Đăng ký thêm hay xóa người nhận

Có 2 cách đăng ký!
Hoàn tất đăng ký sau 3~5 ngày làm việc

  • Trên nguyên tắc、hoàn tất đăng ký mà không cần gửi hồ sơ

  • 1 thẻ đăng ký được tối đa 12 người nhận

Khuyến khích!

Có tiếng Việt!

Đăng ký qua Ứng dụng
chuyển tiền quốc tế

Để đăng ký tài khoản từ ứng dụng, quý khách cần thiết lập sử dụng ứng dụng Chuyển tiền Quốc tế và đăng ký sử dụng Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến.
Tải ứng dụng Chuyển tiền Quốc tế về máy và bắt đầu cài đặt sử dụng ứng dụng.
Sau khi hoàn tất thiết đặt sử dụng, vui lòng đăng ký để bắt đầu sử dụng Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến.

Tìm hiểu các phương pháp cài đặt khác nhau một cách đơn giản hơn tại video dưới đây.

Hướng dẫn thiết đặt sử dụng ứng dụng(video)
Cách đăng ký sử dụng(video)

SEVEN BANK Money Transfer

  • ※ Đối với cấu hình iOS nhấn nút "Tải từ App Store" phía bên trên, đối với cấu hình Android nhấn nút "Tải từ Google Play" để tải ứng dụng về máy.
  • ※ Quý khách cũng có thể liên kết tới ứng dụng tại App store thông qua quét mã QR bằng camera điện thoại.
  • ※ Khi tải ứng dụng, để sử dụng thì quý khách cần có "Apple ID" đối với cấu hình iOS hoặc "Tài khoản Google" đối với cấu hình Android.
  • ※ Mã QR là nhãn hiệu đã đăng ký của Denso Wave Incorporated.

Cách thêm người nhận tại ứng dung

Bắt đầu

Để thêm người nhận tại ứng dụng, quý khách cần thiết lập sử dụng ứng dụng Chuyển tiền Quốc tế hoặc đăng ký sử dụng Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến.
Tải ứng dụng Chuyển tiền Quốc tế về máy và bắt đầu cài đặt sử dụng ứng dụng.
Sau khi hoàn tất thiết đặt sử dụng, vui lòng đăng ký để bắt đầu sử dụng Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến.

▼Tìm hiểu các phương pháp cài đặt khác nhau một cách đơn giản hơn tại video dưới đây.

Sau khi thiết lập thành công, quý khách có thể đăng ký theo các bước hướng dẫn bên dưới.

Cách thao tác

Tiếng Nhật và tiếng Anh

Đăng ký qua mạng

Để đăng ký tài khoản trên mạng, quý khách cần đăng ký để bắt đầu sử dụng Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến.

Quý khách vui lòng thiết lập bắt đầu ứng dụng điện thoại "Chuyển tiền Quốc tế" trước khi đăng ký sử dụng. Để sử dụng Dịch vụ Ngân hàng mạng thì quý khách sẽ cần xác nhận thông qua ứng dụng này.

※ Xác thực tại ứng dụng Chuyển tiền Quốc tế sẽ được áp dụng khi sử dụng Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến phiên bản tiếng Anh.
Khi sử dụng Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến phiên bản tiếng Nhật, xin vui lòng sử dụng ứng dụng điện thoại "My Seven Bank".

Cách thêm người nhận trên internet

Nếu quý khách đã hoàn tất đăng ký bắt đầu sử dụng Ngân hàng Trực tuyến, quý khách có thể đăng nhập trực tiếp vào trang tại đây.
Sau khi đã đăng nhập, vui lòng làm theo các thao tác bên dưới để đăng ký tài khoản.
Các khách hàng không thể đăng nhập Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến xin hãy nhấn vào đây.
(trang chuyển tiếp chỉ áp dụng với phiên bản tiếng Nhật).

Cách thao tác

Official Social Media Account

Facebook