Đăng ký thêm hay xóa người nhận

Có 3 cách đăng ký!
Hoàn tất đăng ký sau 3~5 ngày làm việc

  • Trên nguyên tắc、hoàn tất đăng ký mà không cần gửi hồ sơ

    * Có trường hợp cần gửi hồ sơ khi đăng ký qua điện thoại

  • 1 thẻ đăng ký được tối đa 12 người nhận

Khuyến khích!

Có tiếng Việt!

Đăng ký qua Ứng dụng chuyển tiền quốc tế

* Cần đăng ký trước khi muốn sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử.

SEVEN BANK Money Transfer

Tiếng Nhật và tiếng Anh

Đăng ký qua mạng

* Cần đăng ký trước khi muốn sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử.

Có tiếng Việt!

Đăng ký qua điện thoại

* Cần gửi hồ sơ riêng qua đường bưu điện khi muốn đăng ký Dịch vụ chuyển tiền vào tài khoản đối với Philippines.

Trung tâm liên lạc(Tiếng Việt / Gọi miễn phí)

0120-750-858

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 9:00~18:00
( Ngoại trừ chủ nhật, ngày lễ , ngày 31/12 đến 3/1)

Official Social Media Account

Facebook