SEVEN BANK Dịch vụ Chuyển tiền Quốc tếDịch vụ Chuyển tiền Quốc tế

Các thắc mắc

Đăng ký Dịch Vụ Chuyển Tiền Quốc Tế (*11,*13,*14)

Cách đăng ký

Đăng ký dịch vụ chuyển tiền quốc tế của Seven Bank tiện lợi và dễ dàng theo một trong các cách đăng ký phía dưới

  • * Tùy theo nội dung đăng ký/cách đăng ký mà cần gửi thủ tục riêng theo đường bưu điện
  • * Trường hợp nhận tiền bằng tài khoản đối với Trung Quốc và Philippines, cần chuẩn bị (1)Tên ngân hàng nhận (2)Số tài khoản (3)Số điện thoại người nhận (chỉ đối với Trung Quốc)
  • * Trường hợp nhận tiền bằng tài khoản đối với Trung Quốc và Philippines, xin hãy tham khảo Danh sách ngân hàng nhận trước khi đăng ký.

Đăng ký qua điện thoại từ đây (Tiếng Việt)

Đơn giản!Nhiều khách hàng tin dùng nhất!

Các thủ tục đăng ký liên quan đến Dịch vụ chuyển tiền quốc tế
(Đăng ký tài khoản kèm theo dịch vụ chuyển tiền quốc tế của Seven Bank,Đăng ký dịch vụ chuyển tiền quốc tế,Đăng ký thêm/xóa bỏ người nhận) ngoài ra khi có mọi thắc mắc đều được giải đáp

Khuyến khích sử dụng đối với các khách hàng sau!

●Khách hàng đang sử dụng điện thoại di động (vì màn hình nhập vào quá nhiều)

●Khách hàng muốn nghe hướng dẫn về dịch vụ trước khi đăng ký

●Khách hàng có thắc mắc khi đăng ký qua mạng

Trung tâm khách hàng Chuyển tiền quốc tế (Tiếng Việt)

10:00-20:00 Chủ Nhật~Thứ Sáu (Trừ ngày lễ 31/12-3/1)

Đăng ký qua mạng (*11)

Tiện lợi!

Khuyến khích sử dụng đối với các khách hàng sau!

●Khách hàng muốn đăng ký theo thời gian yêu thích

●Khách hàng đang sử dụng máy vi tính
(Khuyến khích khách hàng đang dùng điện thoại di động đăng ký qua điện thoại sẽ tiện hơn vì mục nhập vào khi đăng ký qua mạng quá nhiều)

1. Khách hàng chưa có tài khoản của Seven Bank (Đăng ký tài khoản kèm theo dịch vụ chuyển tiền quốc tế)

2. Khách hàng có tài khoản của Seven Bank (Đăng ký dịch vụ chuyển tiền quốc tế/Đăng ký thêm hay xóa bỏ người nhận)

Đăng ký trực tiếp

1. Đăng ký tại quầy

2. Đăng ký tại các đợt đăng ký dịch vụ chuyển tiền quốc tế