SEVEN BANK Dịch vụ Chuyển tiền Quốc tếスDịch vụ Chuyển tiền Quốc tế

Các thắc mắc

Cách thức nhận tiền

Cách thức nhận tiền (Trường hợp nhận tiền mặt)

Về nguyên tắc, tiền được gửi thông qua dịch vụ chuyển tiền Quốc tế của Seven Bank sẽ được nhận bằng tiền mặt theo đồng ngoại tệ do khách hàng chỉ định tại một địa điểm nhận tiền được liên kết với Western Union. Về nguyên tắc, người nhận không cần phải có một tài khoản ngân hàng. Để nhận tiền, người nhận cần phải xuất trình Mã số Chuyển Tiền (MTCN), mã số này sẽ do người gửi chuyển cho và thực hiện các thủ tục theo quy định tại một địa điểm nhận tiền.

 • Nhận một Mã số Chuyển Tiền (MTCN) và các thông tin khác từ người gửi

 • Tới một địa điểm nhận tiền được liên kết vớiWestern Unionở quốc gia mà bạn sẽ nhận tiền.

 • Điền những thông tin cần thiết bao gồm Mã số Chuyển tiền (MTCN) vào mẫu phiếu nhận tiền và gửi tới một địa điểm nhận tiền được liên kết với Western Union. Thực hiện thủ tục theo quy định ở đó.

 • Nhận tiền đã chuyển bằng tiền mặt theo loại tiền do khách hàng chỉ định

 1. Ngay cả khi Ngân hàng đã tiếp nhận một yêu cầu chuyển tiền thì vẫn có thể có các trường hợp người nhận không nhận được toàn bộ hay một phần số tiền của Trung tâm nhận tiền tại quốc gia nhận tiền hoặc trường hợp số tiền có liên quan không được chuyển vào Tài khoản ngân hàng của người nhận do các hạn chế giao dịch theo quy định của Đối tác liên kết, Trung tâm nhận tiền hoặc Ngân hàng của người nhận.
 2. Đối tác liên kết, Trung tâm nhận tiền hoặc Ngân hàng của người nhận có thể áp dụng hoặc thay đổi những hạn chế thanh toán cho người nhận tiền v.v… mà không phải báo trước. Các hạn chế đó bao gồm các hạn chế về số tiền thanh toán và tần suất thanh toán, các hạn chế về loại tiền tệ và số lượng tiền tệ được trả, các yêu cầu đối với người nhận tiền như về độ tuổi, địa chỉ, nơi cư trú, và các hạn chế theo quy định của các luật và pháp lệnh của quốc gia thanh toán v.v… . Việc chuyển tiền mà Ngân hàng đã tiếp nhận sẽ bị giới hạn bởi các hạn chế này, và chỉ được thanh toán cho người nhận tiền trong phạm vi của hạn chế nêu trên. Ngoài ra, có trường hợp khi nhận chi trả tiền thì cần phải thực hiện một số giao dịch riêng như chuyển đổi sang tiền tệ khác (bao gồm chuyển đổi một đơn vị nhỏ đồng tiền nhận sang một loại tiền tệ khác).
 3. Nếu Phương thức nhận tiền mặt được thực hiện, người nhận có thể nhận thanh toán cho giao dịch Chuyển tiền quốc tế có liên quan bằng cách tuân theo thủ tục để yêu cầu thanh toán tại bất kỳ Trung tâm nhận tiền nào tại Quốc gia nhận tiền, nhưng chỉ trong giờ làm việc vào những ngày làm việc của Trung tâm nhận tiền có liên quan.
 4. Nếu chọn Phương thức chuyển tiền vào tài khoản, ngoài việc trình bày chi tiết giao dịch, khách hàng cần thực hiện một số thủ tục, bao gồm xuất trình và cung cấp các tài liệu và thông tin theo quy định của Trung tâm thanh toán. Mọi thắc mắc khi nhận tiền,xin liên hệ đến Trung tâm chăm sóc khách hàng của Western Union(0120-961-623)để biết thêm chi tiết.

Cách thức nhận tiền (Trường hợp nhận tiền bằng tài khoản)china  philippine

Sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế của Seven Bank để chuyển tiền (Chuyển tiền vào tài khoản), sẽ được chuyển loại tiền tệ theo quy định của Seven Bank vào tài khoản ngân hàng của Trung Quốc ・ Philippines có liên kết với Western Union. Cần phải làm thủ tục theo quy định của ngân hàng nơi nhận khi nhận tiền.

 • Nhận một Mã số Chuyển Tiền (MTCN) và các thông tin khác từ người gửi

 • (Chỉ đối với chuyển tiền sang Trung Quốc)Làm thủ tục nhận theo chỉ định của Ngân hàng nơi nhận

  chinaChuyển tiền vào tài khoản đối với Trung Quốc

  【Thủ tục nhận tiền của người nhận】

  * Không cần thực hiện thủ tục nêu trên trường hợp cho tiền vào cùng một tài khoản từ lần thừ hai trở đi.

  • * China Hotline (Western Union: tiếng Trung, tiếng Anh) số điện thoại
   400-819-0488 (nội địa Trung Quốc) hoặc
   +86 21-6866-4622 (các nước ngoài Trung Quốc)
   Thời gian tiếp nhận: 8:00-20:00 (giờ Trung Quốc/không có ngày nghỉ)
   (Các điện thoại bằng đường truyền Internet có khả năng không thể kết nối)

  Kiểm tra nội dung phía dưới tại China Hotline

  • ・MTCN 
  • ・Quốc gia chuyển tiền(Nhật Bản)
  • ・Tên người nhận
  • ・Tên ngân hàng nhận/Tên chi nhánh nhận/Số tài khoản nhận
  • ・Số tiền dự định nhận
  • ・Số ID của người nhận(ID dùng khi mở tài khoản)
 • Làm thủ tục theo chỉ định tại ngân hàng nhận tiền và xác nhận tiền đã được cho vào tài khoản.

  chinaChuyển tiền vào tài khoản đối với Trung Quốc

  【Số ngày có thể nhận tiền】

  Sau khi làm thủ tục theo quy định, 2 ngày làm việc(ngày làm việc của ngân hàng nhận tiền), sẽ cho tiền vào tài khoản đã chỉ định.
  Về các thắc mắc khi nhận tiền, xin người gửi hãy liên lạc đến trung tâm chăm sóc khách hàng của Seven Bank.

  philippineChuyển tiền vào tài khoản đối với Philippines

  【Số ngày có thể nhận tiền】

  Tức thời ~ 2 ngày làm việc(ngày làm việc của ngân hàng nhận tiền), sẽ cho tiền vào tài khoản đã chỉ định.
  Về các thắc mắc khi nhận tiền, xin người gửi hãy liên lạc đến trung tâm chăm sóc khách hàng của Seven Bank.

 1. Ngay cả khi Ngân hàng đã tiếp nhận một yêu cầu chuyển tiền thì vẫn có thể có các trường hợp người nhận không nhận được toàn bộ hay một phần số tiền của Trung tâm nhận tiền tại quốc gia nhận tiền hoặc trường hợp số tiền có liên quan không được chuyển vào Tài khoản ngân hàng của người nhận do các hạn chế giao dịch theo quy định của Đối tác liên kết, Trung tâm nhận tiền hoặc Ngân hàng của người nhận.
 2. Nếu Phương thức chuyển tiền vào tài khoản được thực hiện, việc chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng sẽ được thực hiện bằng đồng tiền nhận. Ngoài ra, có thể cần phải tuân theo một thủ tục riêng ở một số Quốc gia nhận tiền. .
 3. Trong trường hợp Phương thức chuyển tiền vào tài khoản được thực hiện ở Trung Quốc, nếu đó là lần đầu tiên người nhận tiền nhận được tiền trong Tài khoản ngân hàng của người nhận thì người nhận phải gọi điện thoại cho Đối tác liên kết. Trong trường hợp này, có thể sẽ tốn nhiều thời gian hơn thường lệ để hoàn tất việc chuyển tiền vào Tài khoản ngân hàng của người nhận, bởi vì trước tiên cần phải hoàn thành các thủ tục nêu trên.
 4. Nếu có sai sót trong nội dung chuyển tiền, chẳng hạn như số tài khoản của Tài khoản ngân hàng của người nhận, tiền có thể bị chuyển vào một tài khoản khác. Vì vậy, đề nghị kiểm tra cẩn thận nội dung chuyển tiền để đảm bảo sự chính xác. Đặc biệt, nếu Phương thức chuyển tiền vào tài khoản được thực hiện ở Philippines, sẽ chỉ có số tài khoản được kiểm tra để đảm bảo phù hợp với Tài khoản ngân hàng của người nhận do khách hàng chỉ định, mà các thủ tục khác không được thực hiện để đảm bảo tên chủ tài khoản đúng là của người nhận. Do đó, chúng tôi khuyến cáo bạn đặc biệt chú ý khi đăng ký số tài khoản của Tài khoản ngân hàng của người nhận.
 5. Khách hàng phải nộp mẫu đơn yêu cầu hoàn chuyển tiền theo quy định của Ngân hàng để thực hiện hoàn lại tiền đã chuyển. Khi gửi mẫu đơn này, Ngân hàng có thể yêu cầu khách hàng nộp giấy tờ tùy thân theo quy định của Ngân hàng hoặc có một người bảo lãnh. Ngoài ra, trong một số trường hợp có thể phải mất một khoảng thời gian đáng kể để xác nhận với Đối tác liên kết về việc có thể thực hiện được hoàn chuyển tiền hay không.