SEVEN BANK Dịch vụ Chuyển tiền Quốc tếDịch vụ Chuyển tiền Quốc tế

Gửi tiền về nhà từ các máy ATM của Seven Bank, 24 giờ mỗi ngày, mọi ngày.*1

Mọi thắc mắc về dịch vụ chuyển tiền quốc tế của Seven Bank

10:00-20:00 Chủ Nhật~Thứ Sáu
(Trừ ngày lễ 31/12-3/1)

Tiếng Việt

0120-750-858

SEVEN BANK ,bạn đồng hành tốt nhất trong cuộc sống hàng ngày của bạn tại Nhật Bản. SEVEN BANK ,bạn đồng hành tốt nhất trong cuộc sống hàng ngày của bạn tại Nhật Bản.

SEVEN BANK Dịch vụ Chuyển tiền Quốc tế Sử dụng ứng dụng điện thoại tiện lợi! đáp ứng tiếng Việt

As of   / 

Mô phỏng số tiền nhận

¥10,000

 • *Tỷ giá áp dụng tại thời điểm giao dịch chuyển tiền thực tế có thể khác với tỷ giá lúc chạy mô phỏng.
 • *Trong số nước nhận/loại tiền nhận có bao gồm cả những nước/tiền không thể lựa chọn khi chuyển tiền thực tế. Vì vậy quý khách nhất định phải nhấn vào đây để xác nhận xem nước/tiền đó có thể lựa chọn được khi chuyển tiền thực tế hay không.
 • *Mô phỏng tỷ giá hối đoái,hay các thông tin khác xin tham khảo tại đây.

Mọi thắc mắc về dịch vụ chuyển tiền quốc tế của Seven Bank Tiếng Việt 0120-750-858 10:00-20:00 Chủ Nhật~Thứ Sáu (Trừ ngày lễ 31/12-3/1) Mọi thắc mắc về dịch vụ chuyển tiền quốc tế của Seven Bank Tiếng Việt 0120-750-858 10:00-20:00 Chủ Nhật~Thứ Sáu (Trừ ngày lễ 31/12-3/1)

Gửi tiền về nhà từ các máy ATM của Seven Bank, 24 giờ mỗi ngày, mọi ngày.*1

Để sử dụng dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài (chuyển tiền quốc tế) của Seven Bank, cần phải mở tài khoản ngân hàng tại Seven Bank và đăng ký hợp đồng dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài.

SEVEN BANK Các điểm đặc trưng của dịch vụ chuyển tiền quốc tế

 1. 1

  Nói chung, bạn có thể chuyển tiền 24 giờ mỗi ngày, mọi ngày*1 thông qua dịch vụ ngân hàng trực tuyến (internet banking) và dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di động (mobile banking) hoặc qua một máy ATM của Seven Bank

 2. 2

  Phí gửi tiền là 990 yên cho 10.000 yên hoặc ít hơn, và 1.500 yên cho 50.000 yên hoặc ít hơn. *2

 3. 3

  Người nhận có thể nhận tiền tại 510,000 địa điểm nhận*3 được liên kết với Western Union ở 200 quốc gia. Họ không cần phải có một tài khoản ngân hàng để nhận tiền*4. Ví dụ, ở Phi Luật Tân, họ có thể nhận tiền tại các ngân hàng và có thể nhận tại các cửa hiệu cầm đồ *4.
  * Đã có thể sử dụng cách nhận tiền mới tại Trung Quốc.Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết

 4. 4

  Bạn có thể nhận tiền trong vài phút sau khi đăng ký thực hiện các giao dịch *5!

SEVEN BANK Dịch vụ Chuyển tiền Quốc tế
Đối với những khách hàng hiện tại
Thông báo thông tin về nơi chuyển tiền
Tin tức
Mọi thắc mắc về dịch vụ chuyển tiền quốc tế của Seven Bank

10:00-20:00 Chủ Nhật~Thứ Sáu
(Trừ ngày lễ 31/12-3/1)

Tiếng Việt
0120-750-858
Bằng tiếng Anh
0120-033-253

Tổng đài Điện thoại của Seven Bank
Từ 8giờ:00 đến 21giờ:00 bảy ngày trong tuần

Bằng tiếng Nhật
Chủ Tài khoản Seven Bank
0088-21-1189
Thắc mắc về tài khoản Seven Bank và máy ATM
0120-77-1179
Mọi thắc mắc về việc nhận tiền*6 của dịch vụ chuyển tiền quốc tế

Trung tâm cuộc gọi của Western Union
Trong năm ko nghỉ,từ 9:00 - 22:00(Tiếng Hoa・Tiếng Nhật)
* Đối với Tiếng Anh・Tiếng Phi đáp ứng 24 giờ

Từ Nhật Bản
0034-800-400-733
Từ Nước ngoài
+61-2-9226-9554
 • *1 Bạn không thể sử dụng các máy ATM của Seven Bank từ 0giờ:30 đến 5giờ:30 vào ngày sau ngày Chủ Nhật thứ ba hàng tháng do bảo trì hệ thống. Giờ hoạt động của các máy ATM tại các cửa hàng nhất định bao gồm các cửa hàng Ito-Yokado khác so với giờ hoạt động của các máy ATM của Seven Bank khác. Nếu một cửa hàng nơi được lắp đặt máy ATM của Seven Bank không mở cửa trong suốt 24 giờ, bạn sẽ không thể sử dụng máy ATM khi cửa hàng đóng cửa, bất kể đó là giờ hoạt động của máy ATM. Bạn không thể sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến (internet banking) và dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di động (mobile banking) từ khoảng 23giờ:30 vào ngày Chủ Nhật thứ ba hàng tháng đến khoảng 5giờ:30 của ngày hôm sau do bảo trì hệ thống. Xin lưu ý rằng người nhận sẽ chỉ có thể nhận tiền tại các địa điểm nhận của Western Union trong giờ làm việc của họ.
 • *2 Bạn có thể sẽ phải trả thêm phụ phí cho việc sử dụng máy ATM (rút tiền) tùy theo thời gian trong ngày. Tại một số quốc gia nhất định, thuế tem và các loại thuế khác được trừ vào số tiền được chuyển khi rút tiền. Có thể sẽ có các phụ phí cho các giao dịch bổ sung giữa người nhận và địa điểm nhận tiền. Người nhận sẽ chịu trách nhiệm đối với các giao dịch bổ sung và Seven Bank sẽ không thanh toán bất kỳ khoản phí nào hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào bất kể lý do của giao dịch là gì.
 • *3 Ngày 31 tháng 12 năm 2013 hiện tại
 • *4 Bạn sẽ chỉ có thể nhận tiền tại các địa điểm nhận tiền được liên kết với Western Union. Bạn sẽ không thể nhận tiền tại các địa điểm nhận tiền ở các quốc gia không phải là quốc gia được khách hàng chỉ định. Ngoài ra, trong trường hợp phải chỉ định cả bang・thành phố lúc chỉ định quốc gia nhận tiền thì có trường hợp quý khách sẽ không nhận được tiền tại những địa điểm nhận tiền nằm ngoài bang・thành phố chỉ định hoặc bang lân cận. Về nguyên tắc, ngay cả khi địa điểm nhận tiền là một ngân hàng, tiền cũng không thể chuyển vào tài khoản ngân hàng của người nhận ngoại trừ một số quốc gia nhất định bao gồm Trung Quốc. Việc chuyển tiền được Seven Bank chấp nhận sẽ phải tuân theo các ràng buộc thương mại do Western Union và các địa điểm nhận tiền qui định.Việc thanh toán sẽ chỉ được thực hiện trong phạm vi các giới hạn. Vì lý do này, bạn sẽ không thể rút được khoản tiền mà Seven Bank nhận được tại tất cả hoặc một số địa điểm nhận tiền ở một quốc gia. Để nhận tiền, các giao dịch riêng lẻ có thể sẽ phải được thực hiện, chẳng hạn như việc chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của người nhận hoặc đổi sang loại tiền tệ khác (bao gồm cả việc đổi tiền đơn vị nhỏ sang loại tiền tệ khác). Ngoài ra, ở một số quốc gia nhất định, loại tiền tệ nhận có thể sẽ được thanh toán sau khi hoán chuyển thành loại tiền tệ khác do công ty chúng tôi quy định theo tỉ giá ngoại hối mà công ty chúng tôi quy định tại thời điểm thanh toán hoặc các thời điểm khác. Để biết thêm thông tin về cách thức nhận tiền và các địa điểm nhận tiền, xin vui lòng tham khảo trang "Nhận Tiền" và trang "Số tiền Chuyển Tối đa, các Quốc gia, các Địa điểm và các Loại tiền", một cách tương ứng.
 • *5 Bạn không thể rút tiền trong vài phút do việc xác nhận các giao dịch tuân theo các luật lệ và các quy định hoặc các lý do khác. Xin lưu ý rằng người nhận sẽ chỉ có thể nhận tiền tại các địa điểm nhận của Western Union trong giờ làm việc của họ.
 • *6 Mọi thắc mắc về các quốc gia nơi tiền có thể được nhận cũng như các loại tiền có thể được nhận (gửi) sẽ được chấp nhận tại Tổng đài Điện thoại của Seven Bank.
 • * Khách hàng có thể nộp đơn đăng ký xin sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế, nhưng họ không thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền tại các văn phòng chi nhánh của chúng tôi.
 • ◇Dịch vụ chuyển tiền quốc tế Seven Bank sẽ do Seven Bank cung cấp và không phải do Western Union tự cung cấp. Western Union sẽ hỗ trợ Seven Bank với tư cách là một đối tác kinh doanh trong việc rút tiền tại các địa điểm nhận tiền. Cả Western Union và các địa điểm nhận tiền đều không phải là bên tham gia giao dịch này.
 • ◇Về nguyên tắc, các dịch vụ cũng như các giao dịch của Seven Bank sẽ được mô tả bằng tiếng Nhật. Để thuận lợi cho khách hàng, các ngôn ngữ khác cũng được sử dụng. Tuy nhiên, việc sử dụng các ngôn ngữ khác sẽ bị hạn chế, và nếu có bất kỳ sự khác biệt nào về ý nghĩa giữa tiếng Nhật và các ngôn ngữ khác, ý nghĩa theo tiếng Nhật sẽ được ưu tiên sử dụng.