SEVEN BANK Internasyonal Remittance ServiceInternasyonal Remittance Service

Makipag-ugnay

International money transfer service App

Tagalog! Remittance App Easy at convenient functions para sa transaksyon ng remittance!!

 • Mag-open ng account habang kausap ang Customer Operator. No hanko required! No need to submit the requirements! 20 minuto lang, ang application ay tapos agad!! Ihanda ang mga sumusunod ①Residence card (drivers' license para sa Japanese nationality) ②My number, at tumawag sa Telephone Center.
 • "Add or delete receiver" function Easy to add and delete receiver thru the APP. Sa isang card ay hanggang 12 beneficiaries ang pwede mong i-register!
 • Sa top screen makikita agad ang balance at exchange rate. Madaling makita agad ang savings deposit balance at foreign exchange rate! Direktang makakapag-ugnay sa Customer Center para sa anumang katanungan!
 • CHART Pwede ma-check ang nakaraang exchange rate sa Chart. Padadalhan ka ng push notification kapag naabot na ang rate na iyong itinakda♪
 • Remittance Organizer Suporta para sa dependency deduction application. Litratuhan ang ATM receipt at malalaman mo kaagad kung kelan, sino at magkano ang iyong ipinadala.
 • Simulation Sa simulation, malalaman ang halaga ng local currency na matatanggap,at ang kailangang halaga sa Yen na kung magkano ang dapat ipadala.
 • Seven Channel Makikita dito ang latest updates or local information ng iba't ibang area mula sa Seven Bank.

Ang Pagdownload

Mula sa App Store / Google Play , i-search ang "SEVEN BANK Money Transfer" para madownload.
Gamit ang naaangkop na smartphone, mangyaring bisitahin itong webpage upang diretsong magpatuloy sa App Store / Google Play.

Download on the App Store

GET IT ON Google play

 • * Ang "iPhone", "App Store", at "iTunes" ay mga tatak-pangkalakal ng Apple Inc., nakarehistro sa U.S. at ibang mga bansa.
 • * Ang "Android" at "Google Play" ay mga tatak-pangkalakal ng Apple Inc., nakarehistro sa U.S. at ibang mga bansa.
 • * Ang lahat ng nakadisplay sa screen ay mga larawan lamang. Maaaring magbago ang mga ito na walang abiso.

Tungkol sa App

SEVEN BANK-International Money Transfer Service

App name SEVEN BANK Money Transfer

This is the Seven Bank official app. We support 9 languages:
​​Japanese, English, Tagalog, Chinese, Thai, Vietnamese, Indonesian, Portuguese, Spanish.

The exchange rate notification service is a push notification service where you will be notified when the set amount is reached.

Makikita sa chart function ang exchange rate ngayong araw, "nakalipas na 7 araw" "nakalipas na 30 araw", "nakalipas na 3 buwan"at "nakalipas na 1 taon. Maaari nang makumpara sa graph ang kilos ng palitan ng pera.

You can also learn step-by-step process for banking transactions such as International Money Transfer Service by watching our video tutorials.

In addition, you can easily search the payout locations (Pick-up location).

Main functions

 • Exchange rate notification
 • CHART
 • Video support
 • Balance Inquiry
 • Receiving areas
 • Simulation
 • Remittance Organizer
 • Customer Center outbound call function
 • Announcements alert notification service
 • "Account application with Operator support" function
 • "Add or delete receiver" function
 • * All functions are displayed in 9 languages​​. Language can be selected.
 • * Maaari nang makita ang mga nakaraang exchange rate mula 2015 ng Mayo.

Compatibility

For iOS compatible with iPhone 4S or later, iPad 2 or later, iPod Touch 5th generation, iOS 7.0 or later.
For Android 4.1.1 or Later~ (terminals equipped with camera and data communication functions)
 • * There is a possibility that this application may not run properly such as when use on tablet terminal or another smartphone that is not a designated model, or errors as a result of dependency on the user's type of model.

Mga Tuntunin sa Paggamit ng "Seven Bank International Money Transfer Service App"

Inilalarawan ng mga Tuntunin sa Paggamit ng Seven Bank App "International Money Bank Transfer" ("TOU") ang mga kondisyon para sa paggamit ng mga kostumer ng Seven Bank App ("Ang Serbisyong Ito") na ipinagkakaloob ng Seven Bank, Ltd. ("Bangko") na gumagamit ng application na Seven Bank App "International Money Bank Transfer ("Ang App na Ito") na nai-download sa smartphone ng kostumer ("Device").

Artikulo 1. Sakop ng TOU

Kapag ginagamit ang serbisyong ito, mas binibigyan ng prayoridad ang mga bagay na nakalarawan sa TOU kaysa sa iba pang TOU na inilarawan ng Bangko ("Mga Tuntunin sa Paggamit at Iba pang Patakaran ng Bangko"), tulad ng mga Tuntunin at Kondisyon ng Seven Bank sa Pagbabangko. Kung walang mga espesyal na eksepsyon, nauukol rin ang mga bagay na nakalarawan sa mga Tuntunin sa Paggamit at Iba pang Patakaran sa Pagbabangko sa serbisyong ito, at nauukol ang mga Tuntunin sa Paggamit at Iba pang Patakaran para sa anumang mga bagay na hindi nakalarawan sa TOU.

Artikulo 2. Mga Kahulugan

 • Direct Banking Service ay tumutukoy sa serbisyo na nagpapahintulot sa kostumer na gumawa "Seven Bank Account (na maaari din tawagin na "Account")" , tulad ng mga pagtatanong ng balanse at mga domestic transfer, at paggamit ng mga iba't ibang proseso mula sa isang computer, smartphone, mobile phone, at mga iba pang device.
 • Impormasyon sa Pag-log in ay ang pangkalahatang salita para sa (i) log in ID at password na kinakailangan upang mag-log in sa Direct Banking Service.
 • App Passcode ay tumutukoy sa 4-digit na numero na pinipili at itinatakda ng gumagamit ng app na ito, at ginagamit upang patunayan ang gumagamit kapag nagla-log in sa app na ito.
 • Magmula dito ay tatawagin ang Direct Banking Service (kabilang dito ang, ngunit hindi limitado sa, balanse ng account at impormasyon ng kasaysayan ng paggamit ay tatawaging "Retrieval Information" magmula dito.)
 • "Ang Seven Bank International Money Transfer Service" (na tinutukoy bilang "overseas remittance service") ay isang serbisyo na nagsasagawa ng remittance sa ibang bansa sa pamamagitan ng ATM at online banking.
 • "Ang serbisyo ng remittance ng Seven Bank Philippines with BDO Unibank" (tinutukoy bilang "Mobile Remit sa Pinas") ay isang serbisyo para sa mga remittance sa ibang bansa sa Pilipinas gamit ang function ng smartphone application.
 • Sa ganitong kondisyon, kapag ang mga kataga gaya ng depinasyon sa mga internasyonal remittance service na tuntunin ay ginagamit, Maliban nalang kung ang pagpapalinawag nito sa konteksto ay iba ang kahulugan.Ay dapat magkaroon ng parehong kahulugan katulad ng depinasyon ng kahulagan sa overseas remittance service kondisyon.

Artikulo 3. Mga Detalye ng Serbisyong Ito

Ang mga detalye ng serbisyong ito ay ang mga sumusunod na ibinibigay na gamit na ginagamit ng app na ito.

 • (1)Ang layunin ng Remittance Rate ay para magbigay alam sa Rate.
  Ang exchange rate at ang serbisyo ng International Money Transfer Service at Mobile Remit (overseas remittance) sa Pinas Service. ay ginagamit upang i-convert ang remittance funds para maging received funds sa pamamagitan ng Overseas Remittance Service. Ang exchange rate (o ang tinutukoy na bilang "Remittance Rate") ay kinailangang i-set ng customer ng maaga sa app na ito. Ang serbisyong ito ay nagpapadala ng push notification kapag narating ang set remittance rate. Sa karagdagan, kung gagamit ng exchange rate notification function, maaring basahin at sumang-ayon sa "Ang Kasunduan sa Serbisyo ng remittance rate push notification".
 • (2)Ang paggamit ng pamamahala ng remittance
  Ang serbisyong ito ay para maiayos ang mga resibong inisyu ng Seven Bank ATM sa tuwing magpapadala sa ibang bansa. Subalit, kapag nais gamitin ang Remittance Organizer Function, kailangang sumang-ayon sa kasunduan ng paggamit.
 • (3)Ang tungkulin ng exchange rate chart display
  Ay gamit nito ay bilang kumpirmahin ang remittance rate ng Overseas remittance service o ng Mobile Remit sa Pinas Service.
  Sa paggamit ng Overseas Remittance Service o Mobile Remit sa Pinas Service, ang aktwal na transaksyon sa pagpapadala at ang exchange rate nito ay maaaring magbago o maiba sa oras. Mangyaring suriin mabuti bago gamitin ang aktwal na rate na makikita sa oras ng transaksyon.
 • (4)Ang tungkulin sa pamamahala ng remittance
  Sa karagdagan sa ibat-ibang impormasyon galing sa aming kumpanya, ito ay Information browsing function tulad ng impormasyon sa administrasyon at impormasyon sa pagshopping.
 • (5)Ang tungkulin ng pagtawag sa customer service sa overseas remittance function
  Ito ay tungkulin ng pagtawag sa aming Overseas Remittance Customer Center.
 • (6)Ang tungkulin ng Tutorial Video function
  Ito ang mga video ng ibat't ibang paraan sa paggamit ng aming serbisyo.
 • (7)Ang tungkulin sa paghanap ng lokasyon sa pagtanggap
  Ito ay gamit sa paghanap ng lokasyon sa pagtanggap ng padala sa ibat-ibang bansa sa Overseas Remittance Service at Mobile Remit sa Pinas.
 • (8)Ang paggamit ng log-on function
  Ang gamit nito ay kung saan maaaring malaman ang balanse ng mga ordinary at time deposit, at ang halagang hindi pa nababayaran sa mga utang sa card ng kostumer ng Seven Bank Account sa pamamagitan ng pag-access sa Direct Banking Service.
 • (9)Ang tungkulin ng Pagrerehistro sa Direct Banking Service
  Nagsisilbi ang gamit na ito para sa unang pagrerehistro ng logon ID, password, at mga iba pang bagay na tinukoy ng Bangko bilang kinakailangan upang gamitin ang Direct Banking Service.
 • (10)Ang paggamit ng Registration Function para sa Debit Service
  Ang function na ito ay nagsisilbing daan upang ma-access ang Direct Banking Service gamit ang app mula sa pag-login. Ito ay magagamit upang maiproseso ang rehistrayon para sa Debit Service (pagpalit ng existing card para maging Debit Card). Upang magamit ang function na ito, kinakailangan na kumpletuhin ang nararapat na proseso sa pagbukas ng bank account at Direct Banking Service. Gayundin, kung ikaw ay nakapagrehistro na para sa Debit Service, ay hindi na kailangang magrehistro muli. Bilang karagdagan, kapag nagrehistro sa Debit Service ito ay may bukod na "Mga Tuntunin sa Paggamit ng Seven Bank Debit Service" na mangyaring kailangan ng pag sang-ayon.
 • (11)"Additional at Deletion ng Beneficiary" Function
  Ang function na ito ay nagsisilibing daan upang ma-access ang Direct Banking Service gamit ang App sa pagbura at pagdagdag ng beneficiary para sa overseas remittance. Upang magamit ang function na ito, kinakailangan na kumpletuhin ang nararapat na proseso sa pagbukas ng bank account at pagrehistro sa Direct Banking Service.
 • (12)"Account Application na may Operator Support" Function
  Ang function na ito ay nagsisilbing paraan para sa pagbukas ng bank account with International Money Transfer Service at Debit Service sa pamamagitan ng pagtawag sa operator at na may suporta nito gaya ng nabanggit sa Artikulo no. 5. Sa pagproseso ng aplikasyon sa pagbukas ng account, ay may mga dokumento na kakailanganin para sa magpapatunay ng inyong identification, my number atbp. Bilang karagdagan, kailangan na ang kostumer ay sumasang-ayon sa mga importanteng probisyon ukol sa "Mga Tuntunin ng Paggamit ng Seven Bank".
 • (13)"Mobile Remit sa Pinas Service Function"
  Ang application na ito ay upang makapagpadala ng pera sa Pilipinas sa pag-access ng Direct Banking Service sa pamamagitan ng paglogin. Mula sa aplikasyong ito. Upang magamit ang function na ito, kailangan na mayroon ng account with International Money Transfer Service at nakapagparehistro na sa Direct Banking Service. Sa karagdagan, kailangan na ang kostumer ay may sumasang-ayon sa "Mga Kondisyon para sa paggamit ng International Money Transfer Service " at na may bukod na kasunduan ng "Mga kondisyon sa paggamit ng Seven Bank Philippine Remittance Service with BDO Unibank)".
 • (14)Ang pagkumpirma ng transfer history ng Mobile Remit sa Pinas function
  Ang application na ito, ay upang makapag-access sa Direct Service Banking sa pamamagitan ng pag-login. Mula sa app na ito ay may katangian na maaaring makumpirma ang iyong transaction history ng Mobile Remit sa Pinas(overseas remittance). Ang impormasyon na inilarawan sa form ay ang impormasyon sa oras na na-download ng customer ang data gamit ang function na ito. Bagamat na may posibilidad na mabago ito, dahil sa katayuan ng transaksyon sa remittance, kailangan mong kumpirmahin ang mga nilalaman sa iyong impormasyon pagkatapos mag-download ng data.

Artikulo 4. Mga Paghihigpit sa paggamit ng log-in function

 • Matapos kumpletuhin ng kostumer ang initial setup na inilarawan sa naunang aytem at para simulan ang app, kailangang i-enter ng kostumer ang app passcode. Kapag nakumpirma ng Bangko na ang ipinasok ng kostumer na passcode ay tumutugma sa nakatakdang passcode, magagamit ng kostumer ang app.
 • Para sa kostumer na gagamit ng login function, debit service function, pagdagdag at pagbura na function, at Mobile Remit sa Pinas Service function, kailangan ang pagsang-ayon sa tuntunin ng mga pinagbabawal (Mga may kinalaman sa pag-login), o ukol dito.
  • (1)Kung magbago ang mga espesipikasyon ng data retrieval website, o hindi makuha ang retrieval information dahil sa pagpapatakbo sa sistema o sa katayuan ng paggamit ng kostumer, maaaring hindi magamit ito.
  • (2)Pinoproseso at/o ine-edit ang impormasyong ipinapakita ng app batay sa retrieval information. Kung may mga pagdududa tungkol sa ipinapakitang impormasyon sa app o kung kailangang tingnan ang pinakabagong impormasyon, tingnan nang direkta ang impormasyon sa pamamagitan ng pag-access sa data retrieval website.
  • (3)Dahil kinukuha ang retrieval information mula sa data retrieval website at ina-update kapag nag-log in ang kostumer sa app at kapag ina-update ng kostumer ang impormasyon sa app, maaaring iba ang impormasyong ipinapakita sa app kumpara sa pinakabagong impormasyon sa data retrieval website.
  • (4)Bukod pa rito, mula sa sandaling mag-log in ang kostumer sa app o mag-update ng impormasyon, hanggang sa ma-update ang impormasyon, ipinapakita ng app ang impormasyon bago ang pag-update.
  • (5)Kung hindi makapag-log on ang kostumer sa data retrieval website gamit ang impormasyon sa pag-log in na nakarehistro sa app dahil pinalitan ng kostumer ang impormasyon sa pag-log in ngunit hindi in-update ang impormasyong nakarehistro sa app o mga ganoong dahilan, hindi magagamit ng kostumer ang data retrieval website.

Artikulo 5. Paggamit sa Serbisyong Ito

 • Upang magamit ang serbisyo ng bank account at serbisyong pagpadala ng pera sa ibang bansa (overseas remittance), ay kinakailangan ang hiwalay na pagrehistro.
 • Sa paggamit ng application na ito ay walang bayad. Gayunpaman, ikaw ay may pananagutan sa mga singil para sa komunikasyon na natamo kapag nagda-download o gumagamit ng application na ito, para sa overseas remittance service at ng Mobile Remit sa Pinas.
 • Sa unang pagkakataon na gagamitin ang app na ito, kailangang gawin ng kostumer ang sumusunod na proseso ng initial setup na nasa ibaba.
  • (1)Pag-set up ng nais na wika ng kostumer
  • (2)Pag-set up ng currency display
  Pagkatapos ng setting, maaari ng simulan gamitin ang App sa wika na itinakda dito.
 • Para magamit ang mga nilalaman, kailangan maglog-on sa Direct Banking Service.
 • Ang link na panlabas sa site na magmumula sa app na ito, ay ang site na nasa pamamahala at resposibilidad ng mga naka-link na kompanya, kung anumang pagkakamali sa nilalaman ng publikasyon o sa pagpapahayag nito, ang Seven Bank ay walang anumang pananagutan.
 • Para sa abiso sa paggamit ng aplikasyon na ito, may mga pagkakakataon na mapapadalahan ng push notification alintana kung may pahintulot man o kawalan nito.
 • Kung ang kustomer ay may pagsang-ayon sa application na ito, dito makakakuha ang kustomer ng impormasyon ng lokasyon,ang impormasyon ay magmumula sa kumpanya namin o kaya naman sa third party ng kumpanya.maaaring maghatid sa inyo ng mga advertisement.
  Ngayon,yun mga nakakuha ng application na ito na ang impormasyon ay tungkol sa lokasyon ng mga customer, hindi kasama ang personal na impormasyon na maaring makilala ang customer.
 • Ang mga serbisyo at transaksyong ipinagkakaloob ng Bangko, kabilang ang serbisyong ito, ay nasa wikang Hapon. Para maging mas madali para sa at matulungan ang mga kostumer, ipinapakita ang nilalaman sa mga ibang wika. Subalit, limitado ang nilalaman na ipinapakita sa mga ibang wika. Bukod pa rito, kung may anumang mga pagkakaiba sa naisalin na nilalaman, ang bersiyong Hapon ang masusunod at hindi ang naisalin na nilalaman.
 • Kung tatanggalin ng kostumer ang app ngunit gusto niyang gamitin ulit ito o palitan nila ang kanilang device, kailangang muling i-download ng kostumer ang app.
 • Bukod pa rito, kung hindi gumagana nang tama ang app, kailangan na tanggalin ng kostumer ang app at ito ay muling ipa-download.
 • Tandaan na kung tatanggalin ng kostumer ang app, kailangan ang initial setup, at hindi na maibabalik pa ang impormasyong naka-save sa app na ito bago ito tinanggal (kabilang dito ang, ngunit hindi limitado sa, impormasyon sa pag-logon, na-retrieve na impormasyon.

Artikulo 6. Pangangasiwa sa Device

 • Responsibilidad ng kostumer na pangasiwaang mabuti ang device.
 • Kapag itinatakda ng kostumer ang app passcode, iwasang gamitin ang petsa ng kapanganakan, ang parehong numero nang paulit-ulit, ang numero ng telepono, o anumang iba pang password na madaling mahulaan ng ibang tao. Palitan rin ang passcode gamit ang mga prosesong inirerekomenda ng Bangko at ingatang mabuti ang device upang hindi malaman ng mga ibang tao ang passcode.

Artikulo 7. Paghawak ng Impormasyon

Angkop na hinahawakan ng Bangko ang impormasyon sa pag-log in, retrieval information, at iba pang impormasyong nauugnay sa mga kostumer batay sa Privacy Policy na makikita sa website ng Bangko.

Artikulo 8. Mga Pagtatatwa

 • Hindi mananagot ang Bangko para sa anumang pinsala sa mga kostumer na dulot ng anumang pagkabigong ibigay o pagkaantala ng pagbibigay ng serbisyong ito dahil sa mga problema sa device, pagpapalit ng mga device, pag-initialize sa device, paggamit sa device kapag naka-off ang power o walang makuhang signal ang device, mga problema sa komunikasyon sa device at computer, at mga problema sa linya.
 • Hindi mananagot ang bangko para sa anumang pinsala sa mga kostumer na dulot ng o nauugnay sa pagkawala ng impormasyon na naka-save sa app o anumang pagkabigong ibigay o pagkaantala sa pagbibigay ng serbisyong ito dahil sa mga likas na sakuna, digmaan, terorismo o mga ganitong pangyayari na hindi kasalanan ng bangko, o mga hindi maiiwasang pangyayari, tulad ng mga hakbang na ginagawa ng mga publikong ahensiya, gaya ng korte.
 • Hindi mananagot ang Bangko para sa anumang mga pinsala na dulot ng mga pagkakasiwalat o pangingialam sa impormasyon sa pag-log in dulot ng pagkakaroon ng bug sa mga daanan ng komunikasyon, tulad ng mga publikong linya ng telepono, mga nakalaang linya ng telepono, at Internet o mga iba pang linya ng komunikasyon.
 • Hindi mananagot ang Bangko para sa anumang mga pinsala na dulot ng hindi awtorisadong paggamit ng app dahil sa pagkawala ng device, pagkakanakaw, o ganoong pangyayari at ang pagkakabasa ng ibang tao sa impormasyon ng account.
 • Magagamit lamang ang app sa mga device na itinatakda ng Bangko.At sa karagdagan ng kaalaman, hindi ito maaring i-modify sa mga computer terminals pagkat ito ay isang illegal na gawain.
 • Hindi mananagot ang Bangko para sa anumang mga pinsala na dulot ng pagkabigong ibigay o pagkaantala ng pagbibigay ng serbisyong ito dahil sa hindi pag-download ng kostumer sa pinakabagong bersiyon ng app na ito sa device.
 • Mangyaring bigyang-pansin ang mga third party app na lalabas mula sa paggamit nito.
  Para sa paggamit ng app na ito, pumunta sa app market mula sa aming website, at doon maaaring i-download ang app na ito.
  Ang link na makikita sa website bar ng browser ay laging nagsisimula sa 「http://www.sevenbank.co.jp/」.
 • Ang kumpanyng ito ay walang responsibilidad ukol sa kalugian ng mga customers sa paggamit ng application maliban na lamang kung ang kapabayaan ay bahagi ng aming kumpanya.

Artikulo 9. Mga Karapatan sa Pag-aaring Intelektuwal

 • Ang mga karapatang ari na nauugnay sa app na ito at anumang iba pang mga karapatan sa pag-aaring intelektuwal ay pagmamay-ari ng Bangko.
 • Hindi maaaring paramihin, kopyahin, baguhin, itago, ipadala, palitan, o i-reverse engineer ng kostumer ang programa ng app at impormasyong nauugnay sa app.
 • Hindi maaaring magsagawa ang kostumer ng mga aksyon na nanghihimasok sa mga karapatan ng Bangko kaugnay sa app na ito o magsagawa ng anumang iba pang aksyon na maaaring manghimasok sa mga nasabing karapatan.

Artikulo 10. Pagpapalit, Pagdaragdag, at Paghinto sa Serbisyong Ito

Maaaring baguhin ng aming kumpanya ang nilalaman ng serbisyong ito (kabilang ang paghinto sa serbisyo mismo), tulad ng iba't ibang gamit nito, ang kalagayan o ganitong sitwasyon ng paggamit sa app na ito ay maaaring pansamantalang ihinto upang baguhin ang serbisyo. Sa dakong huli, kami ay walang pananagutan para sa pagkabagal o pagkahinto ng serbisyong ito na dulot ng pansamantalang suspensyon sa paggamit.

Artikulo 11. Mga Pagbabago sa TOU na Ito

Maaaring baguhin ng Bangko ang mga detalye ng TOU na ito. Sa ganitong sitwasyon, aabisuhan ng Bangko ang mga kostumer sa pagbabagong magaganap na itinakda ng Bangko.
Kung gagamitin ng kostumer ang serbisyong ito matapos mabago ang TOU, ipagpapalagay ng Bangko na sumasang-ayon ang kostumer sa mga pagbabago at ipapatupad ang nabagong TOU.

Artikulo 12. Umiiral na Batas at Hurisdiksyon

 • Ang TOU na ito at mga iba pang patakaran ay sakop ng mga batas ng Japan.
 • Ang Tokyo District Court ang may eksklusibong hurisdiksyon sa anumang demanda kaugnay ng TOU na ito at mga iba pang patakaran.

(Binago ang nilalaman noong Nobyembre 6, 2017)

Abiso sa mga serbisyong mga Tuntunin at Kundisyon sa Exchange Rate

Mangyaring sumang-ayon sa mga sumusunod na Tuntunin at Kondisyon sa paggamit ng aming serbisyo sa pagpapadala ng abisong rate.

Artikulo 1 Serbisyo sa Exchange Rate Push Notification

 • Ang serbisyo sa abiso ng rate (bilang "Mga Serbisyo" na tinatawag.) ay, pag gamit ng serbisyo sa application na hatid namin sa mga smartphones (bilang "Mga Serbisyo" na tinatawag), ang mga gumagamit ng serbisyong ito ay magtatalaga ng gustong ipadalang rate (bilang "Palitan o Rate" na tinatawag.), at pagnaabot ito sa nais na rate, ipapaalala ng push notification upang lumabas sa smartphone ang palitan na gustong makamit.
 • Ang palitan na ginagamit ng aming kumpanya, sa mamagitan ng Seven Bank Serbisyong pagpapadala sa ibang bansa, mula sa Japanese Yen ito ay magiging foreign exchange rate na itinakda ng kumpanya sa palitan ng foreign currency, at ang mga interest at iba pa ay kasama na dito.
 • Sa karaniwan, tatlong beses sa isang araw nababago o nagpapalit (Abril, 11, 2012 kasalukuyan) ang exchange rate, at ang rate na nais makamit sa inayos sa setting ay papaalalahanan kayo ng push notification.
  Ang pagbagal ng push notification sa pagbabago ng palitan sa pera, sa kadahilanang sitwasyon ng komunikasyon at pagpapanatili ng sistema, at sa pamamagitan ng mga nangyayari sa kapaligiran, ang mga ito ay maaaring makaantala ng push notification na nais nyong matanggap.
 • Ang pagpapadala ng pera sa akwal na transaksyon at ang palitan sa simulation ay maaaring magbago o maiba sa oras. Mangyaring suriin mabuti bago gamitin ang aktwal na transaksyon.

Artikulo 2 Pagkawalang bisa ng kundisyon sa setting

Ang mga setting na itinakda ng mga gumagamit ng serbisyong ito, tulad ng di-wastong paggana ng push notification sa tamang oras at tulad ng di pagtunog sa nais na rate o hindi umabot sa nais na rate, para sa inyong kaluguran, maaaring i-ayos o tignan sa setting upang magamit ito ng maayos.

Artikulo 3 Pahayag ng Exemption Matters

 • Upang magamit ang serbisyong ito, hindi sagutin o pananagutan ng kumpanya ang anumang pagdehado ng mga gumagamit ng serbisyong aming inihahatid.
 • Ang serbisyong ito ay inilaan upang magbigay ng impormasyon, hindi sagutin ng kumpanya ang responsibilidad para sa mga resulta ng nasabing mga transaksyon sa aktwal ng mga gumagamit batay sa impormasyon na ipinapakita sa serbisyong ito.
 • Mahigpit na ipinagbabawal ang pagduplicate, pagtransfer, at pagbago ng naiulat mula sa kumpanya.

Artikulo 4 Tungkol sa pagbibigay ng iba pang mga impormasyon

Ang mga gumagamit ng serbisyong ito ay maaaring mapadalahan ng mga impormasyong bukod sa mga promos at iba pa.

Artikulo 5 Pagbabago sa serbisyo, pagbago o pagbaliwala sa patakaran ng paggamit

Maaaring walang abiso at pagsang-ayon sa mga gumagamit hinggil sa pagtigil ng mga serbisyo sa anumang oras, sa pagbabago ng nilalaman, pati na rin ang pagpapabago sa mga patakaran ng paggamit.

Mga Tuntunin at Kondisyon Serbisyo sa Pamamahala ng Pagpapadala ng Pera

Upang magamit ang app sa smartphone (o ang naturang serbisyo) sa paggamit ng serbisyo sa pamamahala ng pagpapadala, mangyaring sumang-ayon sa mga sumusunod na tuntunin.

Artikulo 1 Serbisyo sa Pamamahala ng Pagpapadala ng Pera

 • Ang serbisyo sa pamamahala ng pagpapadala ng pera ay may layunin na tulungan ang kostumer sa pamamahala ng kasaysayan ng transaksyon sa overseas remittance. Ang resibo tuwing nagpadala ng pera sa ibang bansa gamit ang Seven Bank ATM o tinatawag na 「ATM receipt」 ay maaaring litratuhan gamit ang camera ng app. Bukod dito ay maaari din na pangasiwaan ang kasaysayan ng transaksyon tuwing nagpadala sa Pilipinas gamit ang mismong app.
 • Ang litrato ng resibo ng ATM ay i-save sa folder ng mga litrato ng smartphone, at ang nilalamang letra ng litrato ay itatala sa Application. Kapag ang kustomer ay nagpalit ng modelo ng smartphone, ang mga nakuhanang litrato at impormasyon ay hindi awtomatikong maililipat sa bagong smartphone pagkatapos i-download ang application. Mangyaring isagawa ang backup sa iyong sarili.
 • Gamit ang kamera ng application, may posibilidad na hindi malinaw ang litrato ng resibo at ang impormasyon na nakuha mula sa litrato (dito tinutukoy na "nabasang impormasyon".) ay maaaring hindi tumugma sa nilalaman ng resibo. Pagkatapos maitala sa application ang kasaysayan ng transaksyon sa paggamit ng international money transfer, mangyaring kumpirmahin kung tama ang nilalaman ng nabasang impormasyon, at kapag hindi wasto ang nakatalang impormasyon, mangyaring wastuhin po ito sa iyong sarili.
 • Upang malaman ang nakaraang transaksyon na ginawa sa pagpapadala sa Pilipinas, kailangan na maglogin sa Direct Banking Service. Ang pangunahing detalye ng nakaraang transaksyon ay ang kasalukuyang nakalikom na nilalaman sa paggamit ng serbisyong ito. Maaaring magbago ang detalye depende sa status ng padala. Mangyaring pagakatapos na i-download ay suriin maigi ang detalye ng transaksyon.

Artikulo 2 Pahayag ng Exemption Matters

 • Sa paggamit ng serbisyong ito, hindi sagutin o pananagutan ng kumpanya ang anumang pagdehado na sanhi ng hindi pagtugma ng nabasang impormasyon at resibo ng ATM.
 • Mangyaring sumangguni sa karampatang tanggapan ng buwis kung tatanggapin ang larawan ng resibo ng ATM na naka-save gamit ang serbisyong ito, bilang dokyumento ng remittance para sa exemption ng mga kamag-anak na dependent na nakatira sa ibang bansa. Hindi sagutin o pananagutan ng kumpanya ang epektibo ng mga dokyumento ng remittance.
 • Ang resibo ng ATM ay, naglalaman ng impormasyon gaya ng MTCN (Money Transfer Control Number) na kailangan sa pagtanggap ng remittance. Para hindi mapunta sa third party ang MTCN, mangyaring ingatan ang litrato ng resibo ng ATM sa iyong sarili sa pamamagitan ng mahigpit na pamamahala nito. Hindi sagutin o pananagutan ng kumpanya ang anumang pagdehado na sanhi ng pamamahala ng larawan ng resibo ng ATM.

Artikulo 3 Pagbabago at Pagwawakas ng aming mga serbisyo, at Pagbabago ng nasabing tuntunin at kondisyon

Ang aming kumpanya ay maaaring baguhin ang mga sumusunod sa anumang oras kahit walang kaukulang abiso at pagsang-ayon ng mga kustomer. Maaari naming suspendihin o itigil ang aming serbisyo, at maaari naming palitan ang nilalaman ng aming serbisyo, at maaari naming baguhin ang nilalaman ng nasabing tuntunin at kondisyon.

Katanungan tungkol sa mga internasyonal na serbisyo pera paglipat ng Seven Bank

10:00 - 20:00 Linggo hanggang Biyernes.
Sa labas ng serbisyo holiday at mula sa 31th Disyembre hanggang sa 3rd Enero.

Tagalog

0120-677-874