyernes.
Sa labas ng serbisyo holiday at mula sa 31th Disyembre hanggang sa 3rd Enero.

*Kailangan pa din na tumawag sa Customer Service upang makumpleto ang proseso ng pag-apply sa App.

Para sa nais mag-apply gamit ang Telepono (Tagalog)

Madali lang!Inirerekomenda!

Sa pangkalahatang aplikasyon tungkol sa International Money Transfer Services
(Seven Bank account /kasabay na applikasyon para sa International Money Transfer Service/Applikasyon para sa International Money Transfer/pag a-apply para sa additional ng beneficiary・pag delete) atbp, mangyaring makipag ugnay lang sa amin.

Inirerekomenda ! para sa mga taong

●kung nais nang paliwanag tungkol sa serbisyo bago mag-apply

●nag apply sa INTERNET na mayroon pa ring katanungan

International Remittance Service Customer Center (Tagalog)

10:00 - 20:00 Linggo hanggang Biyernes.
Sa labas ng serbisyo holiday at mula sa 31th Disyembre hanggang sa 3rd Enero.

Para sa nais mag-apply sa Internet (*11)

Kahit saan at Kahit anong oras!

Inirerekomenda ! para sa mga taong

●nais mag apply sa anumang oras

●gumagamit ng Personal Computer

1. para sa wala pang Seven Bank Account (pag bukas ng Account/sabay sa pag apply para sa International Money Transfer Service)

2. para sa mayroon ng Seven Bank Account (kontrata sa aplikasyon ng International Money Transfer Service/Additional ng beneficiary・aplikasyon para sa pag delete)

Para sa nais mag-apply ng Face to Face

1. Pag apply sa mga Branches

2. Pag apply sa International Money Transfer