SEVEN BANK Internasyonal Remittance ServiceInternasyonal Remittance Service

Makipag-ugnay

Mga madalas na katanungan

Basahin ang mga sumusunod kung may katanungan sa Remittance Service para sa Pilipinas(Mobile Remit sa Pinas).

Q Paano bang magpadala sa Remittance Service para sa Pilipinas(Mobile Remit sa Pinas).

A

Mag-open ng account sa Seven Bank at magrehistro ng may International Money Transfer Service para magamit ang serbisyo ng Remittance Service para sa Pilipinas (Mobile Remit sa Pinas)

 • *Para sa mayroon ng Seven Bank International Money Transfer Service at nakagamit na ng WESTERN UNION, hindi na kailangan magrehistrong muli.

Kapag natapos na ang application para sa bank account, i-download ang app at magrehistro sa Online Banking upang magamit ang Remittance Service para sa Pilipinas (Mobile Remit App).
Dito para sa paraan ng pagpapadala.

Q Pwede bang magpadala sa Seven Bank ATM?

A

Ang serbisyong Remittance Service para sa Pilipinas Mobile Remit sa Pinas), ay limited offer lang para sa International Money Transfer App.
Paalala na kapag ginamit ang Seven Bank ATM o Online Banking sa pagpapadala, ito ay maaari lamang matanggap sa Western Union ng beneficiary.

Q Saan ba malalaman ang exchange rate ng Remittance Service para sa Pilipinas(Mobile Remit sa Pinas)?

A

Pwedeng makita ang exchange rate sa screen oras na gumawa ng transaksyon sa BDO (BDO Unibank Menu) ng International Money Transfer app.
Ang exchange rate na itinalaga ng Seven Bank ang susundin na rate base sa oras na nagpadala.

 • *Ang serbisyo ng BDO Unibank ay available lamang para sa Pilipinas at ang currency ay matatanggap sa Philippine peso.

Q Pwede bang magpadala kahit anong oras?

A

Ang serbisyo ay available 24-oras 365-araw, kahit sa anumang oras na nais na mag-remit umaga man o gabi.

 • *Ang serbisyo ay maaaring hindi magamit sa panahon ng system maintenance.

Q Gaano katagal bago matanggap ang remittance?

A

【Para sa CASH PICK-UP】
Ilang minuto lang tanggap agad ang padala.

 • *May panahon na matatanggap lamang ang pera, ayon sa oras ng pagbukas ng cash pick-up agent location/ tanggapan.

【BANK TO BANK】

 • Kapag idedeposito sa Banco De Oro (BDO Unibank)
  Sa karaniwan maidedeposito kaagad sa bank account.
  • *May pagkakataon na dulot ng system maintenance ang perang ipinadala ay maaaring hindi matatanggap ng tamang oras.
 • Kapag idedeposito sa ibang bank account ng Pilipinas
  Sa karaniwan, maidedeposito sa bank account sa susunod na araw.
  • *Depende sa business hours ng financial institution/banko sa Pilipinas.

Q Saan ba makikita ang detalye ng transaksyon?

A

Ang detalye ng padala ay makikita sa pamamagitan ng International Money Transfer App (BDO Unibank screen > "SEND MONEY").
Magprinta ng transaction statement ng padala kapag nais ng kopya nito kung may printer sa bahay, sa seven eleven o sa mga printing shop.

Ang Seven Bank ay maaaring mag issue ng transaction statement ng padala (fee para sa kopya ay 1,080YEN/kada taon)
Kung nais humingi ng kopya ng statement tumawag sa International Money Transfer Customer Service.

 • *Mag-login sa online banking para sa resibo ng transaksyon na ginawa sa International Money Transfer App (WESTERN UNION).

Q Paano ipakansela ang Seven Bank account o ang International Money Transfer Service?

A

May kailangang sulatan na dokumento sa pagkansela ng account. Tumawag sa International Money Transfer Customer Center.
Kapag ikinansela ang account sa Seven Bank, ang lahat na serbisyo, pati na rin ang overseas remittance ay awtomatikong makakansela.

Para sa mga katanungan ukol sa International Money Transfer Service

Customer Service no.
0120-677-874
Operating Hours:Linggo~Biyernes 10:00~20:00
(Maliban sa national holidays at mula sa araw ng Disyembre 31 ~ Enero 3)

Pagrehistro sa International Money Transfer Service