SEVEN BANK บริการโอนเงิน ระหว่างประเทศบริการโอนเงินระหว่างประเทศ

คำถาม (การสอบถาม)

การสมัครใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ (*11,*13,*14)

วิธีการสมัคร

บริการโอนเงินระหว่างประเทศนั้น สามารถสมัครได้โดยง่ายและสะดวก ด้วยวิธีอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังที่ปรากฎข้างล่าง

  • * อาจจำเป็นต้องดำเนินการโดยการส่งทางโปรษณีย์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีหรือเนื้อหาการสมัคร
  • * กรณีต้องการโอนเงินเข้าบัญชี สำหรับประเทศจีนและฟิลิปปินส์ กรุณาเตรียม (1)ชื่อ
    ธนาคารที่รับเงิน (2)หมายเลขบัญชี (3)หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับเงิน(จีนเท่านั้น)
  • * ผู้ที่มีความประสงค์อยากโอนเงินเข้าบัญชี สำหรับประเทศจีนและฟิลิปปินส์ กรุณาทำการ
    ตรวจสอบรายการธนาคารรับเงินปลายทางไว้ก่อน แล้วจึงทำการสมัคร

การสมัครด้วยแอพสำหรับสมาร์ทโฟน

แนะนำเป็นพิเศษ! ไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์!

ขอแนะนำให้ใช้วิธีนี้เป็นพิเศษในกรณีที่:

●คุณไม่สะดวกในการส่งเอกสารทางไปรษณีย์

●คุณเป็นผู้ใช้สมาร์ทโฟน

ขณะนี้ทั้งผู้ที่เป็นเจ้าของบัญชีธนาคารเซเว่นและผู้ที่ไม่มีบัญชีธนาคารเซเว่นสามารถสมัครบริการต่างๆ
ได้โดยใช้แอพบริการโอนเงินระหว่างประเทศ

คุณสามารถสมัครบริการโดยใช้แอพได้ในระหว่างวันที่และเวลาต่อไปนี้ :
10:00-20:00น. วันอาทิตย์ーวันศุกร์ (วันหยุดราชการ งดให้บริการ 31ธค.-3มค.)

* คุณต้องติดต่อโอเปอร์เรเตอร์ที่ศูนย์บริการลูกค้าสำหรับบริการโอนเงินระหว่างประเทศในระหว่างขั้นตอนการสมัคร

สมัครลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ (ภาษาไทย)

ง่าย ! จึงขอแนะนำ

การสมัครที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศทั้งหมด (การสมัครเปิดบัญชีธนาคารเซเว่นและการสมัครใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศพร้อมกัน, การสมัครใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ, การสมัครเพิ่ม/ลบผู้รับเงิน และอื่นๆ) มีบริการรองรับสอบถามข้อมูล

แนะนำสำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

●ท่านที่ต้องการสมัครหลังได้รับการอธิบายเกี่ยวกับบริการแล้ว

●ท่านที่มีข้อสงสัยจากการสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ศูนย์บริการลูกค้า โอนเงินระหว่างประเทศ (ภาษาไทย)

10:00-20:00น. วันอาทิตย์ーวันศุกร์ (วันหยุดราชการ งดให้บริการ 31ธค.-3มค.)

การสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต (*11)

ตลอดเวลา!

แนะนำสำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

●ท่านที่มีความประสงค์อยากสมัครตามเวลาที่ต้องการ

●ท่านที่ใช้คอมพิวเตอร์

1. ท่านที่ไม่มีบัญชีธนาคารเซเว่น
(สมัครเปิดบัญชีและสมัครใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศพร้อมกัน)

2. ท่านที่มีบัญชีธนาคารเซเว่น
(สมัครสัญญาบริการโอนเงินระหว่างประเทศ, สมัครเพิ่ม/ลบผู้รับเงิน)

การสมัครด้วยตัวเอง

1. สมัครที่ร้าน

2. สมัครที่งานอีเว้นท์ที่จัดขึ้นเพื่อให้สมัครบริการนี้โดยเฉพาะ