Sulit ang remittance fees!
Maraming pagpipilian na pick-up locations!

SEVEN BANK
Philippine Money Transfer Service
with BDO Unibank

Magremit 24/7 sa pamamagitan ng mobile app sa buong Pilipinas.

 • * Ang serbisyong ito ay may panahon na hindi maaaring magamit dulot ng system maintenance.
 • * I-download ang Money Transfer App at kumpletuhin ang pagrehistro sa Direct Banking Service (Online Banking) upang magamit ang serbisyo.

Paano magremit

 • ATM
  ×
 • Online
  ×
 • Mobile App
  ○
 • * Sa paggamit ng overseas remittance service. Kailangan magbukas ng account sa Seven Bank na may kasunduan ng International Money Transfer Service.
 • * Kapag may kasunduan na sa International Money Transfer Service noon, hindi mo na kailangan magrehistrong muli. I-download ang Money Transfer App at magrehistro sa Direct Banking Service (Online banking) upang magamit ang serbisyong ito.

May mahigit 14,000 pick-up locations sa buong Pilipinas!

For cash pick up matatanggap ang remittance sa kahit saang BDO Unibank branch o BDO Remit Counter sa loob ng SM malls, M Lhuillier, Cebuana Lhuillier at iba pa.

Pwede kang magremit ng direkta sa bank account!

Maaaring magpadala ng direkta sa bank account sa mahigit 30 banks na nasa Pilipinas tulad ng BDO Unibank, BPI, Metrobank, PNB, Landbank at marami pang iba.

Seven Bank → ◯◯Bank

Fees
(Philippine Money Transfer Service with BDO Unibank)

Remittance amount Remittance fees
(Para sa Cash pick-up at Deposito sa bank account)
1 Yen~10,000 Yen 950 Yen
10,001 Yen~
50,000 Yen
1,200 Yen
50,001 Yen~
100,000 Yen
1,500 Yen
100,001 Yen~
500,000 Yen
2,000 Yen
 • * Tandaan, ang remittance fee na nakatala ay hindi applicable kapag nagpadala sa pamamagitan ng Seven Bank ATM/Online Banking.

I-check ang rate via mobile app,
kahit anong oras!

Ang "Money Transfer App" ay napaka-convenient dahil makikita kaagad ang balanse ng savings deposit, exchange rate at sa paggamit ng calculator ay malalaman ang detalye ng transaksyon.
Tumawag sa customer service operator (free dial) para sa tanong tungkol sa paggamit ng app at pag-open ng account.

SEVEN BANK Money Transfer

Official Social Media Account

Facebook